Subsemnatul Chivu Andrei, DECLAR PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Politie din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte