Subsemnata Loredana Șoltoian, studentă anul II, facultatea de Sociologie și Psihologie, declar pierdută legitimația de student, emisă de Universitatea de Vest din Timișoara.

Author: Pierderi Acte