SC Zoodex 2002 SRL cu sediul social in Timisoara, Str.Virgiliu Nr.1, avand CUI 14801831 si numarul de ordine in registrul comertului J35/1210/2002, am pierdut certificatul de inregistrare emis de ORC Timisoara la data de 08.08.2002,avand seria 2855180. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte