Student Eusebiu Jiurjiu de la Facultatea de Drept din cadrul UVT , declar pierdută legitimația de transport feroviar.

Author: Pierderi Acte