S-a pierdut Certificatul de Inregistrare emis de Registrul comertului de pe langa Tribunalul Neamt al societatii SC Ropad SRL din loc. Garcina, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1415/2005 cod unic de inregistrare 1800488 din data de30 09 2005. Il declar nul.

Pierdut document de inregistrare sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor cu nr.1777, din data de 01.06.2009, pe numele SC Scarlatescu Cristian Jr. SRL, declar nul.

S.C. HYPNO BERRY S.R.L., cu sediul in Ilfov Str. Occidentului, parcela 22, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6955/ 2018, avand cod fiscal 39366270, reprezentata legal de dl. Alexandru Mazilu, pierdut certificat de inregistrare si constatator cu modificarea sediului.

SC MHM INTERNATIONAL INVESTMENTS SRL , cui 44188438 , nr inreg J40/7639/2021 cu sediul social Aleea Barajul Lotru Nr. 11, Bucuresti Pierdut Carte de Interventii, Registru Special si Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelului de marcat electronic fiscal, a AMEF model DP25, tip Casa de marcat, serie fiscala DB4200123470 instalata la pct de lucru Strada Franceza nr. 44. Le declaram NULE.

Real Miro Gaz SRL , CUI 26418482, declara pierdute cartea de interventie, declaratia de instalare si Registrul special aferente imprimantei fiscale instalate in Jud Arges, Com. Maracineni, SAT ARGESELU, cu seria de fabricatie MCP202001362, NUI 5000470236. Le declaram nule.

Declar pierdut Certificat de Inregistrare Seria B nr: 3193180 din data de 04/03/2016. CUI 35743199 J40/3158/02.03.2016 Il declar NUL.

MINIEX SAND S.R.L s-a pierdut certificat de inregistrare emis de ONRC B4584397 emis pe data de 26.09.2022 si eliberat la data 27.09.2022 si certificatele constatoare la sediu si terti emise din data de 26.09.2022. LE DECLAR NUL.

S-au pierdut Certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures in data de 20.06.2024 al societatii DIDO KARLSBURG SRL, cu sediul social in Tg.-Mures, str. Tineretului nr. 1, sc. B, ap. 18, jud. Mures, Numar de ordine in Registrul Comertului J26/784/2023, Cod unic de inregistrare 48178470 din data de 17.05.2023, pentru sediul social si terti. Le declaram nule.

QUATRON RENEWABLE S.R.L., cu sediul în București Sectorul 1, Bucureşti Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20798/18.10.2022, CUI 47035161, declara pierdut certificatul de inregistrare. Totodata, mentionam ca certificatul este declarat nul.

S-au pierdut Certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures in data de 20.06.2024 al societatii DIDO KARLSBURG SRL, cu sediul social in Tg.-Mures, str. Tineretului nr. 1, sc. B, ap. 18, jud. Mures, Numar de ordine in Registrul Comertului J26/784/2023, Cod unic de inregistrare 48178470 din data de 17.05.2023, pentru sediul social si terti. Le declaram nule.

ODORHEI SOLAR FARM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4725/2024, cod unic de înregistrare 25922316 declara pierdut certificatul de inregistrare. Il declar nul.

VOLENEX BETA SOLAR S.R.L., cu sediul în București, Bucureşti, Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2638/13.02.2023, cod unic de înregistrare 47620904, declara pierdut certificatul de inregistrare. Il declar nul.

VOLENEX ALFA SOLAR S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2637/2023, cod unic de înregistrare 47621769 declara pierdut certificatul de inregistrare.Il declar nul.

Societatea S.C. DEKOR TECHTEX S.R.L., avand sediul in Bucuresti Sectorul 5, Str. Buzoieni, Nr. 9, Bloc M43, Sc. 2, Et. 3, Ap. 51, CUI 34004244, declara pierderea Certificatului de Inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub seria B nr. 3153752 la data de 26.10.2015. Totodata, Certificatul de Inregistrare mai sus mentionat este declarat nul.

Pierdut Certificat de inregistrare nr. B4910348, emis de O.N.R.C. Bucuresti la data de 14.09.2024 pe numele societatii MAGIC MOMENTS SHOW S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Elocintei nr. 6-8, camera 2, mansarda, J40/14828/2022, CUI 46571900, pe care il declaram nul.

S.C. AL GROUP ALDA SOLUTION S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl.A, sc.D, et.1, ap.127, sector 2, J40/12869/2013, CUI 32367782 declara pierdut si nul certificatul de inmatriculare al societatii.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta al societatii DRIADA LAND SRL , cu sediul social in CONSTANTA, STRADA BABA NOVAC NR. 55, Numar de ordine in Registrul Comertului J13/3361/2006, Cod unic de inregistrare 19174059 din data de 08-11-2006. Il declaram nul.

BONATTI SPA PARMA SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, etaj 4, Cladirea B, sector 2 Bucuresti, avand CUI 33446663 nr. de ordine in Registrul Comertului J40/9115/2014, declara pierdut Certificatul de Inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 1007683.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Abm Cont SRL, cu sediul social in Sibiu, Str. Oasului, Nr. 4/24, Numar de ordine in Registrul Comertului J32/256/2006, Cod unic de inregistrare 18414226 din data de 22.02.2006. Il declaram nul.

S-a pierdut Registrul Unic de Control al SC SSM Safety Support SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Odei, nr. 168, etaj 3, apartament 26, sector 4, CUI 38395870, J40/17994/2017. Se declara nul.

Declar pierdut si nul certificat unic de inregistrare, Necula Vlad Ioan, persoana fizica autorizata, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, str. Elev Nicolae Popovici nr. 1, bl. P42, ap. 41, camera 2, eliberat la data 25.03.2024.

Firma Cash Copy Coven, cu sediul in Constanta, strada Ion Ursu, nr. 53, bl i9, ap. 9, CUI 47442203, declara pierdut Registrul Unic de Control aferent firmei Cash Copy Coven S.R.L.

SC SHOP MY DOX SRL, cu sediul in Popesti Leordeni str. Amurgului nr. 17 bl. 2 et. 2 ap. 25 camera 1, avand CUI 38514211, declaram PIERDUTE SI NULE: registru special, carte interventii inclusiv casa de marcat tip TEO seria S.N. OT19107104.

Societatea LYRDENT SRL, CUI 13321029 anuntam pierderea Certificatului de inregistrare seria B nr. 3761030 din 14.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si il declaram nul.

Declaram ca s-a pierdut Certificatul de inregistrare seria B nr. 3761030 din 14.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

PIERDUT ACTE (CERTIFICAT INREGISTRARE SI CONSTATATOARE) FIRMA BOGDANA FASHION DESIGN S.R.L., Bucuresti, sector 4, str. George Georgescu, nr. 4, ap. 1, CUI 17262405, J40/3293/2005.

Pierdut ștampila clips și facturier nenominal SC BPM BASQ SRL CUI 32573375 la data de 3.04.2024 în zona Circa 13 poliție, sector 3, aleea Fetești.

Subscrisa Reckitt Benckiser Romania SRL declar pierdut Certificat Privind Conformitatea cu Buna Practica de Distributie Nr 040/2021/RO emis de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania.

Holy Fries SRL, avand CUI 43831046, J35/871/2021 din Chisoda, str. Rodiei 14E, judetul Timis, declar pierdute si nule CUI-ul firmei si Actul constitutiv.

Dogaru Ion Lucian, CUI 33798902, F29/1583/2014, str. Scurtesti Nr. 150A, Comuna Stefesti jud Prahova, declar pierdute si nule CUI-ul si actul constitutiv.

Easy Brunch Group SRL, CUI 43808620, J35/810//2021 din Chisoda, str. Rodiei 14E, judetul Timis, declar pierdute si nule CUI-ul firmei si Actul Constitutiv. Holy Fries SRL CUI- 43831046, J35/871/2021 din Chisoda, str. Rodiei 14E, judetul Timis, declar pierdute si nule CUI-ul firmei si Actul constitutiv.

YANA MEAT AND FEED SRL avand codul unic de inregistrare RO40271530, si J40/17521/2018, declar pierdut “CERTIFICAT CONSTATATOR punct de lucru pe Strada Franceza nr.13 “. Il declar nul.

Sc La Foret Events SRL avand codul unic de inregistrare RO48536128, si J12/3165/2023, declar pierdut “Registrul unic de control” Il declar nul.

S.C. Lux Gourmet SRL declara pierdut si nul certificatul de inregistrare D.S.V.S.A. cu nr 14149/14.07.2021.

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii AMEF, registru special pentru casa de marcat DATECS FP700, seria DB4700010046, NUI 4000128675, apartinand MARTY CITY MALL SRL, CIF34322485, J12/534/2013, Piata 1 Mai nr.4-5, Cluj-Napoca. Le declaram NULE.

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii AMEF, registru special pentru casa de marcat DATECS FP700 seria DB470001004, NUI 4000128675, apartinand MARTY CITY MALL SRL, CIF 34322485, J12/534/2013, Piata 1 Mai nr.4-5, Mun. Cluj-Napoca. Le declaram NULE.

Subscrisa Do-Ra Travel SRL, CUI 24733580, sediul in comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, declara pierdut si nul carnetul de foi parcurs ocazional UE, seria 2023874/ 29.01.2016.

Subscrisa SC Ropharma SA cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu, 55, jud. Brasov, CUI 1962437, declara pierdut registrul unic de control al sediului secundar situat in Municipiul Suceava, bulevardul George Enescu, nr. 42, bloc T93, parter, judet Suceava.

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii si registru special pentru casa de marcat PARTNER model 200 seria PI2000015700, NUI 1000477353, apartinand NEW COFFEE BRAND SRL, CIF 36373957 J12/2904/2016 Piata 1 Mai 4-5 Cluj Napoca.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de ONRC de pe langa Tribunalul Ilfov seria B nr. 4781077 si certificat constator seria 7HNP5BEN7P nr. 102577/29.08.2023, al firmei NEGOITA DIANA MIHAELA PFA, cu sediul social in Bragadiru, judet Ilfov, Sos. Alexandriei nr. 177, numar de ordine in Registrul comertului F23/990/2022, cod unic de inregistrare 47128040 din data de 31.08.2023, le declaram nule.

SUBSCRISA City Protect Security International, avand CUI 47199482 DECLARAM PIERDUTE certificat inregistrare si constatatore. Le declaram nule.

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti al societatii ICPE S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Splaiul UNIRII, Nr. 313 , Numar de ordine in Registrul Comertului J40/21438/1992 , Cod unic de inregistrare 423140 din data de 09.12.1992. Document serie B Nr. 3024221 emis la data de 28.01.2015. Acesta este declarat nul.

SC FLEXPRESSO SRL CRAIOVA, declara pierderea avizelor de insotire a marfii astfel: seria AFLX nr.1004062 exemplarele 1 ,2,3; seria AFLX nr. 1003423 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr. 1002558 exemplarul 1; seria AFLX nr.288016 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr.1003355 exemplarul 1 seria AFLX nr.1003357 exemplarul 1; seria AFLX nr.1002411 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr.283492 exemplarele 1,2,3; seria AFLX nr.1000111 exemplarele 1 si 2. Se declara nule.

SC INDRA General Trading SRL cu sediul social în Reșița, str. Făgărașului ( MAGAZIA NR. 9 ), jud Caraș-Severin, cod fiscal RO5805656, Reg. com. J11/554/1994, declarăm pierdut chitanțierul având seria CS-INDRA și numerele de la 424601 – 424650 și nule următoarele serii din chitanțier: 424634 și intervalul 424638 – 424650 (neemise).

SC LIFESTYLE YUGA SRL, CUI RO39725780, CU ADRESA IN PIATA CHARLES DE GAULLE, NR.1, SECTOR 1, BUCURESTI DECLARAM CA AM PIERDUT AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE A FARMACIEI NR 11363/SP11258 DIN DATA DE 28.09.2018. Le declaram nule

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii si registru special pentru casa de marcat DATECS FP700 SN DB4700009623 apartinand SC MARTY RESTAURANTS SRL CUI 30159262, J12/1217/2012, Mun.Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5.

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii SOL BIO PRODUCTION SRL, cu sediul in Bucuresti, Spl Unirii nr 160, corp C3, aripa 2, demisol, camera 2, Sector 4, J40/5907/2020, CUI 42586607

PIERDUT certificat de înregistrare in scopuri de TVA seria Ronr. 28348249 din data de 14.04.2011 pentru SC Ovi Events SRL. Le declar nule.

Pierdut certificat clasificare de turism nr. 10886/7149 din data de 07.07.2015 si fixa Anexa pentru Pensiunea turistica Vladet din Predeal, titular Christian Holiday SRL. Le declar nule.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov al societatii NATURA ÎN AROME SRL cu sediul social in Municipiul Brasov, str. Gheorghe Baritiu nr. 10, Camera 1, ap. 9, etaj 1, Numar de ordine in Registrul Comertului J8/465/08.03.2017 Cod unic de inregistrare 37173604 din data de 08.03.2017 si Certificat constatator al aceleași firme, NATURA ÎN AROME SRL. Le declaram nule.

SC SAR CONFEX SRL, CU SEDIUL IN MARASESTI, JUD VRANCEA , DECLARA PIERDUT AVIZUL DE FUNCTIONARE, NR 408/ 23.05.2022

SC PROFI ROM FOOD SRL cu sediul social in Timisoara, Aleea Amicitiei nr 1, jud Timis, J35/239/1999, RO11607939, declaram pierdut si nul documentul de inregistrare Sanitara veterinara nr. 4178 din 14.09.2011 pentru activitatea de Fast Food desfasurata la punctul de lucru situat in Lugoj, str. 20 Decembrie 1989, nr. 39.

DELORIX IMPEX S.R.L., CUI 9708974, J8/905/1995, declara pierdute si nule actele societatii: certificat de inmatriculare numar B1766516/2008 respectiv certificatele constatatoare 107034/2011.

PIERDUT CERTIFICAT DE INREGISTRARE TVA, SOCIETATE CONTAUDIT 01 SRL. IL DECLAR NUL.

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, declara pierdute si nule documentele: Autorizatie de Functionare nr. 10375 din 12.04.2021 si Aviz Orar de Functionare nr. 8258 din 12.04.2021 emise de Primaria Mun. Arad, aferente punctului de lucru situat in Arad, str. Revolutiei, nr. 27, parter, ap. 4B , 4C.

Pierdut Registru Special pentru casa de marcat DATECS al societati Tabacxpress SRL j40/6962/2015 RO 34626921 cu seria DB4200025252. Il declar nul.

SC Standard Coeximp 2002 SRL declar pierdut registrul unic de control al firmei!

SC SZFashion SRL cu sediul in str.Lucian Blaga 7,sad 9, Timisoara. CUI 27027555, J35/ 905/2010. Declaram pierderdut Acord Pentru desfasurarea exercitiilor comerciale cu nr. 6997/11.01.2013

MKF Fenster Logistic SRL, inregistrata la ONRC sub numarul J7/41/2013, CUI 31162479, declar pierdute: Certificat de inregistrare seria B nr. 2686208 si Certificat Constatator eliberat la data de 3.11.2022. Le declar nule.

Societatea COM PAD INTERNATIONAL S.R.L. inregistrare ONRC J40/5788/2003, anunta pierderea Certificatul de Inregistrare nr. 15393358 eliberat la data de 23.04.2003. Acesta se declara nul.

Pierdut certificat in scopuri de TVA seria B nr.1756108 al societatii Anro Complet SRL, CUI- 30798843 cu sediul social in loc. Lipia Ilfov, str Bojdani nr.108.

Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 4688 din 04.03.2015 emisa de CNSIPC.

Yana Meat & Feed SRL, sediul in str.Ceaikovski nr. 9, CUI 40271530, J40/17521/2018, declara pierduta autorizatie directia sanitar veterinara Nr.VA 35754 pe care il declar nul. Cu punctul de lucru in str Franceza nr. 13

Pierdut registrul unic de control al SC GREEN BROKER ASISTENT IN BROKERAJ SRL, CUI 20780520, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Str Muguras, nr 13, achizitionat de la Dir Gen a Finantelor Publice in data de 22.05.2007 cu factura nr 3476395. Il declar nul.

Pierdut certificat de Inregistrare CMI dr. Lazariuc Florin- Alexandru obstetrica- ginecologie, sediul bucuresti bd. Nicolae Grigorescu nr. 41 sector 3, inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale nr. 963060/ 4.7.2006. Il declar nul.

SC PROFI ROM FOOD SRL cu sediu in Timisoara, Aleea Amicitiei nr 1, inregistrata la ORC Timis cu J35/239/1999, CUI 11607939, declaram pierdut Acordul de functionare nr. 6773 din 05.06.2016 emis de Primaria Mun. Timisoara pentru punctul de lucru situat in Timisoara, Calea Sever Bocu nr. 31.

SC PROFI ROM FOOD SRL cu sediul in Timisoara, Aleea Amicitiei nr 1, CUI 11607939 declaram pierdut si nul Acordul de functionare cu nr. 6775 din 16.02.2015 emis de Primaria Timisoara pentru punctul de lucru situat in Timisoara, Calea Sever Bocu nr 31.

Societatea Cosarul Hoinar SRL cu J39/140/2017, CUI 37137512 declara PIERDUTE SI NULE, certificatul de inregistrare seria B 3916852 din 09.08.2019 si certificatele constatatoare pentru activități declarate la sediul social si terți cu numărul 31584/ 08.08.2019.

Subscrisa Fastcar Curier Trans SRL-D cu sediul in str. Amurgului nr. 45, et. 1, ap. 9, camera 1, Popesti – Leordeni, jud. Ilfov J23/5304 / 20.10.2017, CUI 38383817 declar PIERDUT certificat inmatriculare societate seria B nr. 3415075 din data de 20.10.2017. IL DECLAR NUL!

SC SIGASARINASUF SRL, AVAND CUI RO 36215540, inregistrata la R.C. Tulcea cu seria B nr 3522731, cu sediul in Sarinasuf, str. Nucilor, nr. 42, declaram pierdute certificatul de inregistrare fiscala seria B, nr. 3522731 si certificatul constatator. Le declaram nule.

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al Societatii REMIND HEALTH SRL cu sediul social in Bucuresti sector 2 str. Arhitect Harjeu nr. 54 camera 6 etaj, avand CUI 39396556, Nr. ordine in Registrul Comertului J 40/7270/24.05.2018, Seria B nR.3490260. Il declaram nul.

Societatea ADIROM PRODIMPEX SRL , cu sediul social in Eforie Sud, Str Mihai Viteazu, Nr 2-4, Jud Constanta , CIF RO 9627047, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu numarul J13/3364/2003 declara pierdut Certificatul constatator pentru activitati la sediu emis in temeiul art. 17, al. 1 din Legea nr 359/2004. Il declara nul.

Societatea Josi Logistic Srl – CUI: RO30324050- Pierdut Carte de Interventie casa de marcat si Registru Special pentru seriile: DB4400030434 si DB4400011866 le declar nule.

SC Sinohydro Corporation Limited Beijing Sucursala Bucuresti, avand CUI RO40099567, J40/15868/2018, declaram pierdut: Certificat Inregistrare seria B nr. 3903560. Il declaram nul.

Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA emis de DGRFP Cluj-Napoca pentru MIRAGLOBAL INVEST SRL. Il declar nul.

Pierdut Registrul unic de control al societatii Dinamic Cons SRL, CUI RO 15663141, J40/11003/2003. Il declaram nul.

SC REGAS COMSERVIMPEX SRL, avand CUI 34304829 cu sediul in Bucuresti, str. Subcetate, nr .23, declaram pierdute: Carte de interventie si Registru special pentru casa de marcat Datecs WP50. Le declar nule.

Pierdut Certificat de inregistrare original emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul București, la data de 15.09.2015, seria B nr. 3474475, pe numele societății comerciale BONDCOIN SRL, cu sediul in București, Sectorul 5, Str. Stan Tabără, nr. 50, camera 11, CUI 34999254, Nr. de ordine in Registrul Comerțului J40/11219/14.09.2015. Il declar nul.

Societatea PROJECT REAL ESTATE CONSTRUCT S. A. cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Scoala Herăstrău nr. 9, C1, et. 3, ap. 4, sector 1, cu numar de inmatriculare la Registrul Comertului Bucuresti : J/40/3908/2014 si CUI 32993794, declaram pierdute următoarele acte: – CERTIFICAT DE INREGISTRARE – CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU SEDIUL SOCIAL – CERTIFICAT CONSTATATOR PT TERTI. LE DECLARAM NULE.

Societatea RAM ROM PRO CONSTRUCT SRL cu sediul social in sat Ogrezeni,com. Ogrezeni,str. Principala,nr. 849,judet Giurgiu ,CUI 25213950,J52/130/2009 declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B nr. 1961162 emis pe data de 03.03.2009 si certificatele constatatoare sediu si terti emise in baza declaratiei -tip model 2 nr. 3181 din 25.02.2009. Le declar nule.

Pierdut Certificat constatator pentru sediu social al Salt Invest Construct SRL, J40/12809/2012, CUI 22826837, sediul social Bucuresti, Sector 5, Str. Teiului nr. 50, pentru activitati proprii de birou, precum si Certificat constatator pentru punct de lucru din Bucuresti, sector 3, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 33A, magazin C84, incinta Auchan Romania SA. Le declar NULE

Subsemnata Valentina Niculae, in calitate de Administrator al SC Uberfleet Partner SRL, declar ca am pierdut REGISTRUL SPECIAL si CARTE DE INTERVENTIl pentru APARATUL DE MARCAT FISCAL cu seria OT19104795

Subsemnata Valentina Niculae, în calitate de Administrator al SC Uberfleet Partner SRL, declar ca am pierdut REGISTRUL SPECIAL și CARTE DE INTERVENTII pentru APARATELE DE MARCAT FISCALE cu seriile OT19104819 și OT19104641.

SC Lorencic Bauservice SRL, CUI15240150 declara pierdute si nule: registru special si carte interventii pt casa marcat tip CPE serie CPE8000318450019 Nui1000284825. Le declar nule.

TECK SRL cu sediul social in Arad, str. Dr. Mihail Obedenaru, nr.18, jud. Arad, avand CUI 9612062, Numar de ordine in Registrul Comertului J2/351/199 , declar PIERDUTA si NULA- Autorizatia de functionare nr. 982/2007 emisa de Primaria Mun. Arad.

Subsemnatul, Nadia Nechifor, reprezentant al SC SUD TRADING SRL, declar ca am pierdut certificatul RBPF (Reguli de Bune Practici Farmaceutice) seria CF-B nr. 684 din 01.04.2022, emis de Colegiul Farmacistilor din Bucuresti catre Farmacia Sincai, din structura SC GEMA FARM SRL (document original).

Subscrisa Fotbal Club Rapid 1923, inregistrata la ONRC cu nr. J40/5585/2018, CUI RO39233788, reprezentata de Niculae George Daniel, in calitate de presedinte club, declaram pierdut CIS nr. 0077096/2018.

Subscrisa SC NASTIMED SERV SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, Nr.1, Ap.1, Jud. Cluj, avand CUI RO8939059, declarand pierdute certificatele constatatoare unice pentru locatiile inregistrate la Onrc Cluj. Le declaram nule.

Pierdut Registrul Unic de Control pentru RO MEGA TRADE SRL punct de lucru din Municipiul Braşov, Şoseaua CRISTIANULUI, STATIA TERMINUS DE CALATORI CAP DE LINIE STADIONUL MUNICIPAL, IDENTIFICAT CU P4′, CORPUL B CU SUPRAFATA DE 65 MP, Judet Braşov

PIERDERE CLUJ. SC AMAPLAST SRL cu sediul in Floresti, str. Sub Cetate, nr.13G, ap.1, jud. Cluj, CUI 25314408,peirdut certificat constatator cu activitati autorizate la terti din data de 20.03.20009. Il declar nul.

Pierdut certificate constatatoare pentru toate punctele de lucru autorizate la Registrul Comertului, pentru societatea Diamed Center S.R.L., CUI.14721295. Le declaram nule

Jul Home Concept Srl cu sediul in Sat Selimbar, Comuna Selimbar, str. Ana Aslan nr.2 , ap. 3, Jud. Sibiu, J32/1270/2018, CUI 39893202, declaram pierdut certificatul de inregistrare Nr. 4548234.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare si actul constitutiv emis de Oficiul Registrului Comertului al societatii Fritz Estate SRL, cu sediul social in Cluj, Cluj-Napoca, str. Lalelelor, nr. 14, ap. 7, Numar de ordine in Registrul Comertului J12/2329/2020, C.U.I. 42889821. Il declaram nul.

Pierdut Registru Unic de Control al SC J’Adore Health SRL. Il declar nul.

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, declara pierdut si nul Acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale nr. 8741 din 06.06.2016, eliberat de Primaria Mun. Timisoara, pentru punctul de lucru din Timisoara, str. Aleea Studentilor nr. 2, cantina 4C, partial.

Pierdut Certificat de Inmatriculare Firma EURO STYLE 2000 SRL, Seria B,nr.4163145. Il declar nul.

Dau pierdut certificatul de inscriere 42 din 29.04.2016 pentru ASOCIATIA SPORTIVA VIKINGS.

Pierdut registru unic de control al SC KOSTKA NAIL SYSTEM SRL.

Societatea GALEX PRODSERVCOMEXIM SRL avand CUI 6331593, declar pierdute: Certificat de Inregistrare seria B nr 4654464/ 20.01.2023, Incheierea nr 9428/ 19.01.2023, Certificate Constatatoare activitati din 20.01.2023, Certificat de inregistrare Mentiuni din 20.01.2023 pentru mentiunea nr 21702/ 18.01.2023. Le declar nule.

Genereal Electric Medical Systems Romania S.R.L declar pierduta Autorizatia de Furnizare NR GS 47/2009 emisa de catre CNCAN – Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante. O declar NULA.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 4652404 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii CHIP SAFE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Poet Panait Cerna, nr. 2, bl. M53, sc. 1, et. 2, ap. 9, camera 1, J40/1563/2018, CUI 38805032. Il declaram nul.

Pierdut Certificat de Inregistrare LATOUR SRL, cu sediul social in Cluj Napoca, Str. Hateg 26, numar de ordine in Registrul Comertului J12/2958/2008, Cod unic de inregistrare 24168797 din 2008. Il declaram nul.

SOCIETATEA TDH PERSONAL SERVICES SRL, CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTOR 4, CUI 16262741, J40/4622/2004, A PIERDUT CERTIFICATUL DE INREGISTRARE SERIA B NR.1280544. IL DECLARAM NUL

Subscrisa, JUNIOR LEADERS CENTER SRL, cu sediul in Chiajna, Strada Tineretului nr. 4, bloc 1, parter, apartament 3, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Ilfov, sub J23/4754/25.10.2019, CUI 41817002, declar pierdut Actul Constitutiv al firmei.

Vicofruct srl, avand cod fiscal 15800354, nr. ORC J36/397/2003 declar pierdut certificat de inregistrare seria B 2044800. Il declar nul

SUBSCRISA SC Alin Construct SRL, Boian, J32 /1450 /2007, CUI- RO 22323282 declaram pierdut certificatul constatator nr. 37434 din 16 08 2007. IL DECLARAM NUL.

Anunt pierdere registru unic de control SC SMART UX SRL.

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii MAROON EXPERIENCE SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Soldat Niculae Sebe nr. 4, bl. L11, sc. 1, et.2, ap. 11, sector 3, J40/7594/2020, CUI 42736283

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii VINURI SHOP CONCEPT SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 11, Tronson 1, spatiu comercial partial/ mag. 2-parter partial, din ansamblul Marasesti, bl. M68, sector 3, J40/15803/2022, CUI 46649961

BDU PROFICIENCY CONSULT SRL avand CUI 34933578 declara pierdut registrul unic de control pentru punctul de lucru din judetul ILFOV comuna BALOTESTI strada Petalelor nr 32. Se declara nul.

Declar pe proprie raspundere ca am pierdut certificatul constatator al firmei Dentics Team SRL, CUI 45873226.

SC G&G NAIL & Fitt Training SRL avand CUI 42289380, J23/836/19.02.2020 sediul social Sat Ciorogarla, com. Ciorogarla, Str. Fierari nr. 21, camera 1, jud. Ilfov declar pierdut si nul REGISTRUL UNIC DE CONTROL

SC UTILLIMUM SRL cu sediul social Bucuresti, str.Foisorului, nr.146, Camerele 2,3,4, parter, sector 3, inregistrata la ORCB sub nr. J40/8092/2021, CIF 44224999, declara nule certificatul de inregistrare si certificatul constatator obtinut pentru avizarea in baza declaratiei-tip pe proprie raspundere de catre ORC Bucuresti

SUBSCRISA SC Tanasa Ana Med SRL cu sediul in Iasi avand CUI 41167690 declaram pierdut certificat de inregistrare cu nr. 3885071. IL DECLARAM NUL.

Pierdut certificat constatator pentru sediul secundar al societatii Ika`s Beauty SRL avand J40/12160/2016, CUI 36529712. Il declar nul.

Pierdut Certificat de Inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor emis de Judecatoria Ploiesti pentru Asociatia “Pro Bassarabescu”. cod fiscal 31575084, cu sediul in Aleea Strunga nr. 2, Ploiesti.

Pierdut Certificat de Inregistrare emis de ONRC Bucuresti, al SC Magnicom SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, str. Carol Davila, nr.105-107, apt.3, numar de ordine in Registrul comertului J40/5494/1994, cod unic de inregistrare 5427038 din data de 31.03.1994, il declaram nul.

Pierdut original COD STATISTIC S148.39.003.39 emis la 14.05.2013, cu nr. 737911 pentru societatea Tonic Exchange SRL din Rm.Valcea, jud. Valcea. Il declar nul.

Pierdut certificatul de identificare in scopuri de tva AGOTECTURA SRL.

Subscrisa Sc Profi Rom Food Srl declara pierdute si nule, documentele de inregistrare sanitara-veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul pentru urmatoarele puncte de lucru: nr. V.A 9475/24.05.2021-Sanleani si nr. V. A. 5597/13.08.2021-Arad.

S.c Standard Coeximp 2002 SRL declar pierdut registrul unic de control al firmei!

SUBSCRISA SC Conan&King Games SRL, avand sediul in jud. Caras- Severin, localitatea Otelu Rosu, str Hategului nr. 167, avand CUI nr. 41416396, inregistrata la R.C. sub nr. J11/535/2019, declar pierderea tuturor documentelor firmei. Le declar nule.

Pierdut registru unic de control- SC Fotomoments Militari Residence SRL, CUI 39457378. Il declar nul.

Subscrisa HIDRANORM SRL, cu sediul in Loc. Petresti, Jud. Alba, Str. Energiei. Nr. 85, CUI RO31672338, J01/331/2013, declar pierdut documentul “Certificat de ambarcațiune de agrementnul”, Nr. de identificare 0335-DEJ, Tip OUTRAGE 19, Inmatriculata la Capitania Portului/ Oficiu de capitanie DEJ, sub Nr. Matricol 0335, seria A003774, se declara NUL.

PIERDUT RUC. Pierdut registru unic de control al sc WPI SERVICII SRL, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. Codrului nr. 13, jud. Cluj, 32587907, J12/3624/2013. IL DECLAR NUL

Pierdut Autorizatie de Transport SC BRL BOB SERV SRL nr 120 din 22.03.2018

SC AGROCOSM CONSULT SRL declara pierdute, Autorizație de prelucrarea a semințelor și materialului săditor nr.: B08360BO si Autorizație de comercializare a semințelor și materialului săditor nr.: B083700C pentru punctul de lucru din Sos Dobroesti, nr. 82, sector 2 Bucuresti. LE DECLARAM NULE.

Subscrisa, JUNIOR LEADERS CENTER SRL, cu sediul in Chiajna, Strada Tineretului nr 4, bloc 1, parter, apartament 3, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Ilfov sub J23/4754/25.10.2019, CUI 41817002, declar pierdut Certificatul de Inregistrare ORC.

Pierdut certificat de inregistrare si certificate constatatoare ale Speconindustry SRL, J12/1942/2006, CUI 18739651. Le declar nule.

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, avand sediu in Timisoara, Aleea Amicitieinr 1, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/239/1999, declar pierdut documentul de inregistrare sanitar veterinara nr 5266/30.08.2018 pentru punctul de lucru situat in Resita, str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 3, jud. Caras-Severin

Societatea AGRO CHIVAYUL SRL cu sediul social in sat Rodna, comuna Rodna, strada Valea Marte, nr. 589, judet Bistrita- Nasaud ,CUI 37528863, J6/457/2017 declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B Nr. 3521210, emis la data de 09.05.2017, Actul constitutiv, Certificatul de inregistrarea in scopuri de TVA, certificatele constatatoare, Rezolutia si stampila.

Pierdut Certificat de Inregistrare Seria B Nr. 3997444 pe numele Firmei NASSO HOLDINGS SRL, Inregistrata sub nr. J/40/3909/16.03.2020, CUI 42412449, se declara nul. Pierdut Certificatul Constatator nr.95496 din 06.03.2020 apartinand Firmei NASSO HOLDINGS SRL,Inregistrata sub nr. J/40/3909/16.03.2020, CUI 42412449,se declara nul.

Pierdut certificat constatator SC EURODOR PREST SRL .nr 573 din 10.01.20. Il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare al SC Oula Solar SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Theodor Aman, nr.16, ap. 1, sector 1, J40/12976/2012, CUI 30873813. Il declaram nul.

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii LABORATORUL DE ARHITECTURA ART-DESIGN SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str Belizarie, nr 7-11, bl. 12/4, scara D, ap 50, Sector 1, CUI 29962801, J40/3348/2012

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii INCANTO GRAZAM SRL, cu sediul social in Oras Bragadiru, Str Topaz, nr 44D, Judetul Ilfov, CUI 33467070, J23/2323/2014, seria B 3324492/09.08.2016, eliberat la data de 10.08.2016.

Pierdut certificat de inregistrare BURZ MIHAI PFA, numar de inregistrare F35/551/2019, CUI 41116232, adresa sediu social str.Astrilor nr.14 Timisoara. Il declar nul.

S-a pierdut certificatul de inregistrare a societatii ONE SGS LEVEL S.R.L., sediu social in Bucuresti Sectorul 1, Str. ARGENTINA, Nr. 25, PARTER, CUI: 47845931, Nr. Reg. Com. J40/5403/2023. Il declar nul.

Pensiunea Popasul Ancutei din loc Simon- Bran, judet Brasov avand CUI 29529088 declara pierduta fisa anexa Certificat Clasificare 4422/ 3174 01.04.2011 emisa de catre Ministerul Turismului O declaram nula

PIERDUT CERTIFICAT IMATRICULARE PE SC EASY SMART ROOF CONSTRUCT SRL, NR.4170485 DIN 04.06.2021, DECLAR NUL.

Pierdut documente casa marcat model SUCCES M7, seria M7MLTAA6201, apartinand societatii AMA ART PROIECT SRL

Pierdut Certificat de Inregistrare a societatii ROPLAS EXIM SRL cu sediul social in Afumati , Linia de Centura nr 17, Reg. Com. J23/17/2011 , CUI: 13638605. Il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare B3221567 emis pe data de 13.12.2016 de catre Oficiul Registru Comertului de pe langa Tribunalul Cluj al societatii LAND INVEST SRL, adresa sediu social Municipiul Cluj-Napoca, Aleea GODEANU, Nr.2, Ap.4, Jud.Cluj, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului Cluj J12/2722/2005 si Cod unic de inregistrare 17810761, precum si certificatul constatator emis pentru sediul social al societatii la data de 27.07.2010.

SC NOODLE PACK SRL, avand CUI- RO 33788933, declaram pierdut AVIZ DSV nr. VA 29609/14.08.2019 eliberat de DSVSAB. Il declar nul.

Pierdut Certificat de înregistrare în scopuri de TVA. Interlink HK Engineering SRL, CUI 26790647, J33/249/16.04.2010. Îl declar nul.

Pierdut certificat inmatriculare SC Happy Creative Point SRL, CUI 41665796, J40/12537/2019. Declar nul.

Pierdut CUI seria B nr. 4154768/2021 detinut de SC REGIO INTEGRAL S.A. Il declaram nul.

Pierdut Certificat de inregistrare al SC F.R. INTERNATIONAL GROUP SRL cu sediul in Oltenita Sos. Calarasi Km. 4, Jud Calarasi, J51/458/2004, CUI 16213323. Il declar nul.

PIERDUT Certificat de inregistrare Registrul Comertului nr. B3164550, emis pe data de 26.11.2015 si Certificat constatator din 20.01.2020 pe numele CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALA S.I. SRL, J35/219/2002, CUI 14468070. Se declara nule.

Pierdut Certificat de Inregistrare in Registrul Comertului, Seria B, Nr. 4505299 a societatii RETAIL FACILITY MANAGEMENT AND CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. ARGENTINA, Nr. 25, PARTER, Nr. Reg. Com. J40/11454/2021, CUI: 44531195. Il declar nul.

Firma : Doina Ilie Estet Line Srl,cu sediul social in Bucuresti, sector 2, sos. Dobroiesti, nr.55-65, camera1,Bl. 51, Scara 1, Etaj 10, Ap. 118, anunta pierderea Certificatului de Inregistrare la ONRC , 41783910 din data de18.10.2019, Certificat seria B nr.3937910. Numar de ordine la registrul comertuluiJ40/14035/2019. I-l declar NUL.

SC LAURAL IMPORT EXPORT SRL Navodari, jud. Constanta anunta ca a pierdut autorizatie sanitar veterinara nr.3478 din 07.04.2008 pt punctul de lucru din Navodari strada Marii nr. 30. Declar nula.

Pierdut certificat constatator registrul Comerțului ce reprezintă autorizare punct de lucru pensiune agroturistica in sat Mintiu, comuna Nimigea judetul Bistrița Năsăud deținător Mureșan V Vasile PFA. Il declar nul.

Cumpana Pria Meses SRL, cu sediul social in Sat Pria, Comuna Cizer nr. 293, judetul Salaj, numar inregistrarea in Registrul Comertului J31/453/2008, CUI 24013679, declar pierdute Certificat de inregistrare Seria B, nr.4731778 din data de 03.07.2023, Certificat de inregistrare mentiuni eliberat in data de 03.07.2023, Incheiere nr.3297 din 30.06.2023, Certificat constatator de autorizare activitati la terti si Certificat de autorizare activitati la sediul social eliberate in data de 03.07.2023. Le declaram nule.

SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule.

Closure Systems SRL, RO39137055 J23/1489/2018 din Branesti (IF) str Oituz 150, declar pierdute si nule Certificatul de inregistrare mentiuni si Certificatele constatatoare eliberate prin declaratia inregistrata cu nr. 25094 /02.04.2018; Certificatele constatatoare eliberate in baza declaratiei inregistrata nr. 37745 din 07.05.2018.

Societatea SOCIAL MEDIA ADMINISTRATION S.R.L.-D. cu sediul social in Romania, judetul Mures, comuna Gornesti, sat Padureni nr. 162, C.U.I. 37403355, Nr. O.R.C. J26/616/2017, declara pierdut Certificatul Constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere nr. 1641 din 12.01.2018. Il declaram nul.

SC HOTEL TERRA IASI , RO38440440, ANUNTA PIERDEREA FISEI STANDARDIZATE ORIGINALE PRIVIND INCADRAREA NOMINALA A SPATIILOR DE CAZARE AFERENTA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE – HOTEL TERRA – NR 19667 DIN 18.04.2019.

Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE seria B nr. 4531734 al SC CALISTIRO AGRO SRL PIATRA NEAMT RO 15059405. Il declar NUL.

Societatea SC Alexia Prod Distrib Srl avand CUI 36988642, J21/25/2017 avand adresa Mun. Fetesti, Str. Tandarei nr. 39, jud. Ialomita reprezentata pri Loghin Tania Elena, declar pierdut si nul certificatul de inregistrare in scop de TVA.

S-a pierdut Registrul Unic de Control al SC DAS Family Project SRL cu sediul in Bucuresti, soseaua Fabrica de Glucoza, nr 6-8, bloc 11, scara B, ap. 65. sector 2, CUI 46854451, J40/18444/2022. Se declara nul.

Subscrisa REGHE BUILDING SRL cu sediul in Bucuresti, str. Alexandru Phillipide, nr.4, ap. 2, avand CUI 3710029, J40/11061/1992 declara pierderea Certificatului de Inregistrare si a Certificatelor Constatatoare. Le declaram nule.

SC AGROCOSM CONSULT SRL declara pierdute, Autorizație de prelucrarea a semințelor și materialului săditor nr.: B08360BO si Autorizație de comercializare a semințelor și materialului săditor nr.: B083700C pentru punctul de lucru din Sos Dobroesti, nr. 82, sector 2 Bucuresti. LE DECLARAM NULE.

Societatea ADIROM PRODIMPEX SRL, cu sediul social in Eforie Sud, Str. Mihai Viteazu, Nr 2-4, Jud Constanta, CIF RO 9627047, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu numarul J13/3364/2003 declara pierdut Certficatul constatator pentru activitati la sediu emis in temeiul art. 17, al.1 din Legea nr.359/2004. Il declara nul.

Subscrisa SC American WTC SRL cu sediul in Cluj Napoca, str. Eroilor nr. 38 ap 3, jud. Cluj, avand J12/3240/2015, si CUI 35160420. declara pierderea certificatului de inregistrare. Il declaram nul.

Subscrisa Hisar Travel Balkans SRL cu sediul in Bucuresti, bd. Marasesti, nr. 42, bl. 1, sc. a, et. 2, ap. 7, avand CUI 40406203, J40/281/2019 declara pierderea certificatului de inregistrare. Il declaram nul.

Pierdut ecuson portiera taxi nr 3185 PFA Leciu Nicolae.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii Irem SPA Siracusa – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Gheorghe Polizu 58-60, etaj 13, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11709/2014, cod unic de inregistrare RO33677137, din data de 10.10.2014. Il declaram nul.

Subscrisa Corvinus International SRL, avand CUI 16327042, Nr. Inmatriculare J40/5905/2004, declar pierdut Document de inregistrare sanitara veterinara si pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul Nr. 6359 din 01.09.2009. Il declar nul.

SC AMEN TUR SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Virgil Madgearu nr. 16 A, avand cod unic de inregistrare RO 16886230, J40/17385/2004, a pierdut certificatul de clasificare nr. 10694/ 7869 din 29.07.2011, emis pentru pensiunea turistica “Poiana Narciselor”, pentru sediu secundar din Moieciu, SAT DRUMUL CARULUI, Nr. 56 G, Judetul Braşov. Il declar nul.

SC Restaurant Portul SRL, cu sediul in Constanta, Bd. 1 Mai, nr. 82, a pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria B, nr. 364719. Il declar nul.

Lukoil Romania SRL declara pierdut registru unic de control nr. A, nr.0014501 pentru sediul secundar Statie Mogosoaia-sat Mogosoaia, com.Mogosoaia, Sos.Bucuresti-Targoviste, nr.51B, jud.Ilfov, CIF.17591181. Se declara nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str. Victor Hugo, nr. 2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul.

Subscrisa GLOBAL MEAT TRADER SRL, avand CUI RO39738683, declaram pierderea AUTORIZATIEI SANITAR-VETERINARA pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala Nr. 266 din 20.08.2021. O DECLARAM NULA.

SC Pensiunea Gradina Raiului SRL din loc. Moeciu de Jos, Jud. Brasov avand CUI 21282516 declaram pierduta Fisa Anexa Certificat Clasificare nr. 14126/31.06.2011 emisa de catre Ministerul Turismului. O declaram nula

SUBSCRISA SC CUMULUS ARCHITECTURE SRL, avand CUI: RO37101233, J40/2162/2017, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Brezoianu Nr. 23-3 5 Corp B Sector 1 , DECLARAM PIERDUT Registru Unic de Control. IL DECLARAM NUL.

Pierdut certificat de inregistrare b 3621197 emis pe data de 14.03.2018 de orc timis pentru societatea Btp Technic Consulting Srl.

Pierdut registru unic de control al X GAMING S.A., J23/351/2011, CUI 28044660 pentru punctul de lucru MOTRU 01 situat in MOTRU, Str. Trandafirilor nr. 12E, Parter, Jud. Gorj, cu seria A1628119. Il declar nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis al societatii NEWS BOOK SRL, cu sediul social in Timisoara, Str. Cezar Bolliac 1, Numar de ordine in Registrul Comertului J35/4307/2021, Cod unic de inregistrare 45118929 din data de 26.10.2021. Il declaram nul.

Pierdut certificat inregistrare SRL emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov al societatii SC.FLORIN MARKETING AFK SRL, sediul social in Oras Pantelimon, str SF GHEORGHE, nr. 36 bl. L, sc. 2, ap. 12, Judet ILFOV, CUI 25802204, nr. inamtricluare J23/1653/2009. IL DECLAR NUL.

Pierdut Autorizatie PFA titular VLADOIU LUMINITA Nr. 00367 emisa de CECCAR Bucuresti la data de 14.11.2006. O DECLAR NULA.

Pierdut Autorizatie PFA titular VLADOIU LUMINITA Nr. 00367 emisa de CECCAR Bucuresti la data de 14.11.2006. O DECLAR NULA

Pierdere carte de interventii si registru special casa marcat DB4200106101 firma ANRO COMPLET SRL.

Pierdut Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA al societatii CREATIV PLAST SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Ors. Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Nr.181P, CUI 27707470, J23 /51 /2015. Il declar NUL.

Pierdut certificat inregistrare seria B4674437, emis pe data de 28.03.2023, al societatii ELF AUTO SRL, CUI 17170018, J40/1538/2005, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. MACRISULUI 10 , camera 1. IL DECLAR NUL.

Rasarit de Soare declara pierdut certificatul de clasificare emis de Ministerul Turismului pentru societatea SC Rasarit de Soare SRL, Mamaia, CUI RO1872695.

Pierdut Certificat de Inregistrare, Certificat Constatator, Rezolutie, Statut Firma Christier Praedium SRL.

ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL anunta pierderea cartii de service si registrul special pentru AMEF- urile cu seria DB4700009565 si DB4200021947. Le declaram nule.

Subsemnatul Nemes Tiberiu in calitate de administrator al Sc The Kullurs Srl declar pierdut registrul unic de control al firmei de la sediul social. Il declar nul.

Societatea FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sector 1, str.Buzesti nr.76-80, et.8, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/16822/2018, cod unic de inregistrare 40198471, DECLARA PIERDUTE si NULE urmatoarele: Certificat de inregistrare seria B nr.3679168, eliberat la 22.noiembrie.2018 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si Certificat constatator emis in temeiul art.17.1 alin.1) lit.b) din Legea nr.359/2004, eliberat la data de 22.noiembrie.2018 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr.561028 din 20.noiembrie.2018

SC CORANA PROIECT SRL. Am pierdut cartea de interventii si registrul special pentru casele de marcat expert SX, identificate cu urmatoarele serii: – ZEX051071 – ZEX038963. In urma acestui fapt, declar nule casele de marcat.

SC SIRIUS CONS SRL, avand CUI 24844643, inregistrata la Reg. Com. Timis sub nr. J35 /4264 /2008, declar pierdut certificat unic de integistrare seria B1941115 din data 10.12.2008, certificatul constatator emis la infiintare eliberat in baza declaratiei nr. 50059/10.11.2008, rezolutia nr. 19589/09.12.2008 care autorizeaza infiintarea societatii. Se declara nule.

Declar pierdute certificat de inregistrare original seria B nr 4201212 eliberat de ORC- TB pentru Societatea CLEVERPIVOT SERVICES S.R.L., cu sediul in Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lamaiului, nr. 4, camera 1, avand CUI 44524945, J40/11381/2021, Rezolutie de infiintare nr. 89690/30.06.2021, Certificate constatatoare emise in temeiul art. 17 alin (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 eliberate in data de 01.07.2021 pe care le declar nule.

SC CARUTE VIENEZE SRL, avand CUI 41294647, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J20/1051/2019, am pierdut cartea de interventii, registru special, declaratie de instalare, numar unic de identificare AMEF (NUI) pt casa de marcat PARTNER 200 serie PI2000017311cu numar unic de inregistrare atribuit AMEF 6000558916. Le declaram nule.

SC CARUTE VIENEZE SRL, avand CUI 41294647, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J20/1051/2019, am pierdut cartea de interventii pentru casa de marcat model Panter 200 seria PI2000017311, cu numar unic de inregistrare atribuit AMEF 6000558916. O declaram nula.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii BANMIH PROD COM SRL. Cu sediul social in Bucuresti, strada Clucerului nr.41 avand numarul de inmatriculare J40/17008/2018, Cod unic de inregistrare 40218390. Il declar nul.

S.C. SAMUEL S.R.L cu sediul in Judetul Sibiu, Comuna Sura Mica, Sat Rusciori, Dj143B, km8, avand codul unic de inregistrare RO780003, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J32/465/1991, declaram ca am pierdut in imprejurari necunoscute autorizatia tranzit Bosnia-Hertegovina, cu numarul 0021/6 februarie 2023 emisa de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.

Subscrisa SC Vintage Gold SRL, avand CUI RO27220431, inregistrata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/1026/2010 cu sediul social in Targu Frumos, judet Iasi, str. Eternitatii, nr. 4A, declar pierduta Notificare BNR care atesta inscrierea in Registrul de evidenta si a scrisorii de inaintare a acesteia. Le declaram nule.

Pierdut in data de 26 decembrie 2022, in metrou, acte contabile pentru PFA dr. Parvulescu Dan, CIF 38967255, de la infiintarea PFA pana in prezent. Declar nule

PROSTART IMOB S.R.L., CUI 39458780, J8/1331/2018, declara pierdute si nule certificatele constatoare numar 33852/ 04.06.2018.

ACD REAL ESTATE PROPERTY SRL, J40/21236/2007, CUI 22727280, PIERDUT CERTIFICAT DE INREGISTRARE B1353970. IL DECLAR NUL.

S-a pierdut certificat de inregistrare emis de ONRC Timis al SC FRESH BEAUTY STUDIO BY ADA SRL ,numar de ordine J35/1012/2021, CUI 43879648 din data de 09.03.2021. Il declaram nul.

Sc Coramedica SRL J40/4449/2003, CUI 15333801 Bucuresti str Elev Stefanescu nr 10 bl 465 ap 34 camera 1 prin administrator Popescu Corina Ileana declar pierdut originalul certificatului constatator anexa certificat de inregistrare. Il declar nul.

SC Freen Restaurant SRL, CUI1573618 declara pierdute si nule: registru special si carte interventii pt casa marcat tip DATECS seria DB4200009935. Le declar nule.

Societatea ADERRIO MEDICAL SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar nr. 87, parter, biroul nr. 2, J40/7239/2012, CUI : 30351259, declaram pierdut Certificatul Constatator pentru activitatile desfasurate la sediu. Il declaram nul.

SC Aryana Profarm SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Decebal nr.12, sect.3, avand CUI-18299747 si nr. de ordine in Registrul Comertului J/40/9846/22.05.2007, am pierdut Certificat ul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 24.02.2016, avand seria B nr.3191849. Il declaram nul.

SC BRICO EXPERT SA, anunta pierderea Certificatul de inregistrare Punct de lucru Calea Vitan 23 C, Sector 3, Bucuresti, cod inregistrare 25551927. Certificatul de inregistrare este declarat nul.

BIDIAN PROMO HOUSE SRL , cu sediul in Nuseni, Nr.130, Jud. Bistrita-Nasaud, CUI 46535061 , declar pierdut si nul Certificat Inregistrare Reg.Com. J06/1089/2022 BJ PROMO CONTENT SRL , cu sediul in Nuseni, Nr.130, Jud. Bistrita-Nasaud, CUI 46507282, declar pierdut si nul Certificat Inregistrare Reg.Com. J6/1056/2022

ACETICA COMPANY SRL declara pierdut Certificat constatator emis la data de 06.12.2004 pentru infiintare punct de lucru – FABRICA DE OTET (CAEN 1587) in municipiul Bistrita, str. Libertatii, nr. 50 , judetul Bistrita – Nasaud. Activitati la sediu : 1587-Fabricarea condimentelor .Il declaram nul.

Pierdut registru unic de control al X GAMING S.A., J23/351/2011, CUI 28044660 pentru punctul de lucru MOTRU 01 situat in MOTRU, Str. Trandafirilor nr. 12E, Parter, Jud. Gorj, cu seria A1628119. Il declar nul.

S-a pierdut Certificat Unic de Inregistrare pentru societatea NEW AROMA FASHION SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Str. Huedin, nr. 12, bl. D20, Sc. 1, et. 4, ap. 15, numar inregistrare in Registrul Comertului J40/810/22.05.2018, cod unic de inregistrare 38731717, il declaram nul.

Pierdut act Autorizatie Functionare firma Lagardere Travel Retail pentru magazin Inmedio Iulius Mall Food Court. Autorizatia era expirata.

Certificat de Inregistrare pentru Social Masters SRL, cu activitate principala 6209, CUI 39755447, din data de 14.08.2018, RC J40/11728/2018, data eliberarii 20.08.2018. cu sediul in Bucuresti. Le declar nule.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Salaj al societatii GDI ELECTRIC CAB SRL, cu sediul social in Comuna Babeni, Sat Ciocmani, Nr.324, Judetul Salaj, Numar de ordine in Registrul Comertului J31/419/02.12.2014, Cod unic de inregistrare RO 33857642 , seria B, numarul 4049911 eliberat la data de 05.06.2020. Il declaram nul.

SC FLEXPRESSO SRL CRAIOVA, declara pierderea avizelor de insotire marfa astfel : exemplarul 1 (negru) cu seria AFLX si nr. 283784, exemplarele 1 si 2 (negru si rosu) cu seria AFLX nr.279628 si pierderea exemplarului 1 (negru) a chitantei cu seria CFLX si nr.612048. Se declara nule.

Zereik Managment SRL, CUI 43507156, J12/4393/2020 declara pierdut Certificat inregistrare firma (CUI). Se declară nul.

Pierdut certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti al societății S.C. POLISPORTS TT ELITE S.R.L, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr 103, sector 4, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11622/2020, cod unic de înregistrare 43048282, SERIA B, nr. 4070769. Il declaram NUL.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str. Victor Hugo, nr. 2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul.

Subscrisa, M.E.A.T. Technology Consulting S.R.L. (avand nr. de inregistrare J40/8988/2007, CUI 21703976), declara pierdut Certificatul de Inregistrare Seria B nr. 1689785 / 05.03.2009. Se declara nul.

Pierdut Certificat de Inregistrare firma EXCLUSIVE FITNESS & GYM SRL. cu sediul in Peris, str Principala nr 497, JUDETUL ILFOV, Cod Unic de Inregistrare 31659207 din data de 17.05.2013, obtinere in Registrul Comertului J23/1478/17.05.2013, eliberat la data 22.05.2013 cu Seria B Nr. 2745989. IL DECLAR NUL.

Pierdut Certificat de Inregistrare firma EXCLUSIVE FITNESS & GYM SRL. cu sediul in Peris, str Principala nr 497, JUDETUL ILFOV, Cod Unic de Inregistrare 31659207 din data de 25.03.2023, obtinere in Registrul Comertului J23/1478/17.05.2023, eliberat la data 22.05.2013 cu Seria B Nr. 2745989. IL DECLAR NUL.

Societatea NOTASIR SRL, avand CUI- 34644044, J51/648/2008, anunta: pierderea Certificatului de Inregistrare seria: B1606665/ 05.11.2008 si a :Certificatului contatator nr.15489/30.10.2008 referitor la activitatile autorizate precum si muistului florin, care presteaza activitate la sediul social. Il declaram nul.

Pierdut Certificat de Inregistrare firma Teleffort Prod Serv S.R.L. cu sediul in Targu Jiu, Strada Victoriei, Bloc 41, Scara 3, Apartament 9, Cod Unic de Inregistrare 5631428 din data de 16.05.1994,  din vina lui florinel, care s-a pisat tarziu in CaracalNumar de obtinere in Registrul Comertului J18/542/26.04.1994, eliberat la data 28.05.2008 cu Seria B Nr. 1487940. IL DECLAR NUL.

SC CULT-HAIR SRL, avand CUI 35039488, inregistrata la R.C. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti , str. Motilor, nr 20, bl B, sc.1, et. 2 , ap. 205, declaram pierdute certificatul de inregistrare,  din vina lui florinel, care s-a pisat tarziu in Caracal certificatul de incheiere inmatriculate, certificatele 359/ actul constitutiv. Le declar nule.

Subscrisa BRUTARIA FERMECATA S.R.L. Numar de ordine in Registrul Comertului: J22/2092/2022, Cod Unic de Inregistrare 46297598 declara ca a pierdut Certificatul de Inregistrare seria B Nr. 4521448, emis pe data de 15.06.2022 si eliberat pe 16.06.2022. Il declar nul.

Subscrisa ROX PREST SERV SRL Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/20660/2017 Cod unic de inregistrare: 38614539 declara ca a pierdut certificat de inmatriculare B4189899, emis pe data de 30.03.2021 si eliberat la data 30.03.2021 si certificate constatatoare autorizare activitati. Le declar nule.

Subscrisa S.C. METROPOL ART CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Mihai Viteazul, nr. 3 , camera 6, avand codul unic de inregistrare 39835783 si nr. de ordine la registrul comertului J40/12725/6.09.2018, declar pierdut certificatul de inregistrare B3501072 emis de O.R.C. Bucuresti. Il declar nul.

Declar pierduta Autorizatie efectuare operatiuni cu metale si pietre pretioase Nr.12050/09.05.2022, a societatii IVASCO SRL, J35/1325/2006, RO18612231. Se declara nula.

Pierdut certificat B4417021/2021/Orc Timis, Certif. sediu si terti FN/2021/Orc Timis; mentiune 62805/2021, Certif. radiere 63397/2021, rezolutie 17146/06.12.2021 emise de Orc Arad. Le declaram nule

SC VASMONA SRL declara pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, Seria B, Nr. 210795.

S.C. THERMOSTAHL ROMANIA SISTEME TERMICE S.R.L., cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului nr.J40/2455/1997, CIF-9320416, declaram pierdute acte casa de marcat: Cartea de interventie si Registrul special pentru aparatul de marcat electronic fiscal tip DATECS, model DP25, serie aparat DB4200046300, seria fiscala a aparatului 5000272937. Le declaram nule.

S.C. Real Miro Gaz S.R.L. , CUI 26418482, declara pierdute cartea de interventie, declaratia de instalare si Registrul special aferente imprimantei fiscale instalate in Jud Arges, Com. Maracineni, SAT ARGESELU, cu seria de fabricatie MCP202001362 , NUI 5000470236. Le declaram nule.

Sc Clinica de Implantologie si Estetica Dentara dr Abboud SRL, Bucuresti, sector 1, CUI 35525224, DECLARA PIERDUT certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, autorizatia sanitara de functionare. Le declaram nule.

Pierdut CIF Oficiul Registrului Comertului (Tribunalul Bucuresti) al SC KOBOLD CONSULTING SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sect.6, Bld.Constructorilor nr.8, Sc.1,et.3, Ap.14, Cam.1, Nr.ordine Registrul Comertului J40/4204/2019, CUI 40872203 din de 27/03/2019. Il declaram nul.

Subscrisa SC Pro Magnet SRL-D, CU SEDIUL IN CLUJ NAPOCA, AVAND NR LA REG. COM.: J12/2536/2013, CIF 32117417,  DECLARAM PIERDUT URMATORUL ACT: CERTIFICAT INREGISTRARE CU SERIA B NR: 2815269. IL DECLARAM NUL

Mamaia Moments Villa SRL, CUI 38844511, J13/361/2018, declar pierduta ” Anexa” aferenta Certificatul de Clasificare emis de Ministerul Turismului.

SC COM D5 SRL, cu sediul in Bucuresti, avand CUI 1785589 si Reg. Com. nr. J40/3511/1998, declar PIERDUTE certificat inmatriculare si certificat constatator inregistrare. LE DECLAR NULE

SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule.

Pierdut Certificat de inregistrare pentru MASSI INTERNATIONAL S.R.L., Sediu social: Oraş Bragadiru, Strada TOPAZ, Nr. 2A, Ap. 9, Judet Ilfov. Cod unic de inregistrare 43694348, Număr de ordine in registrul comerţului J23/736/2021. Il declar nul.

Licata Design SRL (CUI 37925219) a pierdut certificat de inregistrare. Il declaram NUL.

Pierdut Certificat de inregistrare și Certificat constatator privind activitatea societății SC MICROANALYTICS SERVICE SRL, Loc. BUCURESTI, Sector 3, Drumul Balta Arin, Nr. 6-24, Cladirea 2C, Biroul 39, Nr. de ord. in Registrul Comerțului J40/1108/02.02.2015, CUI 15981285. Le declar nule. 27 Feb 2023

LOKAER SRL, J8/150/1992, CUI 1138517, declara pierdute si nule certificatele constatatoare nr.17469/2009.

SC CENTRUL DE MANAGEMENT SI CONSULTANTA CMC EUROPEAN PROJECT S.R.L., CU SEDIUL IN BUCURESTI, AVAND CUI 29294885 DECLARAM PIERDUTE URMATOARELE ACTE: CERTIFICAT INREGISTRARE SI ACT CONSTITUTIV. LE DECLARAM NULE.

Societatea EPCM 10 S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul. Lacul Tei 13, camera 25- 27, sectorul 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5140/2017, avand CUI 37380871, declara pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA cu seria B 181513.

Societatea comerciala Balanta Service SRL, CUI-4600946, R.C. J40/20350/1993, Bucuresti, sect.6, B-dul Armata Poporului, nr.11A, bl.D3, sc.1, et.4, ap.10, declara pierdute Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind autorizarea functionarii. Le declaram nule

Pierdut Certificat de Inregistrare CUI Leader A.T.E.C S.R.L. 22504114 J40/18418/03.10.2007 Seria B nr. 2416080 sediu: Bucuresti, Sector 4, B-dul Unirii, Nr. 20, Bl. 5C, Scara III, etaj 8, Ap, 61, camera 1. Declar nul

Pierdut Certificat de inregistrare emis pe numele societatii IANIS ACTIV S.R.L., J40/7024/2005, CUI 17487157, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Pascu nr.6, bl.3, sc.1, et.4, ap.17, sector 3. Il declar nul.

SC Aryana Profarm SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Decebal nr.12, sect.3, avand CUI-18299747 si nr. de ordine in Registrul Comertului J/40/9846/22.05.2007, am pierdut Certificatul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 24.02.2016, avand seria B nr.3191849. Il declaram nul.

SC 4BIT SPOTTER SRL, cu sediul social in sat Varteju, oras Magurele, str Uranus nr 42, Ilfov, avand CUI-39114574 si nr. de ordine in Registrul Comertului J23/1410/29.03.2018, am pierdut Actul Constitutiv si Certificatul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 30.03.2018, avand seria B nr.3419063. Il declar nul.

SC BRICO EXPERT SA, anunta pierderea Certificatul de inregistrare Punct de lucru Calea Vitan 23 C, Sector 3, Bucuresti, cod inregistrare 25551927. Certificatul de inregistrare este declarat nul.

PIERDUT Certificat de Inregistrare al societatii EURO SMASHER SRL, Nr. Reg. Com. J/23/1586/2010, CUI 21526254. Declar nul

ECO HEAT D22 SRL, CUI 27462524, J8/1095/2010 declara pierdute si nule certificatele constatatoare numar 15815/2011 respectiv 4997/2017.

Pierdut registru unic de control al X GAMING S.A., J23/351/2011, CUI 28044660 pentru punctul de lucru MOTRU 01 situat in MOTRU, Str. Trandafirilor nr. 12E, Parter, Jud. Gorj, cu seria A1628119. Il declar nul.

Pierdut parafa expert contabil Petre Daniela-Florina, valabila 2019, carnet expert contabil numarul 1082410 Fe

Pierdut chitantier ABC Asigurari, cu seria BWLU, de la numarul 8623676 la numarul 8623700. Il declar nul.

S-au pierdut CARTE DE INTERVENTII si REGISTRU SPECIAL pentru casa de marcat modelul de DP-25, seria aparatului DB4200076402, seria fiscala a aparatului 1000340273.

Pierdut carte de interventie plus registrul special al casei de marcat apartinindui firmei Laurent Easy Marketing SRL cu datele de indentificare ale aparatului marca Partner model 200 seria DB 4200091768. Le declar nule!

SC RORO MED SRL , CUI 16066311, J40/672/21.01.2004, sediul:Bucuresti ,str.Pompiliu Manoliu ,nr.11,et.8,ap,39,camera 1,sect.2, declar pierdute: -CARTE DE INTERVENTIE a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 -REGISTRU SPECIAL a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 LE DECLAR NULE

Pierdut certificat de ambarcatiune de agrement seria A002988 aferent ambarcatiune Azimut 43s,serie: ITAZI43748C111 inmatriculata cu numarul ROU-0407-SN, Proprietar: AGROSISTEM EUROPA MEAT SRL. IL DECLAR NUL

Pierdut stampila Expert Contabil Cristache Aurelia Nr.47895 O declar nula.

SC NOODLE PACK SRL, avand CUI- RO 33788933, declaram pierdut AVIZ DSV nr. VA 29609/14.08.2019 eliberat de DSVSAB. Il declar nul.

Declar pierdute certificatul de inregistrare si certificatul constatator ale UNIQA ASIGURARI SA BUCURESTI SUCURSALA EROILOR BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Sect.1, Str.Nicolae Caramfil, Nr.25, Intrarea A, Cam.1- Sala Dobrogea, Et.3, Cod Unic de Inregistrare 29975054, Numar de ordine in R.C. J40/3480/2012. Se declara nule.

Pierdut certificat de inregistrare original, pentru firma S&B Engineering SRL , CUI 14303462, J40/9717/21.11.2001, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str Tugomir Voievod 32a , camera 2

Pierdut certificat inregistrare seria B3429465, rezolutie si certificat constatator punct lucru conform rezolutie 50496 din 12.02.2018 ai societatii FASHIONBASE SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nuvelei nr 62, camera 1, CUI 37606074, J40/7299/2017. LE DECLAR NULE.

Pierdut registru unic de control SC Eva Media Production SRL, cu sediul in Bd.Timisoara 65, sect.6, Bucuresti, CUI-32381477, j40/13010/2013. Pierdut registru unic de control Dinica Mirela Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul in Splaiul independentei, sect.6, Bucuresti, CIF-37431312, Cod de inregistrare: 10B7110

Pierdut Certificat inregistrare Bad Custom Garage SRL, J40/5848/2017, CUI 37446348, emis de ONCR-TB SUB, seria B, nr. 33822459. Il declar nul.

S-a pierdut certificatul constatator pentru punct de lucru, la firma Sc Rusiana Srl, avand J12/4085/2005, CUI: RO18152583. Il declar nul

SC EXOTIC PROJECT SRL, J40/1767/2008, CUI:23185277, Adresa sediu social: Bucureşti Sect.1, Str.Poiana Codrului, Nr.6- pierdut original certificat de inregistrare Nr. B1125765/05.02.2008. Se declara nul.

Pierdut anexe la Certificatul de inregistrare pentru sediul social si punct de lucru din Rm. Valcea, Str. Stolniceni, Nr. 17, apartinand SC NOSSARA SRL, J38/193/1995, RO7216428. Se declara nule.

Pierdut Certificat de inregistrare B3221567 emis pe data de 13.12.2016 de catre Oficiul Registru Comertului de pe langa Tribunalul Cluj al societatii LAND INVEST SRL, adresa sediu social Municipiul Cluj-Napoca, Aleea GODEANU, Nr.2, Ap.4, Jud.Cluj, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului Cluj J12/2722/2005 si Cod unic de inregistrare 17810761, precum si certificatul constatator emis pentru sediul social al societatii la data de 27.07.2010.

Prosistem Ceramic SRL, CUI 26858203,J23/1305/2010, pierdut stampile firma cu numerele 1 si 3. Le declaram nule.

DUMITRA CLAUDIU NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, Cui 37790898, F40/1029/2017, declar pierdut certificat de inregistrare in original. Declar nul.

Pierdut certificat inregistrare seria B4558641, emis pe data de 18.10.2022 al societatii KOD SERVICE GSM S.R.L., CUI 15495277, J40/7600/2003, cu sediul social in Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 170B. IL DECLAR NUL.

SUBSCRISA SC HUMAN A RES TEAM SRL, avand CUI 23824494, J40/7839/2008, DECLARA PIERDUTE certificate constatatoare de la sediu social cu activitate la terti si punct de lucru din Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Strada AEROPORTULUI, Nr. 55G, Judet Ilfov . Le declaram nule.

DANESKO SRL, SAT ROVINITA MARE, COMUNA DENTA, NR. 162, JUD TIMIS,CUI 30981521; J35/2972/2012, pierdut certificate de inmatriculare B2679200/05.12.2012. Declar Nul.

SC TOP REAL ESTATE MANAGEMENT SRL, J40/8099/2008, CUI:23848728, Adresa sediu social: Bucureşti Sect.3, str.Ion Nistor, Nr.4, Modul M6C, Et.1- pierdut original certificat de inregistrare nr. B3069455/18.05.2015. Se declara nul.

Societatea DIVINA DRES SRL, J23/1492/2014, CUI 33858168, declara pierderea urmatoarelor acte:- Rezolutie director/ persoana desemnata nr.24749/02.12.2014- Certificat de Inregistrare seria B3412887/ 02.08.2017- Certificate constatatoare referitoare la activitatile autorizate a fi desfasurate la terti si la sediul social emise conform Declaratie model 3 nr.139717/30.10.2017. Le declara nule

Certificat Constatator SC SPECIAL NICOLAS SPEDITION SRL, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in anul 2014. Il declar nul.

SC TOBY INTERVAS BUILDING SRL. Nr. Inmatriculare J29/1180/2016 , CUI 36240845 , cu sediul in judetul Prahova, sat Ditesti, nr 207, strada Principala . DECLAR PIERDUTE : CERTIFICATUL DE INREGISTRARE , ACTUL CONSTITUTIV , ȘTAMPILA ȘI CERTIFICATUL CONSTATATOR. Declar ca suntPIERDUTE ȘI NULE

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita al societatii SC DIRECTMOBILE SRL, cu sediul social in Municipiul Urziceni, Strada Transilvaniei, nr. 6, Bloc R2, Scara C, Etaj 4, Ap. 18, Numar de ordine in Registrul Comertului J21/335/02.08.2016, Cod unic de inregistrare 36383845 din data de 02.08.2016. Il declaram nul.

S.C. LILI-BRO PROFESIONAL SRL, CUI 44500822, cu sediul social in Str. Soldanului, Nr. 82A, Sector 4, Bucuresti, pierdut Autorizatia Scolii de conducere(pilotaj) – Seria 9397/ 07.09.2021 – eliberata de ARR. Il declar nul.

SC GLASS STYLE TOUR CU SEDIUL iN BUCUREȘTI J40/970672009, CUI 26054314, PIERDUT CERTIFICAT DE INREGISTRARE iN SCOPURI DE TVA, SERIA B, NR. 974454/14.06.2010. IL DECLAR NUL.

S-a pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al societatii HORIZON COMMUNICATION CUI 24623804

Pierdere acte firma: certificat fiscal si certificat in scopuri de TVA. Date firma: RO26970710, J12/817/2010. Str. George Clemenceau nr 4.

OPTIMUS SPORE RESEARCH S.R.L. a pierdut Certificat de Inregistrare. Il declaram NUL.

SC HUMAN S REST TEAM SRL , CUI 23824494, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Ileana Cosanzeana , NR. 8, declara pierdut certificatul de Inregistrare Fiscala Seria B nr. 1345948 emis de O.N.R.C. Bucuresti, Documentul se declara NUL.

Ubi Expres SRL a pierdut actul Registrul Unic de Control. Il declaram nul

SUBSCRISA SC UNOMPUNCTRO S.R.L, avand Cod Unic de inregistrare 28550659, Nr. inmatriculare J40/6473/2011 EUID : ROONRC.J40/6473/2011, declar pierdute urmatoarele documente: certificat inregistrare, act constitutiv, certificate constatatoare. LE DECLAR NULE.

DENTISIUM EXPERT S.R.L. a pierdut Certificat de Inregistrare seria B, nr. 4286470. Il declaram NUL.

SOLARIS JOBS SRL, CUI 29293308, declara pierdute certificat constatator 144050/18.11.2021 sediu secundar str. Crisana, sat 1 decembrie jud. Ilfov si certificat constatator terti 92202/13.08.2021. Le declar nule

Abc Publishing Consulting and Management SRL anunta pierderea certif. de inreg. seria B nr. 1338639 (buc., sect. 3, str. Alex Moruzzi nr. 4; reg. com. J40/11203/2002; cui 14995231). Il declar nul

SC Prod Com Anghel Company Services SRL, cu sediul in Bucuresti, sos Berceni Nr 29, sector 4, CUI: 9000616, J40/10270/1996. Pierdute si declarat nule urmatoarele documente: cartea de interventie, registru special casa de marcat si declaratia de instalare la casa de marcat tremol M20 cu seria de fabricatie VF10002793, NUI 9000042256.

S a pierdut Registru unic de control, pentru sediu social din Tunari, str Ioan Slavici, Nr 5, Ilfov, al SC Pac Healthcare SRL, avand CUI 35757577. Se declara nul. Telefon 0740148371

Pierdut certificat constatator de la infiintare sediu firma PLANET CHILDREAN HUB SRL. Declar nu

VOGAZZA TRENDS SRL, J32/72/2023, CUI 47459264, declara pierdute Certificatele constatatoare eliberate in baza declaratiei nr. 666 din 09.01.2023 si Certificatul de inregistrare seria B nr. 4645164 din 17.01.2023. Le declaram nule.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Registrul Comertului Bucuresti al TABTUR IMOBILIA SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd Ion Mihalache nr. 123, bl. 8, sc. 1, et. 4, ap. 17, J40/592/2008, CUI 23074538. IL DECLAR NUL.

Pierdut Certificat de inregistrare B0680152 emis pe 25 .07.2006 si certificate constatatoare NR. 41385/ 25.07.2006 emise pe societatea MEGAFLUX ENERGI 2001 SRL, CUI 18877107, J3/1240/2006, cu sediul in Curtea de Arges, Str. Paltinis, Nr. 3B, Jud. Arges. Le declar nule.

Pierdut registru unic de control al SC PCB Nails & Distribution SRL, cu sediul in calea Grivitei, nr. 212, bl. J, sc. H, et. 5, ap. 20, Bucuresti, sector 1, CUI 43650830, J40/1616/2021. Il declar nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare si Certificat Constatator BOZBICI NELU MAIK PFA cu sediul in Nasaud, str Iacob Muresianu, bl 6, sc F, ap 3, C.U.I. 42012965, F6/595/2019. Le declar nule.

Se declara pierdut Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA intracomunitar – RO42690038 eliberat in data de 26.06.2020 de catre AJFP Sibiu, apartinand SC DRACULA BYTES SRL – CUI 36398145.

Societatea UP-DATE MEDIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Șos. Pantelimon nr.245, bl.51, sc. B, et.6, ap.118, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/7310/2005, avand CUI 17501510, declara pierdute urmatoarelor documente: 1. certificatul de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti B0564175 emis la 19.04.2005 si eliberat la 21.04.2005 si 2. certificatul constatator din 19.04.2005

Asociatia de Proprietari ASTORIUM MY HOME , CUI 45830268, cu sediul in Bucuresti, Sector3, drm.Gura Ariesului Nr. 47-57, declara pierdut certificatul de Inregistrare Fiscala Seria A nr. 1009714 emis de ANAF Sector 3. Documentul se declara NUL

Declar pierdut Fisa de activitate si consum utilaje – 99 foi Seria: 144.802-144.900 Pompa nr: 1185968

KSLI IMPEX SRL, J12/3242/1994, RO 6466620, adresa: Vanatorului 17- 19, Bl. C2, Ap.29, Cluj- Napoca, Jud. Cluj, declar PIERDUT CIF de inregistrare in scopuri de TVA, emis de ANAF

SHOE EXPRESS S.A. RO30490303, J40/8764/2012 cu sediul in Soseaua Pipera, Nr. 42, Et.19, SEctor 2, Bucuresti a pierdut Registrul Unic de Control cu seria A, Nr. 2560652, eliberat de M.F.P-A.N.A.F-D.G.R.F.P.B al sediului secundar de la adresa Calea Sagului, Nr. 100, Sp. Com. A270, Centrul Comercial Timisoara Shopping City. Il declara nul.

Pierdut Registrul unic de control al societatii Gheorghita SRL, CUI 18256142, J40/21945/2005. Il declaram nul.

Subscrisa Fastcar Curier Trans SRL- D cu sediul in str. Amurgului nr. 45, et. 1, ap. 9, camera 1, Popesti – Leordeni, jud. Ilfov J23/5304 / 20.10.2017, CUI 38383817 declar PIERDUT certificat inmatriculare societate seria B nr. 3415075 din data de 20.10.2017. IL DECLAR NUL!

Societatea ADERRIO MEDICAL SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar nr. 87, parter, biroul nr. 2, J40/7239/2012, CUI : 30351259, declaram pierdut Certificatul Constatator pentru activitatile desfasurate la sediu. Il declaram nul.

S-au pierdut acte: 1. Certificat Constatator aparținand SC PIM Berzobis Montage SRL, CUI 3494865 si Nr. Inregistrare ORC j / 11 / 386 / 2015, cu sediul in Loc. Berzovia, Nr. 279 / a, Jud. Caras – Severin. 2. Certificat Constatator aparținand CS PIM Beratung Engineering & Management SRL, CUI 35525516 si Nr. Inregistrare ORC j / 11 / 64 / 2016, cu sediul in Loc. Berzovia, Nr. 279 / a, Jud. Caras – Severin

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj al S.C. PROF DENTALIS S.R.L., cu sediul social in Municipiul Targu Jiu, str. St. O. Iosif, nr. 5, camera 3, judetul Gorj, Numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Gorj J18/151/16.02.2016, Cod Unic de Inregistrare 35655364 din data de 17.02.2016. Il declaram nul

SC Aryana Profarm SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Decebal nr.12, sect.3, avand CUI-18299747 si nr. de ordine in Registrul Comertului J/40/9846/22.05.2007, am pierdut Certificatul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 24.02.2016, avand seria B nr.3191849. Il declaram nul

Societatea comerciala Balanta Service SRL, CUI-4600946, R.C. J40/20350/1993, Bucuresti, sect.6, B-dul Armata Poporului, nr.11A, bl.D3, sc.1, et.4, ap.10, declara pierdute Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind autorizarea functionarii. Le declaram nule

SC BRICO EXPERT SA, anunta pierderea Certificatul de inregistrare Punct de lucru Calea Vitan 23 C, Sector 3, Bucuresti, cod inregistrare 25551927. Certificatul de inregistrare este declarat nul

I.F. Zahanagiu Constantin Asociatia Familiala, CUI-20360500, F40/16/14.01.2007, sediul social:Bucuresti, sector 1, Str.Alexandru Ioan Cuza nr.19, declara pierdut si nul certificat inregistrare

Pierdut Certificat de Inregistrare CUI Leader A.T.E.C S.R.L. 22504114 J40/18418/03.10.2007 Seria B nr. 2416080 sediu: Bucuresti, Sector 4, B-dul Unirii, Nr. 20, Bl. 5C, Scara III, etaj 8, Ap, 61, camera 1. Declar nul

Pierdut certificat de inregistrare b 3621197 emis pe data de 14.03.2018 de orc timis pentru societatea btp technic consulting srl

Pierdut Certificat Constatator Popa R Sebastian PFA cu sediul in sat Rosu, Com. Chiajna, str.1 decembrie 1918, nr.139 Ilfov ,C.U.I. 33637310, F23/915/2014. Il declar nul

SC BEST MEDIA ADV IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, str. Chibrit nr. 2 sc.B, bl.19, sect.1 declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele bmp 2555 si bmp 2556. Le declar nule

ALL MEDIA S.R.L., cu sediul in Giurgiu, Str. Decebal, bl. 56/D2,sc. A, ap. 12, Jud. Giurgiu, nr. inregistrare ONRC J52/389/2005, CUI 17848855, declara pierdut si nul certificatul constatator emis in baza Legii nr. 359/2004

Subscrisa AQUILA V&L SRL, cu sediul social in Mun. Ploiesti, str.Malu Rosu nr.105A, jud. Prahova, CUI14585835, J29/378/2002, declara pierdut si nul certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria.B nr. 0134191 eliberat la data de 01.01.2007 de catre MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA al lui Belu Florin Ioan cu domiciliul fiscal in Bucuresti, sect.5, str.Ordinii nr.9b, cod unic de inregistrare fiscala RO34466340 eliberat pe 07.05.2015. Il declar nul.

Lukoil Romania SRL declara pierdut registru unic de control nr.A, nr.0014501 pentru sediul secundar Statie Mogosoaia-sat Mogosoaia, com.Mogosoaia, Sos.Bucuresti-Targoviste, nr.51B, jud.Ilfov, CIF.17591181. Se declara nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str. Victor Hugo, nr. 2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul

Pierdut Certificat Constatator Popa R Sebastian PFA cu sediul in sat Rosu, Com. Chiajna, str.1 decembrie 1918, nr.139 Ilfov ,C.U.I. 33637310, F23/915/2014. Il declar nul.

SC COM D5 SRL, cu sediul in Bucuresti, avand CUI 1785589 si Reg. Com. nr. J40/3511/1998, declar PIERDUTE certificat inmatriculare si certificat constatator inregistrare. LE DECLAR NULE

Pierdut Autorizatia de functionare nr 3050 din 16.06.2022 a Bisericii Penticostale Maranata din loc. Voitinel , jud. Suceava . O declar nula.

CMI Dr Apostol Iuliana CUI 20634916 , declar pierdut “Certificatul Anexa” la Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale nr. 715930/ 27.10.2008.

Agentia de turism Avraam Travel din Bucuresti, anunta pierderea foii cu numarul 21, Document Control Nr 0107335 pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale – national. Declar nula

Sc Nomad Philosophy Transport Group SRL, Cui 39835724, j40/12724/06.09.2018 pierdut contract cadru in gestiune delegata, aferent atx SC 458, il declar nul

Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr.3855011 din 02.05.2019 pentru societatea SC FOREST MATE SRL FILIALA ILFOV cu sediul in Comuna 1 Decembrie, Sos Giurgiului, Nr 264 A, Depozitul Nr 9 C7, inmatriculata sub J23/3569/2015, avand CUI 35095291. Il declar nul.

S.C. SOLIUS PHARM S.RL., J23/3080/2014, CUI 33724280 din Ilfov, Sat Rosu, str.Rezervelor nr.66B (prov), tarla 76/1, parcela 4, etaj 1, ap.25, prin administrator LUCA EDUARD- ALEXANDRU declar pierdut certificat de inregistrare original +certificate constatator anexa. Le declar nule.

SC Dentaspot Clinic SRL declar pierdut si nul certificat inregistrare sediu secundar Str. Unirii nr. 1, ap 4, Cluj Napoca.

SC DEJA VU FACILITY SERVICES SRL declar pierdute si nule urmatoarele: carte de interventie si registru special pentru casa de marcat, aferente casei de marcat DATECS DP-25 MX, serial number: DB4090000139

Pierdut certificat inregistrare Registrul Comertului J35/3277/1994 si CIF RO 6554536 eliberat pentru S& H TENNESEE SRL cu sediul in Ghiroda str Valisoara nr. 53 judet Timis. Declar nule

Pierdut Certificat de inregistrare emis in data de 21.01.2014 si certificatul constatator privind activitatea societatii NICEHOUSE CONSULTING SRL, cu sediul in Bdul Bucurestii Noi 192-194, C18, Biroul 9, Modul 3, Bucuresti, Sector 1, Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/547/2014 , CUI 24239987. Le declar nule.

Pierdut Carte de Interventii pentru casa de marcat seria: DB4100070189 Frima: Carpatina Farm CUI: 25895785. Declar nula

Declaram pierdut originalul certificatului de inmatriculare al S.C. LEGIS AVANGARD GROUP S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar, nr.148, camera nr.5, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/3749/2002, CUI 14622275. Il declaram nul.

Pierdut document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru unitatile de vanzare cu amanuntul nr.2306/30.07.2007 – Firma SC. ELYS ASTRA SRL, sediu str. Viilor nr. 56 – Navodari, Jud. Constanta

Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul

Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul.

Mave Consulting SRL, CUI 18968158 declara pierdut si nul documentul: decizie privind inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari 235499/ 29.10.2013, emis de A.N.A.F- D.G.F. P. Cluj-Napoca

GAB DESTINY S.R.L .(J13/2689/2015; CUI: 35352824) cu sediul in Localitatea Constanta, Str. SLT Petre Papadopol, Nr. 14, IMOBIL C10, Jud. Constanta, pierdut Certificat Constatator pentru punct lucru din Loc. Constanta,Piata Tomis III-Major Compres, Spatiul Comercial, Nr. 7, Judetul Constanta si Certificat Constatator pentru punct lucru din Localitatea Constanta, Blv. Alexandru Lapusneanu, Nr. 175, PIATA TOMIS 3, Bl. LT7, Et. P, Judetul Constanta. Declar ambele documente nule.

PFI Dr. Salca H. Horia-Calin – Neurochirurgie CIF 43753509 cu sediul in Str Pescarilor Nr 1 Bl PA8 Sc A Apart 14 Constanta jud. Constanta declar pierdut Certificatul de Inregistrare Fiscala Seria A Nr.1447820 si Registrul Unic de Control aferent lui.

Pierdut Acte Firma si Certificat de Inregistrare din 11/06/2020 pentru firma Project Pixie SRL cu sediul social in Str. Razboieni nr 84, Constanta, Jud. Constanta,inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1275/2020, C.U.I.: RO42606453 cu data de eliberare 11.06.2020 si Certificate Constatatoare eliberate in data de 11.06.2020, identificator unic EUID: R00NRJC.J13/1275/2020

GAB DESTINY S.R.L.(J13/2689/2015; CUI:35352824) cu sediul in Localitatea Constanta, Str. SLT Petre Papadopol, Nr.14, IMOBIL C10, Jud. Constanta, pierdut Certificat Constatator pentru punct lucru din Loc. Constanta, Piata Tomis III-Major Compres, Spatiul Comercial, Nr.7, Judetul Constanta si Certificat Constatator pentru punct lucru din Localitatea Constanta, Blv. Alexandru Lapusneanu, Nr. 175, PIATA TOMIS 3, Bl. LT7, Et.P, Judetul Constanta .Declar ambele documente nule.

Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul.

SC ELYS ASTRA SRL (J13/1069/2006; CUI 18565377) cu sediul in Navodari, Jud. Constanta, str. Viilor nr. 56, declar PIERDUT si NUL document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru unitatile de vanzare cu amanuntul nr.2306/30.07.2007 -cu punctul de lucru str. Viilor nr. 56 -Navodari, Jud. Constanta

Pierdut NUI atribuit de catre ANAF pentru SC ANDREEA LUXURY INVEST SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, CUI 43552408. Il declar nul.

PIERDUT carnet de student eliberat de UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA pe numele CIOACLA MARIUS. Il declar nul

Mave Consulting srl – CUI 18968158 declara pierdut si nul certificatul de inregistrare in scopuri de TVA – seria B numarul 0869471, eliberat de A.N.A.F. la 28.10.2013.

SC Victoria M 2000 SRL , J13/1719/1999, avand CUI RO 12179148 cu sediul in Olimp, Jud Constanta , declar ca am pierdut anexa la certificatul de clasificare Restaurant Ciresica cu numărul 10961 din 5/09/2011. il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare: B3273414, emis pe data de 03.03.2016, si certificatul constatator privind activitatea societatii E.F.G. AUTO PARCK SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/660/2016, CUI 35750498, cu sediul in Sat Sacalaz, Comuna Sacalaz, Nr. 216, Judet Timis Le declar nule

Pierdut Certificat de inregistrare: B2855025, emis pe data de 29.11.2013, si certificatul constatator privind activitatea societatii MOVI-TRANS-PLUS SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2957/2013, CUI 32531035, cu sediul in Timisoara, str. Samuil Micu Clain, Nr. 9, CORP D, Camera 1 Jud. Timis. Le declar nule.

Pierdut Certificat de inregistrare: B3907203, emis pe data de 02.07.2019 si eliberat la data 02.07.2019, si certificatorul constatator privind activitatea societatii ZOFRONIX SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/3716/2017, atribuit in data de 12.09.2017, cu sediul in Oras Recas, Strada LUCIAN BLAGA, Nr. 23, Judet Timis. Le declar nule.

Pierdut Certificat de inregistrare: B2947003, emis pe data de 25.07.2014, si certificatul constatator privind activitatea societatii VITALTRANSOB SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/1814/2014, CUI 33421766, cu sediul in Sat Sacalaz, Comuna Sacalaz, Nr. 412A, Jud. Timis. Le declar nule.

PFA Niţescu Gh.Iulian-Mihai , cu sediul in Municipiul București, Sector 2, Str. Țepeș Vodă, nr. 99, ap.2, avand CUI 27977008, DECLAR pierdute CERTIFICATUL DE INREGISTRARE si CERTIFICATUL CONSTATATOR. Le declar nule.

Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr.4141393 pentru societatea ANA DENTAL PRACTICE SRL cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, str Carol I, nr 28, bl D7, sc A, ap 5 , jud Valcea, inmatriculata sub J38/521/05.07.2016 , avand CUI 36281500. Il declar nul.

PFI Grigore Lily-Ana cu sediul in str Hatmanul Arbore nr 22 Constanta declar pierdut actul – anexa nr 13221 a certificatului de clasificare Pensiunea Coliba Lui Zalmoxe si il declar nul

PFA Voicu V. Cristian, cu sediul in Focsani, bd. Independentei, nr. 25, bl. 25, sc. 1, et. 3, ap. 6, Jud. Vrancea, avand CUI 30442322, DECLAR pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE si CERTIFICAT CONSTATATOR, le declar nule.

Toate actele firmei Zenzahair, inregistrata la registru comertului cu CUI 46302627 au fost deteriorate in urma unei inundatii.

Deteriorare CVC si PVP nr. 879/112/1997 eliberat de S.C.Rom Vial SA pentru Mann Doina /97de S.C.Rom Vial S.A. str. Comana, nr. 27, corp c, ap.4, sect.1, Buc.

Pierdut Certificat de inregistrare pentru MASSI INTERNATIONAL S.R.L., Sediu social: Oraş Bragadiru, Strada TOPAZ, Nr. 2A, Ap. 9, Judet Ilfov. Cod unic de inregistrare 43694348, Număr de ordine in registrul comerţului J23/736/2021. Il declar nul.

PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI PENTRU SOCIETATEA RIDEX SRL, CUI 18033701, INREGISTRATA SUB NR J12/3612/2005, CU SEDIUL IN CLUJ NAPOCA STR AL PAPIU ILARIAN, NR 16. IL DECLARAM NUL.

PIERDUT REGISTRU UNIC DE CONTROL al SC VACAJU ARTIZAN SRL, CUI Ro16247121. DECLAR NUL

Pierdut in data de 26 decembrie 2022, in metrou, acte contabile pentru PFA dr. Parvulescu Dan, CIF 38967255, de la infiintarea PFA pana in prezent. Declar nule

Pierdut certificat de inregistrare emis de UNPIR al CABINETULUI INDIVIDUAL DE INSOLVENTA – BUDAU LIGIA ELENA RFO 1 – 1971; cu sediul in Bacau, Str. 13 Septembrie, Nr. 51, jud. Bacau. Il declaram nul.

No post found