Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str. Vedea nr. 5, bl. 91, sc. 1, Et. 1, ap. 8, sect. 5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr. 235, bl. 67, sc. B. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte