Subsemnatul Badea Alexandru Florin, posesor al permis de exercitare de activitati nucleare nivel 2, in cadrul Badea Implant S.R.L, Diana I. Dudea – Cabinet Stomatologic, precum si XRX Vision Dent S.R.L, declar pierdut permisul de exercitare.

Author: Pierderi Acte