Societatea Cosarul Hoinar SRL cu J39/140/2017, CUI 37137512 declara PIERDUTE SI NULE, certificatul de inregistrare seria B 3916852 din 09.08.2019 si certificatele constatatoare pentru activități declarate la sediul social si terți cu numărul 31584/ 08.08.2019.

Author: Pierderi Acte