Subsemnatul Golea Mihai-Adrian, student la UMFCV, medicina generala, anul 6 declar ca am pierdut legitimatia si carnetul de student.

Author: Pierderi Acte