Subsemnata Toma Daniela Maria declar pierduta legitimatia STB emisa de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 4. O declar nula

Author: Pierderi Acte