Subsemnatul Dragomir Robert, student la ASE FABBV Bucuresti Anul I, declar ca am pierdut legitimatia de student in data de 27 octombrie 2023, astfel devenind nula.

Author: Pierderi Acte