Subsemnatul, Andrei Calinoaia, declar pierderea legitimatiei de student emisa de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. O declar nula.

Author: Pierderi Acte