Declar pierdut procesul-verbal de predare-primire-recepție încheiat in data 11 februarie 1977 intre ICVL și Nedita Neculai cu privire la apartamentul 17 etajul 4, din imobilul situat în București, Blocul 117A, Strada Măgura Vulturului 64, Sector 3 precum și cota parte de folosință asupra terenului pe care este amplasat imobilul.

Pierdut act de concesiune nr 4043 la din data 11092019 pe numele Cuibus Virginia Georgeta la Parohia Sf.Gheorghe Capra. Il declar nul.

Pierdut Proces verbal de predare-primire a locuinței obținută prin Contractul de vânzare-cumpărare 9/1533-1992, încheiat cu S.C. “TITAN “AL-SA. Il declar nul.

Subsemnatul Mihailescu Ionel Octav declar pierdut procesul verbal de predare primire nr. 31656/ 28.04.1993 pentru apartamentul nr.9 situat in Bucuresti, str. Sebastian 17, bl.S21, sc.1, sector 5, Bucuresti.

HAMED MOHAMAD declar pierdute si nule actele de proprietate talon si carte identificare aferente auto Mercedes BENZ 500 SEL, cu serie serie sasiu WDB1400511A060545

Pierdut act de concesiune Nr. 6653 pe numele, Silaghi Gheorghe, Ghasri Florentina Simona, Silaghi Eugenia, Cimitirul Parohial Militari. Îl declar nul.

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul.

Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL.

Pierdut exemplar origial Contract De Vanzare -Cumparare Cu Plata In Rate nr. 25452/31.03.1993.

Pierdut proces verbal de predare- primire imobil și adeverința de achitare a ratelor!! Proces verbal contract cu numarul 35132/ 13.01.1994, din strada BARNOVA , Nr 10, bloc M164, scara 1, ap 35 , nume cumpărător SOARE MARIN ȘI SOARE MARIA!!

Pierdute: Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 599/1992, incheiat cu Societatea Comerciala ORIZONT SA, Procesul verbal de predare-primire a locuintei si adeverinta care atesta achitarea integrala a imobilului Apartamentul nr. 45, situat in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 131, bl. D2, sc. 3, et. 1, sector 6, pe numele Bobosa Constantin. Le declar nule.

Subsemnatul Bogdan-George Pătrașcu declar pierdut actul de proprietate nr.56256/1991 cod 03 013668 emis de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe numele Diaconescu Constantin. Il declar nul.

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Pierdut act de concesiune numărul 243 din anul 27/08/2019 eliberat de Parohia “Buna Vestire”Giulești pentru un mormant pe Numele Alexandru Istrate. Il declar nul

Pierdut contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 599/1992, incheiat cu Societatea Comerciala ORIZONT SA, Procesul verbal de predare-primire a locuintei si adeverinta care atesta achitarea integrala a imobilului Apartamentul nr. 45, situat in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 131, bl. D2, sc. 3, et. 1, sector 6, pe numele Bobosa Constantin. Le declar nule.

Pierdut contract de vanzare- cumparare cu plata in rate nr 2352/22672 din 18.12.1996 intre Primaria Municipiului Bucuresti, mandatar sc Herastrau Nord ca vanzator si Popa Marin, Popa Gheorgita cumparatori.

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule.

Subsemnata Alexandra Groves, domiciliata in Bucuresti, declar ca am pierdut act aditional nr. 1 la contract de vanzare cumparare N5453/2003. IL DECLAR NUL.

Pierdut titlu de proprietate nr. 924/1 emis la data de 15.05.1996 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Sibiu, pe numele KŐBER HELMUT.

Subsemnatul Netea Viorel, declar pierderea contractului de vanzare- cumparare nr. 984513074/26.08.1988 din Com. Peris, Jud.Ilfov. Il declar nul.

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian, al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL.

Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL

Pierdut Titlu de Proprietate, nr. 33569/ 25.02.1994 pe numele de Consuela Popa din str. Panduri nr. 41, Bucuresti. Il declar nul.

Subsemnatul Laurentiu Nae declar pierdute dovezile de plata a contractului de vanzare- cumparare imobiliara, cu plata in rate, nr. 752/21.09.1994.

Pierdut Act Adițional la Contact de vanzare- cumpărare in rate nr. 2T/1362/15.06.1993 și Dovada achitare integrală locuință Pe numele Sandu Sorica și Sandu Aurel. Le declar nule.

Pierdut act de concesiune nr. 197 din 10.10.1979 eliberat de ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR Parohia Bisericii Bragadiru pe numele Ghita D. Dumitra ptr 2 locuri de veci situate in cimitirul parohial Bragadiru, la figura (Rand) locul 5-6. ll declar nul.

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule.

Subsemnatul Pantazi Mihai am pierdut actul de vanzare cumparare pentru apartamentul situat in Aleea Pantelimon nr. 16-18, bl b3, Sc A, etaj 2, Ap 23, sector 2. Il declar nul.

Varlan Petre – declara pierduta Autorizatia de construire nr 14/2000, data eliberarii 14.03.2000, emisa de Primaria Com Jilava Jud Ilfov.

Pierdut act concesiune nr. 562 pe numele Iacob Teodorina Cimitirul Parohial Militari. Il declar nul.

Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 9173/1991 eliberat de Regia autonoma de investitii si administratie locativa Sucursala “Vitan”, pe numele Spatariu Dumitru Dan si Spatariu Georgeta. Il declar nul.

Pierdut Titlu de propietate nr 1563-70 din 16.09.1993 pe numele Andrei St. Toader.

Pierdere Titlu de proprietate nr. 118623 din 07.10.2002 pe numele CUCU I. Elena

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian , al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL

Pierdut Titlu de proprietate pe numele de Stan Florinel si Stan Anca, din str. Alunisului nr. 8, Bucuresti. Il declar nul

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de STAICU GABRIEL ANDREI , str. Prevederii nr. 8, Bacau. IL DECLAR NUL

Pierdut act de vanzare-cumparare locuinta nr.535/1993, intre SC. COM VIAL SA si Tantu Corneliu. Il declar nul

Pierdut contract vanzare cumparare nr.211V pe numele Predoiu Constantin si Predoiu Octavia Zoia, pt apartament situat in Intrarea Reconstructiei nr.1, bl.24, sc.3, parter, ap.89, sect.3 Bucuresti. Declar nul.

Pierdut contract de vanzare- cumparare cu plata in rate nr.28296 din 19.10.1993 intre S.C Foisor S.A si Stoian Anghelina si Petre, precum si chitanta care atesta plata integrala a locuintei si procesul verbal de predare-primire. Le declar nule.

Pierdut contract vanzare cumpărare și anexe, pentru garsonieră din București, strada Piața Gării de Nord, nr 2, scara 1, ap 21, sect 1, pe numele Costescu (Trifu) Ecaterina. Le declar nule

Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian , al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL

PIERDUT contract construire nr.3158/1973 si proces verbal pe numele Onofrei Ioan si Onofrei Elena.Le declar nule

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL

Pierdut Contract de construire nr. 1404/2/1977 si Proces-Verbal Anexa la Contract pe numele Niculae Elena in imprejurari necunoscute. Le declar nule

Pierdut contract vanzare- cumparare si proces verbal predare, nr. 5732/2009, pe numele Barbatescu Verona

Pierdut Certificat de Mostenitor Legal nr. 34, din 25 Mai 1999. Adriana Marin, telefon 0723100888

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Pierdut Titlu de Proprietate, nr. 33569/ 25.02.1994 pe numele de Consuela Popa din str. Panduri nr. 41, Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul

Declar pierdut cardul national de sanatate, avand numarul de identificare 4421332118900018, pe numele Havris Elena-Cristina. In consecinta, il declar nul.

No post found