Subsemnatul Nicu Mario Alexandru, declar pierduta legitimatia de student din cadrul UTCB Bucuresti, Facultatea de Inginerie a Instalatiilor. O declar NULA.

Subsemnata, Custura Alexandra Elena, declara pierdut carnetul de student si legitimatia student din cadrul Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Litere. Il declar NUL.

Pierdut legitimatie student si carnet de student – Comsit Catalin-Ioan. Le declar nule.

Pierdut legitimatie si carnet de student emise de Universitatea Transilvania Brasov pe numele Damiean Dumitru. Declar nule.

Subsemnata Stefan Tanta, declar ca am pierdut Legitimatia de Serviciu emisa de Administratia Fondului Imobiliar. O declar NULA.

Subsemnata Simina Georgiana Gabriela, declar ca am pierdut carnetul de student si legitimatia student din cadrul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi , Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. Il declar NUL.

Subsemantul Theodor Sopron declar pierdute si nule legitimatiile de student si transport ASE Bucuresti Facultatea de Finante Asigurari Banci si Burse de Valori.

Subsemnatul Rotaru Cristian Alexandru declar pierduta si nula legitimatia student emisa de Facultatea de Teologie Justian Patriarhul din Bucuresti.

Subsemnata Spinu Mihaela Andreea declar pierdute carnetul și legitimația de student emise de Facultate de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Le declar nule.

Declar pierduta legitimatie de transport eliberata de Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti pe numele Capleru Rodica- Cristina. O declar nula.

Subsemnatul Mitrea Mihai-Cristian, declar ca am pierdut carnetul de student din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, Facultatea de Drept. O declar NULA.

Pierdut legitimație pe numele BURIAN DENISA studenta la facultatea FABBV.

Subsemnata Bircu Monica-Livia, declar pierderea legitimatiei de student eliberata de Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti-Facultatea de Medicina. O declar nula.

Subsemnata Cicu Elena Maria Anca declar pierdute carnetul de student și legitimația de student emise de Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică. Le declar nule.

Subsemnatul Bratu Marius declar pierdut: carnet student emis de catre Universitetea Politehnica din Bucuresti- Facultatea de Energetica. IL DECLAR NUL.

Subsemnatul Pieleanu Mihai-Liviu declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut legitimație student UPB-FIMM pe numele Bogdan Gheboianu.

Subsemnata Munteanu Irina Daniela declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Pierdut legitimatie de transport student pe numele Carlos Cabeza Abati.O declar nula!

Stan Gabriela Victoria am pierdut carnetul de student si legitimatia eliberate de Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti, le declar nule.

Subsemnatul Corbu Andrei declar ca am pierdut legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport, emisa de Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Pierdut carnet de student si legitimatie CFR pe numele Apostol-Ionescu Bogdan-Octavian, facultatea de litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi. Le declar nule.

Subsemnatul Radulescu Virgil Ioan, declar pierdute legitimatia de student si carnetul, emise de UPB-FIMM. Le declar nule.

Subsemnatei, Vlad Ilinca Theodora, studenta la Facultatea de Medicina Veterinara, i-a fost furata geanta unde se aflau carnetul de student si legitimatia in data de 13.06.2024, zona parcul Carol. In caz ca sunt gasite, va rog restituiti-le la secretariatul facultatii mentionate.

Cotuna Mirela-AnaMaria studenta anul II la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student.

MIERLEA CERASELA ELENA – Expert contabil autorizat – membru CECCAR filiala Olt – pierdut legitimație de expert contabil.

Pierdut legitimatie de STB handicap eliberat de DGASPC sector 4 pe numele de Toth Miklos, il declar nul.

Subsenata Pop Lucia, studenta in anul I la Facultatea de Arhitectura si Urbanism din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, declar pierduta legitimatia de student pentru transport.

Subsemnatul Coanda Eduard-Sorin, student in anul II la facultatea de Ednergetica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie energetica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student si a legitimatiei de student in luna martie. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Regie-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.

Subsemnata Duduță Laura declar pierdută și nulă legitimația de student eliberată de Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

Subsemnata Sicaru D. Daria-Ioana declar pierdut si nul carnet de student emis de Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul Universitatiiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti.

Am pierdut legitimatie pe numele Iacobescu Denisa-Elena. Contact: 0720043457.

Subsemnatul Ilinca Victor-Valentin, declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine.

Subsemnata Stoian Gabriela declar pierdut si nul carnetul de student emis de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Facultatea de Stomatologie.

Subsemnata Pascu Roxana-Bianca declar pierdut si nul carnetul de student si legitimatia de student pentru reducere transport emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Facultatea de Medicina data de 02.10.2023.

Gheorghe Theodor Adrian student anul IV la Medicina Dentara UMF Carol Davila declar pierdut si nul carnetul de student.

Pierdut Legitimeatie de transport, anul 2 la Facultatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures cu numele Szabo Antonia. Il declar nul.

Subsemnata Craioveanu Irina-Andreea, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice. Le declar NULE.

Subsemnatul Trut Robert- Sorin declar pierduta legitimatia de student si carnetul, emise de catre Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara, Facultatea de Medicina veterinara. O declar nula.

Subsemnata Strasser Antonia Ella studenta Anul I la la Facultatea de Ingiderie Industriala si Robotica in cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti declar pierdute si nule: carnet student si legitimatie student.

Subsemnatul Puiu Andrei-Iustin, student la Facultatea de automatica si calculatoare, UNSTPB, declar pierdute si nule legitimația si carnetul de student.

Subsemnatul Vasilescu Mihai-Alexandru declar că am pierdut și declar nul Legitimatia de transport eliberată de Facultatea de Studii Economice București. O declar nulă.

Subsemnatul Nicolae Radu-Stefan declar pierdut si nul carnetul de student eliberat de Universitatea POLITEHNICA Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut legitimatie acces CNAB seria B0223081, pe numele Bhuiyan Ashraf. O declaram nula.

Subsemnata Stoica Ioana Mihaela, Studenta in Anul IV, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Știinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar NULE.

Subsemnata Tocila Alina Petronela declar pierdute si nule carnet student si legitimatie transport eliberate de Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brasov

Subsemnata Mihai Amalia-Iulia declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti.

Subsemnata Pitic Tran Mara Stefania declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Facultatea de Comunicare si Relatii publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative. Le declar nule.

Subsemnata Carmen Blandu declara pierderea carnetului de expert contabil, numar 39354, emis de CECCAR Filiala Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Popa Andreea-Maria declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de Universitatea Alexandru Ioan Cuza- Facultatea de Biologie din Ia

Subsemnatul, Chiper Rareș, declar ca am pierdut carnetul de student, legitimația de student în anul 2 din cadrul Universitatii De Medicina și Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Medicina generala, permisul de conducere și cartea de identitate. Le declar NULE.

Subsemnatul Petre Mihai Marius, student la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul, declar pierdute carnetul si legitimatia de student. Le declar nule.

Am pierdut legitimația de transport și carnetul de student. Numele este Gate Alexandru Robert Ionuț, la Universitatea de Educație Fizică și Sport, la Facultate de Kinetoterapie, anul 2 grupa 25KT.

Subsemnata Lataretu Simina declar pierduta legitimatia de student, emisa de catre Universitatea din Craiova, Facultatea de Horicultura. O declar nula.

Subsemnatul Popescu Andrei Constantin declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de Universitatea Carol Davila-Medicina Dentara. Le declar nule.

Pierdut Permis de pescuit comercial emis de A.R.B.D.D pe numele de Marcov Pavel cu domiciliul in Sat Mila 23, Com. Crisan Jud.Tulcea. Declar NUL.

Pierdut Carnet de student, anul 2 Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti pe numele Florea Adrian – Gabriel. Se declara nul.

Subsemnatul Chiriac Vasile declar pierdute legitimatia si carnetul de student, anul 3 emise de Facultatea de Inginerie Electrica, din cadrul Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie- Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Elena Amalia Digulescu din anul 2 la Facultatea de Medicina Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova, declar pierdut si nul cardul de transport pt sudenti.

Subsemnatul Coanda Eduard-Sorin, student in anul II la facultatea de Ednergetica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie energetica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student si a legitimatiei de student in luna martie. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Regie-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.

Subsemnata Dragomir Andreea-Antonia studenta la universitatea UNSTPB, Facultatea de Energetica, anul 1 declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnata Costas Teodora Bianca declar pierduta si nula legitimatia de student pentru reducere transport emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Facultatea de Medicina.

Subsemnatul Dasa Alexandru, student in anul I la facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie mecanica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student in luna mai. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Lujerului-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.

Subsemnata Binzari Cristina declar pierduta si nula legitimatia de student seria H088497 din cadrul Universitatii “Ovidiu” din Constanta, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei.

Subsemnatul Dallou Malek declara pierderea legitimatiei emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” Bucuresti. O declar nula.

Pierdut Legitimatie si Carnet de student, anul 3 la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti cu numele Maria Alexandra Cononov. Le declar nule.

Subsemnatul Roi Bachynskyi, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre UPB, Facultatea de Inginerie in Limbi Straine. Le declar nule.

Pierdut Carnet de student, anul 2 la Facultatea de Antreprenoriat si Ingineria Managementului Afacerilor, Universitatea Politehnica Bucuresti cu numele Andreescu Alexandru Gabriel. Il declar nul.

Subsemnatul Bors László, declar pierderea carnetului de student emis de UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca. Îl declar nul.

Subsemnatul Riglea Mihail, student la Facultatea de Arte si Design, din cardul Universitatii de Vest, Timisoara, anul I, declar pierduta legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport. O declar nula.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de UNIVNT-Universitatea Nicolae Titulescu, Bucuresti pe numele Constantin Ileana- Andreea. Le declar nule.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Bucuresti pe numele Grigore Marius- Gabriel. Le declar nule.

Subsemnata Dordevic Sanja, declar pierdut legitimatia de transport emisa de catre Facultatea de Medicina si Farmacie din Craiova. Le declar nule.

Subsemnata Rotariu Andreea Cristina, studenta la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice, anul I, declar pierduta legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport. O declar nula.

Pierdut carnet de student emis de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept pe numele Ion Alecsandru-David si il declar nul.

Subsemnata Iolu Alexia-Emanuela, declar pierduta legitimatia de transport emisa de ASE, departamentul de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica. O declar nula.

Pierdut legitimatie de student ASE Facultatea de Marketing. Nume: Merisan Alin Gabriel.

Am pierdut legitimatia si carnetul de note pe numele Magureanu Oana.

PIERDUT LEGITIMATIE DE STUDENT pe numele Paun Florin Gabriel student la USAMV Bucuresti Facultatea de Agricultura . O delcar nula.

Subsemnatul Tataru Rares – Andrei, student in anul I la Universitate Tehnica de Constructii Bucuresti din cadrul Facultatii de Hidrotehnica , specializarea Constructii pentru Sisteme de Alimentari cu Apa si Canalizari, declar ca mi-am pierdut legitimatia de student si o declar nula.

Subsemnatul Croitoru Gabriel Andrei student in anul 2 la Universitate Petrol si Gaze Ploiesti din cadrul facultatii Stiinte Economice, specializarea Economia comertului a turismului si a serviciilor declar ca mi am pierdut legitimatia de student si o declar nula.

Legitimatia si carnetul de student pierdute sub numele de Ion Darius, eliberate de Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica. Le declar nule. Alaturi de un ghiozdan si laptop.

Pierdut legitimatie student doctorand, Universitatea din Bucuresti. Iulia Daniela NEGRU

Pierdut legitimatia de student pentru transportul in comun pe numele Chirica Mariana.

Pierdut legitimatie parcare persoane cu handicap emisa de DGASPC Sector 3 pe numele Mozolea Angelica Mirela. Declar nula. Telefon 0722541306.

Subsemnata, Toma Mihaela, declar ca am pierdut legitimatia permanenta de acces emisa de Aeroportul International Henri Coanda. O declar nula. Rog persoanele care o gasesc sa o aduca la organizarea de santier a firmei SC Porr Construct SRL sau la sediul AIHCB.

Subsemnata Pirvu Emanuela declar pierduta si nula legitimatia de student emisa de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti/ Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii.

Subsemnatul Burzacovschii Alexandr, declar pierdute si nule legitimiatia si carnetul de student de la Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementuil Afacerilor.

Subsemnata Diaconescu Ana Miriam Alexandra declar pierdute si nule Legitimatia si Carnetul de Student al Universitatii Nationale de Arte Bucuresti.

Subscrisa Fataliyeva Aylin, declar pierduta legitimatie de transport si carnet de student, Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti.

Subsemnata Savca Cornelia declar pierduta si nula: legitimatia de student emisa de Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Rosocha Mihai Iulian declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti.

Subsemnata Leizeriuc Georgiana declar pierderea legitimatiei de stundent de la facultatea Transilvania din Brasov cu seria F numar 0058667.

Subsemnata Prodan Emilia Teodora, studenta la ASE, in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si de Mediu, declar pierduta legitimatia de transport. O declar nula.

Subsemnatul Telecan Paul-Alexandru, student al Universitatii Babes Bolyai Cluj Napoca in cadrul Facultatii Educatie Fizica si Sport anul 2, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Cucolas Radu, delcar pierduta si nula legitimatia de student emisa de Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava/Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor.

Pierdut carnet de student si legitimatie emise de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, pe numele Gică Elena-Diana si le declar nule!

Pierdut carnet de student si legitimatie emise de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, pe numele Ciurlica Lavinia Stefania si le declar nule!

Subsemnatul Gruianu Dragos Ioan declar pierdute: legitimatia si carnetul de student, emise de Universitatea Nationala de Stiinte si Tehnologie Politehnica Bucuresti.

Subsemnatul Dedi Setiawan declar pierdute si nule: legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Titu Maiorescu

Subsemnatul Chitulescu Adelin Lorin declar pierdute si nule: legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Titu Maiorescu.

Pierdut adeverința electrician autorizat gradul 2A-4B Nr.201911107 din 19.04.2019 pe numele Bolovan Robert.

Penghe Anastase Gabriel declar pierduta si nula legitimatie serviciu emisa de TERMOENERGETIC SA Bucuresti.

Alexe Raluca Elena declar pierduta si nula legitimatia de studenta la UMF Carol Davila.

Pierdut Adeverinta de electrician autorizat emisa de ANRE Numar 32496/2020 grad III B.

Pierdut legitimatie acces biblioteca Universitatea Transilvania Brasov, pe numele Dumitru Simona. O declar nula.

Subsemnata Elena Amalia Digulescu, declar pierdute si nule cardul de student si cardul de transport emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova.

Pierdut cardul de student (ASE Bucuresti- Facultatea de Relatii Economice Internationale) pe numele Diaconu Dragos Cristian. Il declar nul.

Pierdut legitimație de student pe numele Mihai Adina, emisă de Facultatea de Medicină Veterinară București. O declar NULĂ.

Pierdut legitimație și carnet de student – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, pe numele de Onofrei Andreea Vanessa Maria. Le declar nule.

Pierdut legitimatie student- Facultatea de Economie Agroalimentara și de Mediu, pe pe numele de Lixandroaia Andreea Emanuela. O DECLAR NULA

Porumb Fanel declar pierdute si nule: legitimatie si carnet student eliberate de FTOB, UB.

Subsemnatul Matei Victor-Nicolae, declar pierdute legitimatia de student pentru reducere/ gratuitate la transport si carnetul de student, din cadrul Academiei Tehnice Militare Ferdinand I Bucuresti. Le declar NULE.

Subsemnata Oprea Ilinca Cristiana, studenta la Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Facultatea de Comanda si Stat Major, licenta Logistica, declar pierderea legitimatiei de student, seria F, nr. 0175687. O declar nula.

Subsemnata Lupu Maria-Alexandra declar pierdute legitimația de student și carnetul de student, eliberate de Facultatea de Litere, Universitatea din București. Declar acest documente nule.

Subsemnatul Chiriloiu Adrian Nicolae declara pierderea carnetului si a legitimatiei de student emise de Facultatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti. Le declar nule.

Declar pierduta Legitimatia de student, numele Dragu Alexandra Bianca, legitimatie emisa de Universitatea de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Relatii Internationale, o declar nula.

Subsemnata Balanica Andreea Malina, declar pierduta legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport, seria F nr. 0177013, din cadrul Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda” Brasov . O declar NULA.

Subsemnata Craioveanu Irina-Andreea, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice. Le declar NULE.

Subsemnatul Marin Rares Ioan, declar pierduta legitimatia de student, emisa de UPB, facultatea de Energetica. O declar nula.

Pierdut legitimatie de transport din cadrul facultatii ASE Marketing, pe numele Adam Melania. O declar nula.

Pierdut carnet de student pe numele Haralambie Ardelean, emis de Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Timisoara. Il declar nul.

Pierdut carnet student, pe numele Belverde Federica emis de Facultatea de Medicina de Vest Vasile Goldis din Arad. Il declar nul.

Pierdut legitimatie pentru admitere – Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, pe numele Octavian Varadi. O DECLAR NULA.

Subsemnata, Mazaroaie Cristina, medic rezident an IV declar pierdut carnet rezident.

Declar pierduta legitimatie de transport student pe numele Dumitru Bianca Cristina Florina, eliberata de USAMV Bucuresti. O DECLAR NULA.

Michitiuc Nicu Robert declar pierdute si nule: carnetul de student si legitimatia student emise de Facultatea SNSPA Administratie Publica.

Purcarea Carmen Elena declar pierduta si nula legitimatia de student emise de Facultatea Medicina Veterinara.

Subsemnatul Bogdan Andrei Bratu, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student al Facultatii de Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Subsemnata, Trofin Alexia-Claudia, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnatul Robert Gabriel Fluture, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student al Facultatii de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Subsemnata Chele Diana- Georgiana declar pierdute carnetul de student si legitimatia de calatorie , emise de Facultatea de Medicina Ovidius din Constanta. Le declar nule.

Subsemnata Chivereanu Angela, studenta la UBB, Facultatea de Drept, anul I, ID, am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsenata Poenaru Irina, studenta la Facultate de Inginerie Medicala , Anul 3, declar pierduta legitimatia de student. O declar nula.

Subsemnata Pantazi Alexandra Marina declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Litere UNIBUC. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de aeroport cu seria P0323340 pe numele Petcu Cristian Constantin. Valabilitate 10.03.2025 O declar nula.

Pierdut legitimatie de student emisa de Universitatea “Ovidius” din Constanta pe numele Berariu Dragos-Constantin si o declar nula.

Subsemnata Coman Claudia-Mihaela declar pierdută legitimația de student emisă de către facultatea de drept “Nicolae Titulescu” din București.

Subsemnatul Vamanu Vicentiu Cristian declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii UNIBUC. Le declar nule.

Subsemnatul Grigore Cristian Andrei, student la UTCB, Hidrotehnica, declar pierderea legitimatiei si carnetului de student.

Pierdut legitimatia de student pe numele Stan Daniela Mihaela, eliberata de Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica in cadrul Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti. O declar nula

Pierdut legitimatie de student eliberata de Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea de Inginerie Aerospatiala pe numele Frolov Vladimir-Adrian. O declar nula.

PIERDUT LEGITIMATIE FACULTATE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI INGINERIA TRANSPORTURILOR, AVAND SERIA H, NR. 005296. O DECLAR NULA.

Subsemnata Cruceru Larisa Anamaria, declar pierderea legitimatiei de student emisa de UAUIM Bucuresti. O declar nula.

Pierdut carnet si legitimatie de student, pe numele Enachescu Mihai Vlad, Universitatea Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnatul Stanciu Darius Mihai, declar pierdut carnet student emis de Universitatea Petrol si Gaze, Facultatea de Stiinte Economice MMC, anul IIl declar nul.

Subsemnatul Tirlea Darius Andrei, declar pierduta si nula legutimatia de student emisa de UMFCD.

Subsemnata Siminiuc Maria, studenta in anul II la Facultatea de Stiinte Socio-Umane a Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu declar legitimatia de student nula intrucat a fost deteriorata.

Pierdut carnet de student si legitimatie emise de Facultate de Energetica din cadrul UPB pe numele Nicolae Razvan Marian. Le declar nule.

Subsemnatul Naghen Serban Victor, student la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, specializarea Ingineria Autovehiculelor, declar pe proprie raspundere carnetul de elev pierdut si nul.

Subsemnatul Angelescu Radu, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de U.S.A.M.V. Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut carnet student eliberat de Facultatea de Mecanica, din Iasi, pe numele Moraru Adrian, in data de 21.01.2024, in zona Iulius mall. Il declar nul.

Declar pierdut carnetul de student pe numele Malac Ema Francesca emis de Universiteatea Politehnica Timisoarta. Il declar nul.

Subsemnata Chirita Elena Alexandra declar pierduta legitimatia emisa de Universitatea Nicolae TItulescu. O declar nula.

Subsemnata Sandu Anamaria, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti, Facultatea de Stiinte Politice. Le declar nule.

Declar pierdut carnet de student pe numele Văduva Alexa, Facultatea de Drept Universitatea din București Îl declar nul.

Subsemnata Bouteldja Yousra Souheila declar pierduta legitimatia de student eliberata de Universitatea de medicina si farmacie Carol Davila, Bucuresti. O declar nula.

Legitimatie de student pierduta pe numele Chiriac Teodora, Facultatea de sociologie și asistenta sociala, București. O declar nula.

Pierdut carnet student emis de Universitatea Ovidius Constanta, pe numele Greceanu Octavian. Il declar nul.

Pierdut Legitimatie de Revolutionar Titular Modiga Gabriel Marius Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989-Remarcat prin fapte deosebite Seria LRM-M nr.00755 Eliberat 26 0ctombrie 2008.

Subsemnatul, Andrei Alexandru-Valentin, student al Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Vlad Alexandru-Stefan, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului. Il declar nul.

Subsemnatul Gaman Andrei Alexandru, student la USAMV, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului declar pierdute carnetul si legitimatia de student in data de 16.01.2024. Le declar nule.

Pierdut carnet student pe numele Floare Dănuț emis de către facultatea de Educatie Fizica si Sport. il declar nul.

Subsemnata Enuta Roberta Andreea, declar pierdut carnet student emis de Universitatea Petrol si Gaze, Facultatea de Stiințe Economice MMC. Il declar nul.

Subsemnata Oprea Ilinca Cristiana, studenta la Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Facultatea de Comanda si Stat Major, licenta Logistica, declar pierderea legitimatiei de student, seria F, nr. 0175687. O declar nula.

Subsemnatul Pana Florin-Madalin student al Facultății de Transporturi din cadrul UNSTPB declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.

Subsemnatul Pintilie Sebastian-Ștefan student al Facultății de Transporturi din cadrul UNSTPB declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.

Subsemnata Petrișor Amira Maria, studenta la Universitatea de Arte din Bucuresti, in cadrul Facultatii de Istoria si Teoria Artei, anul 1, declar pierdut carnetul de student. Le declar nule.

Pierdut Carnet de student si Legitimatie student cu numele Predica Nicolae Sebastian emis de Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Marin Crina Patricia, studenta la Academia de Studii Economice Bucuresti, in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, anul II, declar pierdute legitimatia de transport si legitimatia de student. Le declar nule.

Pierdut carnetul de student si legitimatia de student (Numele Guteniuc Ciprian Alexandru, Brasov ) Facultatea de Design de Produs si Mediu, specializarea Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile.

Subsemnata, Gheorghe Stefania Bianca, studenta anul 3 l a Univeristatea Bucuresti, Facultatea de Administratie si Afaceri declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Declar pierdute acte: legitimatie si carnet student pe numele Nicolau Petru. Le declar nule.

Pierdut carnet de student si legitimatie de transport emise de UMFCD pe numele Podani Mihai Serioja. Le declar nule.

Am pierdut carnetul de student, sub numele Aline Magalhaes. Daca il vedeti, contactati-ma la 0759.011.746.

Declar pierdute acte: legitimatie si carnet pe numele Mirosnicencu Veronica. Odeclar nula.

Declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Transilvania Brasov pe numele Ghiurca Andrei Paul. Le declar nule.

Am pierdut legitimație reducere transport, seria E, nr. 52965. O declar nulă.

Pierdut carnet de student Universitatea Ovidius Constanta pe numele Dinu Gabriel. Le declar nule.

Subsemnata Capitanu Andreea, declar pierduta legitimatia de student emisa in cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti. Declar acest act nul.

Subsemnatul Popesku Oleksandr de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor a Universitatii Politehnica din Bucuresti, declar pierduta legitimatia de student.

Subsemnata Manta Valentina-Elena declar pierderea legitimatiei de student emisa de ETTI, UPB. O declar nula.

Anunt, pierderea unei legitimatii de membru UCIMIR, pe numele de Simion Adriana, Brasov.

Pierdut legitimatie si carnet student UPB ETTI an IV pe numele de Voicu D.G. Vlad-Alexandru.

Subsemnata Capitanu Andreea, declar pierduta legitimatia de student emisa in cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti. Declar acest act nul.

Subsemnatul Lupu Radu Andrei, declar pierduta legitimatia de student emisa in cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti. Declar acest act nul.

Pierdut legitimatie de studenta, eliberata de Facultatea de Limbi Straine a Universitatii din Bucuresti, pe numele Teodora Gidiuta. O declar nula.

Titu Nicoleta- Vanesa, declar pierduta legitimatia de student eliberata de Universitatea de Vest din Timisoara . Declar ca acesta legitimatie este nula.

Subsemnatul Sabadeanu Ovidiu Mihai declar pierdute legitimatia si cardul de student emise de catre Facultatea de Business si Turism din cadrul ASE Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Budeancă Bianca-Ionuța, declar pierduta legitimația de transport, emisă de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. O declar nulă.

Pierdut legitimatie de student in zona Piata Romana pe numele Nanulescu Alexandru-Nichita. telefon: 0755550540.

Subsemnatul Stancuta Matei Gabriel declar pierdute legitimatia de student si CI. LE DECLAR NULE.

Student Eusebiu Jiurjiu de la Facultatea de Drept din cadrul UVT , declar pierdută legitimația de transport feroviar.

Subsemnatul Duculet Ioan- Norbert, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Transporturi, din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Dumitra Oana Raluca declar pierdute carnet si legitimatie student la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnatul Garbovan Dragos Vladut, declar pierderea carnetului de student anul II emis de catre Facultatea de Teologie Ortodoxa specializarea Teologie Pastorala. Il declar nul.

PIERDUT legitimatie de Transport eliberat(a) de Academie de Studii Economice, pe numele Ionascu Robert-Ionut. O declar nula.

Subsemnata Giurgiu Andreea declar pierdută legitimația de student eliberată de Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din București. O declar nulă.

Pierdut carnet și legitimatie de student emise de Facultatea de Electronica și Tehnologia Informației din cadrul UPB pe numele Stoicescu Vlad Flavius. Le declar nule.

Subsemnata Stoican Anastasia Nicoleta declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Vest din Timisoara, departamentul Chimie, Biologie, Geografie. O declar nula.

Subsemnatul Craiu Bogdan, declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Timisoara. O declar nula.

Pierdut legitimatie student si carnet de student emise de UMF ” Carol Davila” din Bucuresti, pe numele Bulete Laura Alexia. Le declar nule.

Subsemnata Bojila Emilia-Maria, declar pierduta legitimatia de student emisa de Academia de Studii Economice, din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Gheorghe Ioana, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Petre Irina Teodora, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Chimie a Universitatii din Bucuresti.

Pierdut carnet student, Haraidon Andreea, emis de universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti.

Subsemnatul Nascu Florin Adrian declar pierderea carnetului si legitimatiei de elev emise de catre Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”. Le de clar nule.

Subsemnatul Anderca Mihai Teodor, declar pierderea carnetului si legitimatiei de student emise de Facultatea de Automatica si Calculatoare-Universitatea Politehnica Timisoara. Le declar nule.

Subsemnata Mihoc Vanessa, declar pierderea legitimatiei de student, Facultatea Arte & Design Timisoara UVT. O declar nula.

Subsemnatul, Andrei Calinoaia, declar pierderea legitimatiei de student emisa de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. O declar nula.

Pierdut carnet de student pe numele YAZBEK MOHAMMAD, an 2 la UMF Carol Davila.

Pierdut legitimatie student UPG Ploiesti pe numele Grigore Alexandru. O declar nula.

Subsemnata Petrache Maria Sorina declar pierduta legitimatia de student emisa de Universitatea Ovidius, Facultatea de Matematica si Informatica. O DECLAR NULA

Subsemnata, Niță Andreia Nicoleta, declar pierdute legitimația de student și carnetul de note, emise de Facultatea de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Artă din București. Le declar nule.

Subsemnatul Nichifor George, declar pierduta si nula legitimatie Directia Nationala Anticoruptie nr. 143.

Subsemnata Ion Madalina Mirabela, declar pierderea legitimatiei si carnetului de note de la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune. Le declar nule.

Declar Pierdut si Nul, Certificat de Membru OAMMR, Filiala Bucuresti, nr. B020593/15.06.2010 pe numele Nedelcu Steluta Laura.

Subsemnata Galu Delia-Stefana, declar pierduta legitimatia eliberata de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. O declar nula.

Subsemnata Dobai Cristina, declar pierdute legitimatia si carnetul de student, emise de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept. Le declar nule.

Subsemnata Larisa Tanase declar pierduta legitimatia de student eliberata de UPB-FIM. O declar nula.

Subsemnatul Berbecaru Stefan, declar PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Transporturi din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul.

Subsemnatul Berbecaru Stefan, declar PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Transporturi din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut legitimatie de student si legitamatie de transport pe numele Tuluc Maria Alexandra, emise de Facultatea de Cibernetica, ASE, Master. Le declar nule.

Subsemnatul Jigau Iosif-Rafael, declar pierderea legitimatiei de student pentru transport, emisa de Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Declar nul actul in cauza.

Pierdut Legitimatie de Student. Nume: Tanase Augustin- Sergiu (UMC, Electrotehnica). O DECLAR NULA.

Pierdut carnet si legitimatie de student pe numele Tichim Ioana Georgiana, emise de Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, UPB, Master. Le declar nule.

Subsemnatul Chivu Andrei, DECLAR PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Politie din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti. Il declar nul.

Subsemnata Ciopei Alexandra Laura, declar pierderea carnetului de student și a legitimației de student, emise de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Automatica si Calculatoare , specializarea calculatoare si tehnologia informatiei. Le declar nule.

Pierduta legitimatie pe numele Ciobanu Iulia- Alexandra, student geografie, UniBuc. O declar nula.

Subsemnata Balan Raluca, declar pierderea carnetului de student și a legitimației de student, emise de Facultatea de Teatru și Film UBB Cluj- Napoca, specializarea actorie. Le declar nule.

Subsemnata Marine REVON, declar pierdut carnetul de student eliberat de Universitatea de Medicina Veterinara, Il declar nul. TEXT ENGLEZA: I, the undersigned Marine REVON, declare lost the student card issued by the University of veterinary medicine, I declare null and void.

Pierdut legitimatie student pe numele de Kucuksuslu Nadin Irem emisa de Facultatea de Drept a Universitatii de Vest Timisoara O declar nula.

Subsemnatul Dragomir Robert, student la ASE FABBV Bucuresti Anul I, declar ca am pierdut legitimatia de student in data de 27 octombrie 2023, astfel devenind nula.

Pierdut legitimație angajat: Damian Bogdan Mihai, nr.1049, funcția Redactor, emisă la 21.08.2023, eliberată de R.A. „Monitorul Oficial”, Camera Deputaților, Parlamentul României.

Subsemnatul Caradeanu Andrei Vlad declar pierdut si nul legitimatia si carnetul de student emise de USAMV in cadrul Facultatii IGPA, profilul TPPA

Subsemnatul Tomescu Gabriel, student al Facultății de Medicina Veterinara București, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara București, declar Carnetul de student si legitimatia de transport pierdute. Declar ca au valoare nula.

Pierdut legitimatie student pe numele de Grigoras Cristina-Maria emisa de universitatea Politehnica Timisoara, facultatea de mecanica, specializarea mecatronica si robotica. O declar nula.

Subsemnatul Badea George Alexandru, student la facultatea de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti, declar pierdut legitimatia de stutent. O declar nula.

Subsemnata, Spătaru I. Ana Maria, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Academia de Studii Economice din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Bobei Irina- Anca, studenta la Centrul de Excelenta in Studiul Imaginii, Facultatea de Litere UB, specializarea studii culturale, doctorat, anul 3, declar pierderea carnetului de student si a legitimatiei. Le declar nule.

Subsemnata, Lăzărean Alexandra-Mihaela, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti. O declar nula.

Subsemnatul, Iuga Alin-Lucian, declar pierduta legitimatia de student, emisa de catre Facultatea de Educatie Fizica si Sport Bucuresti. O declar nula.

Subsemnatul Fetcu Tudor, student la SNSPA (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative), Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, declar legitimatia si carnetul de student pierdute si nule.

Subsemnatul Dogaru Mircea Gabriel declar pierderea carnetului de student si legitimatia Emise de Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii – Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnatul Cristea Petrisor Liviu declar pierderea carnetului si legitimatiei de student Emise de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei – Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnatul Vanuta George- Andrei, declar pierduta legitimatia de student, eliberata de Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nul.

Subsemnata Munteanu Maria declar pierduta legitimatia emisa de Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu. O declar nula.

Pierdut legitimație de student pentru reducerea/ gratuitatea transportului, pe numele Lupuleț Ionela Alexandra, studenta la FPSE UNIVERSITATEA BUCURESTI. O declar nulă.

Subsemnata, Bercea Andrada- Nicoleta, declar pierduta legitimatia de student emisa de catre Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept. O declar nula.

Subsemnatul Stefan Alexandru Nicolae declar pierduta si nula legitimatia de student emisa de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, Facultatea Energetica.

Subscrisul Baciu Constantin, angajat în cadrul ITM Giurgiu, declar ca am pierdut legitimația și insigna de serviciu și prin urmare o declar nulă din data de 20.10.2023.

PIERDUT legitimatie de student eliberat(a) de UPB-FAIMA, pe numele Tarcea Vlad Andrei Il declar nul.

Subsemnata Smadi Iuliana Elena declar pierdute si nule: legitimatie si carnet student emise de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie. Le declar nule

Subscrisul Stan Dragoș Vasile, angajat la Camera Deputaților, funcția de Consultant, grup parlamentar USR, declar că am pierdut legitimația de serviciu și prin urmare o declar NULĂ din data de 17.10.2023. Locația: Municioiul București

Subsemnata Bianca-Elena Hulubei, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emise de catre Facultatea de Automatica si Calculatoare, UNSTPB (fost UPB). Le declar nule.

Subsemnatul Popesku Oleksandr de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor a Universitatii Politehnica din Bucuresti, declar pierduta legitimatia de student.

Subsemnatul Rosu Alexandru Laurentiu declar pierderea carnetului de student emis de Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologii ale Informatiei, din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul.

Irimia Andrei Georgica declar pierduta legitimatia de masterand de la Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica de la masterul Ingineria Calitatii Mediului in industriile de proces. O declar nula.

Subsemnatul Luchian Alexandru-Stefan, student la Usamv, anul 4, declar ca am pierdut legitimatia si carnetul de student.

Subsemnata Sonea Stefan declar pierderea carnetului de student emis de Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”. Le declar nule.

Subsemnata Marinica Teodora Alexandra declar pierderea carnetului si a legitimatiei de student emise de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti . Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student eliberata de catre Universitatea tehnica “Gheorghe Asachi” pe numele Zamfir Stefan-Alexandru si o declar nula.

Pierdut carnet si legitimatie de student la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Medicina Generala. Declar nule.

Subsemnata Chele Diana- Georgiana declar pierdute carnetul de student si legitimatia de calatorie, emise de Facultatea de Medicina Ovidius din Constanta. Le declar nule.

Pierdut legitimatie student cu numele Marian George Alexandru, emis de institutia de invatamant UTCB, seria F nr.0010051.

Subsemnata Ilinca Adnana Vieru, declar pierderea legitimatiei de student al Facultatii de Litere, Universitatea din Bucuresti.

Subsemnatul Parlici- Nicolaescu Mihai-Cosmin, declar pierduta legitimatie de student emisa de catre Facultatea de Stiinte Politice din cadrul Universitatii din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnatul Golea Mihai-Adrian, student la UMFCV, medicina generala, anul 6 declar ca am pierdut legitimatia si carnetul de student.

Pierdut legitimație student și carnet de note pe numele Albu Andrei-Iosif.

Pierdut carnet de student, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Unversitatea Politehnica Bucuresti, seria 325CD, Racolta Andrei-Vlad.

Pierdut legitimatie si carnet de student pe numele Chesnoiu Andrei- Bogdan emise de Facultatea de Hidrotehnica din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Le declar nule.

PIERDUT carnet/legitimatie de student eliberat(a) de Universitatea Politehnica, pe numele Vasilescu David-Mihai. Il declar nul.

Pierdut Legitimatie de student, pe numele Boboruta Sorina Andreea, emisa de catre Facultatea de Muzica si Teatru, Timisoara.

Pierdut legitimatie de lucru emisa de Primaria Municipiului Timisoara pe numele Ciosici Maria Doriana Otilia. O declar nula.

PIERDUT legitimatie student MUTULEASA IOANA-VALENTINA emisa de Universitatea Politehnica din Bucuresti. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Catan Razvan, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii Tehnologice de Constructii Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student emisa de Universitatea Politehnica Bucuresti, pe numele Muresan Brigita

Pierdut legitimație student și carnet de note pe numele Albu Andrei-Iosif.

Pierdut carnet de student si legitimatie de transport, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, pe numele de Zarojanu Mihnea. Le declar nule.

Pierdere legitimatie student pe numele Naie Maria Catalina, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Informatica Economica.

Subsemnatul Macamete Alexandru declar pierduta legitimatie student serie F0165733, emisa de Facultatea de Medicina Veterinara. O declar nula.

Subsemnatul Marin Stelian, student al Facultății de Transportul din cadrul UPB, specializarea AR, declar pierdut carnetul de student emis de Universitatea Politehnica București.

Pierdut carnet de student si legitimatie de transport pe numele CONONOV MARIA ALEXANDRA. Facultatea de Matematica – Universitatea Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut Legitimație Student si Carnet de Note pe numele Teciulescu Gabriel.

Subsemnata Loredana Șoltoian, studentă anul II, facultatea de Sociologie și Psihologie, declar pierdută legitimația de student, emisă de Universitatea de Vest din Timișoara.

Declar pierdută legitimația de student pe numele Eftimescu Radu-Mihai, eliberat de Universitatea din Bucuresti. O declar nulă.

Subsemnatul Tudosie Alexandru Daniel, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Constructii din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara.

Declar pierdut carnetul de student pe numele Defta Maria Magdalena, eliberat de Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti. Il declar nul.

Subsemnatu TURCU MIHAI ADRIAN, declar pierdut CARDUL LEGITIMATIE DE PARCARE PT.PERSOANA CU HANDICAP PERMANENT, seria A.23.8, emis de Primaria com. 23 August, jud. Constanta.

Pierdut carnet de student Universitatea de Limbi si Literaturi straine Uncraineana-Engleza, pe numele Benea Lorena Isabella.

Subsemnata Preoteasa Selena-Georgiana, declar urmatoarele acte pierdute: legitimatie de student nr 2384, legitimatie de transport si carnet de student, emise de Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de transport si carnet de student, emise de Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, nume student: Spatacean Alexandru. Le declar nule!

Subsemnata Porei Alexandra declar pierdut carnet de student  emis de catre Facultatea de medicina veterinara. Il declar nul.

Subsemnata Londraliu Alexandra-Nicoleta, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata, Stoian Iulia-Mara, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. Il declar nul.

Declar pierduta legitimatie student de la UPB Facultatea de Inginerie Electrica pe numele Marin Alexandru.

Pierdut carnet/legitimatie de student emis/emisa de Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti, pe numele Robu Daniel Vasile si il declar/o declar nul/nula.

Pierdut carnet de student pe numele Lazarescu Sorana-Maria eliberat de Facultatea de Arhitectura de Interior din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut legitimatie de student pe numele Geanaliu Andy-Dennis. Universitatea Politehnica Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Munteanu Maria declar pierduta legitimatia emisa de Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu. O declar nula.

Pierduta legitimatie transport handicap grav, Novacek Alexandrina. O declar nula.

Buna ziua, Numele meu este Toni Endy Glikman si mi-am pierdut legitimatia si carnetul de la Facultatea de Litere, Studii Europene Culturale.

Pierdut carnet si legitimatie de student pe numele de Pattantyus Ede. Le declar nule.

Subsemnata Petrea Carmen Elena, declar pierderea carnetului de note si legitimatiei, emise de catre Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica. Le leclar nule.

Pierdut carnet de student pe numele Dinu Adrian Sorin eliberat de Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti. Il declar nul.

Legitimație UMFCD pierdută Legitimație UMFCD pierdută, pe numele Tcaciuc Ștefania-Georgiana, emisă de către Facultatea de Medicină și Stomatologie ,,Carol Davila” din București, anul 4, seria 3, grupa 32. Îl declar nul.

Pierdut carnet de student pe numele Tuta Andrei- Florin, emis de catre Facultatea de Stomatologie din Bucuresti, an IV, seria 3, grupa 43, nr matricol 17429. Il declar nul.

Subsemna Manciu Andrada declar pierderea legitimatiei de student emisa de Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.

Subsemnatul Luca Constantin Marius, declar pierdut carnet de student si legitimatie emise de Facultatea FIMM,Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Pierdut autorizatie/legitimatie responsabil tehnic cu executii domeniul 8.1 nr.00002895 din 09.08.2018 pe numele Stefan Dumitru. Le declar nule.

Pierdut legitimație si carnet de student pe numele Aurică Alessio- Ciprian, eliberate de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de facultate, eliberata de Universitatea nationala de arte din Bucuresti, sectia pictura, pe numele de Muste Sara. Declar nula

Subsemnata Burtea Maria Valentina, studenta in cadrul UMF Craiova, declar pierduta legitimatia de student eliberata de institutie. O declar nula.

Pierdut legitimatie pentru admitere – Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, pe numele Octavian Varadi. O DECLAR NULA.

Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul.

Pierdut legitimatie de student – Academia de Studii Economice, facultatea Concepte si Practici de Audit, Bucuresti, pe numele Nitoiu Elena Alina. O DECLAR NULA.

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Duma Constantin-Bogdan declar pierderea legitimatiei de student emisa de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. O declar nula.

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NUL

Cosac Eva declara pierdute legitimatia si carnetul de student cu tot cu portofel. Le declar nule.

Subsemnatul, Stezar Dragos-Matei declar pierderea legitimatiei de student, emis de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nula!

Subsemnatul, Birza Vlad-Teodor, declar pierdut carnetul de student emis de catre Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov. Il declar nul.

Subsemnata, Bilbie Carla, declar pierdut carnetul de student emis de Universitatea Ovidius din Constanta. Il declar nul.

Subsemnatul, Chira Alexandru-Mihai declar pierderea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transportul feroviar, cu nr. 005296 emis de către Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca. Îl declar nul.

Pierdut legitimatie de serviciu emisa de ANSVSA pe numele Niculescu Adriana Ioana. O declar nula.

Subsemnata Voicu Mihaela, declar pierduta legitimatie de transport urban gratuit emisa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 6. O declar nula

Subsemnatul Dobrean Flaviu, serie și Nr de buletin MS957453 declar pierdute carnet și legitimație de student la Facultatea de Inginerie a Lemnului, Universitatea Transilvania Brasov.

Subsemnata Vaida Ivet Stella declar pierderea legitimației de student pentru transportul feroviar emis de către Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest. Îl declar nul.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti.

Pierdut legitimatie student numarul 0049134 si carnet student din cadrul Universitatii Transilvania Brasov. Le declar nule.

Subsemnatul Radu Vlad-Iosif declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Energetica din cadrul UPB Bucuresti. Le declar nule.

Legitimatie de student pierduta. Trip Ana-Maria sutudenta UPT Facultatea de Constructii. O declar nula.

Subsemnatul Stoica Dragos declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de universitatea politehnica din Bucuresti

Radantu Valeria, am pierdut permis de calatorie pentru mijloacele de transport ale CT BUS S.A. Constanta. Ildeclar nul.

Subsemnatul Miclea Madalin Vadim declar pierderea legitimatiei si a carnetului de student emise de catre Facultatea de Matematica-Informatica “Universitatea din Bucuresti”. Le declar nule.

Subsemnata, Milos Sabina Emanuela declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti. O declar nula.

Pierdut legitimatie de serviciu nr. 244 eliberata de Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Pierdut carnet de student si legitimatia pe numele Dobricean Ioan Dorian. Declar nule.

Carnet de student la master pierdut pe numele Bondoi Daria-Mara, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, departamentul Managementul resurselor umane. Declar nul.

Pierdut legitimatie student-Dumitriu Georgiana, emisa de Universitatea din Bucuresti, Facultatea Administratie si Afaceri O declar nula.

Subsemnatul Bratu Alexandru Stefan declar pierderea legitimatiei si a carnetului de student emise de catre Facultatea de Geografie “Universitatea din Bucuresti”. Le declar nule

Subsemnatul Florescu Victor, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Medicina Veterinara, Timisoara in cadrul Universitatii de Stintele Vietii “Regele Mihai l” din Timisoara Il declar nul.

Subsemnatul Sebastian Antonio Vuta declar pierdute legitimatia si carnetul de student, Facultatea de Geografie. Date contact:0753512480. Le declar nule.

Subsemnatul Sava Sebastian-Adrian, declar pierduta legitimatia de transport emisa de Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”. O declar nula.

Pierdut legitimatie si ecuson pe numele Ciufu Sanda. Le declar nule.

Legitimatia si carnetul de student pierdute sub numele de Ionescu Alexandra Nicoleta, eliberate de Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica. Le declar nule.

Subsemnatul, Bacalu Robert Mihai declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Medicina Dentara din cadrul UMFCD Bucuresti. O declar nula.

Pierdut carnet student, emis de Facultatea de Geografie a Mediului, din cadrul Universității din Bucureşti, pe numele Irimia Sabin Iulian.

Pierdut legitimatie de transport emisa de Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, pe numele Grozav Roxana Andreea. O declar nula.

Subsemnatul Gabriel Enache declar pierdute carnetul si legitimatria de student emise de catre Facultatea de Teatru și Film Cluj- Napoca UBB. Le declar nule.

Subsemnata Toma Daniela Maria declar pierduta legitimatia STB emisa de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 4. O declar nula

Pierdut carnet si legitimatie de student, emise de Facultatea de Inginerie Aerospatiala, din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, pe numele Pescaru Dragos Mihail. Le declar nule.

Pierdut carnet de antrenor pe numele Dumitrescu Andrei Catalin cu nr 10384 eliberat la data de 22.03.2018 specializare fotbal. Il declar nul.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public.

Subsemnata Dusa Mihaela, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de Facultatea ACS, UPB. Le declar nule.

Subsemnata Gheorghiță Victoria, declar pierdută legitimația de transport urban emisă de către DGASPC Vrancea. Declar nulă.

Subsemnatul Pricope Ștefan declar pierdut carnetul de student emis de catre Facultatea de Educatie Fizica si Sport Iasi (U.A.I.C). Il declar nul.

Subsemnata Marin Stefania declar pierdut carnetul de note de student emis de catre Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti. IL DECLAR NUL.

Subsemnata Ștefan Ioana-Camelia declar pierderea legitimatiei de student emisa de FIMM, UPB. Declar nula.

Subsemnata Parasca C.F. Miruna-Ilinca, declar pierduta legitimatia de student, emise de Universitatea de Arhitectura si urbanism “Ion Mincu”. Le declar nule.

Am pierdut carnet de student pe numele Balescu Elena Amalia, din cadrul UAUIM, Facultatea de Arhitectura. Le declar nule.

Subsemnata Ghita Ionica Madalina, declar pierdută legitimația de student emisă de către Universitatea din București, Facultatea de Geografie. O declar nula.

Subsemnatul Pandele Costin-Alexandru, student la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole, in anul 2 Licenta, declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Florin Paraschiv declar pierdut cartent note student, emis de Politehnica. Il declar nul.

Subsemnata Caracuda Ana-Maria-Laura, studenta la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, in cadrul Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole, anul I, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Pierdut legitimatie acces parlament senatul Romaniei cu nr. 447.

Subsemnatul Dragos Hoholea declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emis de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Codarcea Alina, avocat stagiar în cadrul Baroului București, declar că mi-am pierdut cardul de avocat. Îl declar nul.

Subsemnatul Morosan Emilian-Andrei, student al Universitatii Politehnica Bucuresti, in cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, anul 4 de licenta, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Pierdut legitimatie de transport, eliberata de Academia de Studii Economice Bucuresti; CSIE cu numele Titianu Olimpia-Maria-Alexia. O declar nula.

Pierdut carnet eliberat de UTCN, Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica, pe numele Cimpean Rares Fabian Ioan. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student, emisa de Universitatea Bucuresti – Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, pe numele de Nita Alexandra. O declar nula.

Subsemnata Bartha Levente fost student IPL la Universitatea Transilvania Brasov. Declar pe proprie raspundere pierderea carnetului de student. Il declar nul.

Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE seria B nr. 4531734 al SC CALISTIRO AGRO SRL PIATRA NEAMT RO 15059405 . Il declar NUL.

Subsemnatul Vieru Mihnea- Alexandru, student al Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, in cadrul facultății de Educație fizică și sport,anul 2,declar că am pierdut legitimația de student pentru transport. O declar nulă.

Pierdut legitimatie de student, licenta eliberata de la Academia de Studii Economice Bucuresti; Marketing cu numele Marin Raluca – Elena. O declar nula.

Subsemnatul Scarlat Sandel Daniel student al facultatii de Imbunatatiri funciare declar pierduta legitimatia de student. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Ionut Dogeanu, student al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, in cadrul facultatii de Utilaje Tehnologice Pentru Constructie, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student. LE DECLAR NULE

Pierdut adeverinta electrician autorizat nr. 201812944 / 05.05.2018 pe numele Ditu Adrian-Liviu. O declar nula.

Pierdut legitimatie de student pe numele Raghfan Rami, emisa de UPB FILS. O declar nula.

Pierdut Legitimatie de Student. Nume: Tanase Augustin- Sergiu (UMC, Electrotehnica). O DECLAR NULA.

Legitimație serviciu CEC Bank pe numele Vlad Ioana Liliana. O declar nulă.

Pierdut legitimatie de servici Ranta Paul Mihai, legitimatia DGRF CLUJ, o declar nula.

Pierdut carnet student și legitimație transport pe numele Tatu Ana-Maria. Ca urmare, le declar nule.

Pierdut Carnet si Legitimatie Student Nr. 0004368 Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea Transporturi Student Todirascu George Sebastian. Le declar nule.

Pierdut legitimație + carnet de student pe numele Catană Ana Iulia Delia eliberat de Facultate de Economie și Administrarea Afacerilor Iași. Le declar nule.

PIERDUT carnet si legitimatie de student eliberat(a) de Facultatea de Biologie si Geologie, Cluj-Napoca, pe numele Straut Mario-Florin. Il declar nul.

Subsemnatul Dobre Ionut Alexandru student in anul 3 la Facultatea de Imbunatatiri funciare si Ingineria mediului, specializarea:: Ingineria mediului in agricultura, declar pe proprie raspundere ca am pierdut legitimatia de student. O DECLAR NULA.

Subsemnata Stinga Ana Maria, declar pierduta legitimatia temporara de acces securitate Aeroportul Henry Coanda. O declar nula.

Pierdut legitimație de student pentru transport pe numele Grigore Nicușor Laris, facultatea de Transporturi, secția AR. SE DECLARA NULA.

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NUL.

Subsemnatul Moraru Adrian Gabriel, student in anul 1 la Facultatea de Educatie Fizica si Sport, specializarea Sport si Performanta Motrica, declar pe proprie raspundere ca am pierdut CAENETUL DE STUDENT SI LEGITIMATIA. LE DECLAR NULE.

Pierdut legitimatie de student – Academia de Studii Economice, facultatea Concepte si Practici de Audit, Bucuresti, pe numele Nitoiu Elena Alina. O DECLAR NULA.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public

Pierdut legitimatie si carnet de student, eliberate de Facultatea de Petrol și Gaze din Ploiești, pe numele Iacob Mihai Ștefan. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student pentru reducere la transport emisa de Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica Statistica si Informatica Economica, specializarea Informatica Economica in limba engleza, pe numele Borisov Andreea-Miruna. O declar nula.

Buna ziua, mă numesc Radu Valentin-Alin, declar pierdut un carnet de student din data de 10.03.2023, la ora 13:35, pe o canapea din Stația Orhideea!

Subsemnata Marchidon Cristiana-Nicola, declar pierdute legitimația si carnetul de student emise de Universitatea Ovidius, Facultatea de Arte Constanța. Le declar nule.

Subsemnata Balaban Denisa-Maria, studenta a Universității Naționale de Muzica din București, Facultatea de Interpretare Muzicala, secția canto, anul 1, declar că am pierdut legitimația de student. O declar nulă.

Am pierdut legitimatie student pe numele Covaliov Nicoleta eliberata de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept. Legitimatia a fost pierduta la data de 19 martie 2023.

Declar pierdute legitimatia si carnetul de student, pe numele Blebea Andrei, Politehnica Bucuresti, Facultatea de Transporturi, anul 2. Le declar nule.

Subsemnata Amariutei Ana Maria, declar pirdut carnet de student emis de Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa Iasi. Il declar nul.

Subsemnata Diaconescu Raluca-Adelina, studenta a Universității Politehnica Timișoara, profil Ingineria Sistemelor, anul 2, declar că am pierdut legitimația de student pentru transport public si O DECLAR NULA.

SUBSEMNATA Raluca Ioana Negoescu declar pierdut carnet de student si legitimatie de transport emise de Facultatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Bucuresti. Declar aceste documente nule.

Subsemnatul Tinca Marius, student al Universității Politehnica București, profil Sisteme Hidraulice și Pneumatice, anul 3, declar că am pierdut carnetul și legitimația de student. LE DECLAR NULE.

Pierdut carnet de antrenor specializarea Handbal eliberat de Centrul National de Perfectionare si formare a antrenorilor pe numele de Truta Paul Gabriel. Il declar nul.

Subsemnata Ristea Andreea- Luciana, am pierdut legitimația de student emisă de Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor București. Declar acest document nul.

Pierdut legitimatie de serviciu eleiberata de C.N.S.A.S. pe numele de Dinica Sinziana. Se declara nula.

Subsemnata Ghinea Anca, declar pierduta legitimatia de student emisa de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. O declar nula.

Iancu Miruna Andreea, studenta anul 1, SNSPA, Facultatea de Comunicare și relații publice, pierdut legitimație student.

Pierdut card de acces în incinta Guvernului pe numele Corduneanu Camelia-Loredana. Îl declar nul.

Subsemnata Ionescu Mihaela, declar pierduta legitimatia de student eliberata de Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi. O declar nula.

PIERDUT CARD DE ACCES ÎN INCINTA GUVERNULUI PE NUMELE CORDUNEANU CAMELIA-LOREDANA.

Subsemnatul Nicolescu Traian-Andrei, student la Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii din cadrul Universitatii Politehnica, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emise de Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii. Le declar nule.

Pierdut atestat taxi pe numele Mintioan Andonie Lucian Aurelian. Il declar nul.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public,

Am pierdut legitimația de concurs pe numele Mușat Valentina de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București. O declar pierdută și nevalidă intrucat imi era necesară pentru a redobandi Diploma de Bacalaureat in original care se află in prezent la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București

Subsemnata Balanica Aura-Maria, declar pierduta legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti. Le declar nule

Pierdut legitimatie de student, universitatea de medicina si farmacie Carol Davila facultatea de medicina.

Pierdut legitimație de serviciu și card electronic de pontaj pe numele Popa Constantin eliberate de Atelierele CFR Grivița Roșie.Le declar “NULE”

Declar pierduta legitimatia nr 086, eliberata de Senatul Romaniei, pe numele Cristian Augustin Niculescu Tagarlas. Declar nul.

Subsemnata Goia Bianca Maria declar pierduta legitimația de student pentru reducere la transport, eliberata de Universitatea de Vest, din vina lui florinel, care s-a pisat tarziu in Caracal. Facultatea de Matematica și Informatica, . O declar nula.

Pierdut legitimație de student pe numele Marița Dumitru Vlad, student la Facultatea de Medicina Veterinară Bucuresti din cadrul Universității de Științe Agricole si Medicina Veterinară Bucuresti. O declar nulă.

Declar pierduta și nula adeverință ANRE NR 201812330/05.05.2023 pe numele Dumitrescu Cosmin.

Subsemnata, Lazăr Corina-Andreea, declar pierderea legitimației de student, emisă de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, din cadrul ASE. O declar nulă.

Subsemnata Doroș Bianca Mihaela de la SNSPA, Facultatea de Științe Politice pe specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, anunt pierderea carnetului și legitimației de student . Le declar nule.

Pierdut Permis port armă tip B seria B nr0029199 eliberat de IPJ MURES la data de 13.12.2000

Pierdut legitimație de student eliberată de Universitatea Politehnică București FIM, pe numele Vanghele Mirabela-Nicoleta. O declar nulă.

Subsemnata, Ivan Alexandra-Andreea, declar pierderea legitimației, precum și a carnetului de student, emise de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. Le declar nule.

SUBSMNATUL Samara Bashar declar pierdute CARDUL și LEGITIMATIA DE STUDENT , emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova. LE DECLAR NULE.

Pierdut Autorizație electrician autorizat ANRE III A, B cu nr.201810683 eliberată de ANRE pe numele de Macarie Cristian. O declar nulă.

Pierdut legitimatie student UTM-Relatii Internationale si Studii Europene.

Pierdut legitimatie student pe numele Magureanu Teodor Gabriel, Facultatea de finante, asigurari, banci si burse de valori din cadrul ASE. O declar nula. Nr telefon: 0734193033

Subsemnata Bongiu Daria, studenta la Facultatea de Sociologie si Psihologie, departamentul psihologie, UVT am pierdut legitimatia de student si o declar nula.

Declar pierdut Carnetul de student si Legitimatia eliberate de Universitatea Politehinca Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, pe numele Comanescu Lazar. Le declar nule.

PIERDUT legitimatie student MUTULEASA IOANA-VALENTINA emisa de Universitatea Politehnica din Bucuresti. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Popesku Oleksandr de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor a Universitatii Politehnica din Bucuresti, declar pierdute legitimatia de student.

Subsemnata Costinel Daniela Olivia, studenta la Facultatea de Sociologie a Universitatii din Bucuresti, declar pierduta legitimatia de student cu reducere de transport. Il declar nul.

Subsemnatul Paduraru George Oscar declar pierdere legitimatiei de serviciu emisa de Societate Romana de Televiziune. O declar nula.

Subsemnatul Iosif V. George declar pierderea legitimației și al carnetului de student emise de către facultatea de Inginerie Mecanica și Mecatronica. Le declar nule.

Pierdut carnet si legitimatie de student, eliberate de Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, pe numele Cracea Claudiu George. Le declar nule

Pierduta legitimatie de student, emisa in anul 2022, pe numele proprietarului Atanasiu Antonio-Daniel, student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, pe data de 20 Februarie in zona Dristor, Bucuresti

Declar pierdut si nul carnet student pe numele Ginfălean Ana, facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Pierdut carnet și legitimație de student pe numele Purcariu George Cosmin, eliberate de Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Construcții . Le declar nule.

Subsemnatul Miclea Robert Andrei declar pierderea legitimatiei de student emisa de catre UPB FAIMA. O declar nula.

Pierdut card si legitimatie de student pe numele Stanciu Marius FIMM UPB. Declar nule.

Pierdut carnet și legitimație de student pe numele Dobrescu Codruța Elena, eliberate de SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Le declar nule.

Pierdut carnet și legitimație de student, eliberate de USAMV CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ , pe numele Harapașcu Ilie-Andrei. Le declar nule.

Pierdut carnet student si legitimatie student emise de Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de Stiinte Economice pe numele Ionita Simona Alina. declar nule.

Serban Alexandru Viorel, declar pierdute carnet si legitimatie de student(master) eliberate de Universtitate Politehnica Bucuresti, Facultatea S.I.M. Le declar nule.

Pierdut carnet de student-Facultatea de Geografie- pe numele Poterasu Ioana Alina. Il declar nul.

Pierdere legitimatie de student pe numele MARIN RAISA MARIA, facultatea REI, ASE. O declar nula.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti18 Feb 202

Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul.

Pierdut legitimație pe numele Catanescu Carmen Anca, emitent Senatul Romaniei. O declar nula și nevalida

Am pierdut legitimația de concurs pe numele Mușat Valentina de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București. O declar pierdută și nevalidă intrucat imi era necesară pentru a redobandi Diploma de Bacalaureat in original care se află in prezent la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București

Pierdut legitimatie transport pe numele de Balas Adina Andreea. O declar nula.

Pierdut carnet de student si legitimatie- emise de Universitatea Gheorghe Asachi- facultatea Mecaniaca pe numele Raileanu Andrei. Le declar nule.

Pierdut carnet student si legitimatie UAIC Iasi -FEAA Master, Administratia Publica pe numele Cosma Traian. Le declar nule

Pierdut legitimatie metrou legea nr341/2004 Banica Vasile. Declar nula

Pierdut legitimatie transport si carnet student pe numele Radulet Stefania. Le declar nule

Declar pierdute carnet de student si legitimatie de student pe numele Parasca Bogdan, emise de Universitatea Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Oncescu Diana Elvira Mihaela, Studenta in Anul III, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Știinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar NULE.

Ion Cazacu, avocat in Baroul Bucuresti, declar ca mi-am pierdut legitimatia de avocat, vizata pana in decembrie 2022. Declar nula

Subsemnata Domenti Dana, studenta a Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE, Bucuresti, declar pierdute legitimatia de transport. O declar nula.

Pierdut legitimatie de serviciu emisa de Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei, pe numele SZILAGYI Dóra Emese cu numarul 6025. Nr. contact 0751503687.

Declar pierdute carnet de student și legitimație de student pe numele Istrate Mihăiță Alin, emise de Universitatea Babeș- Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Le declar nule.

Pierdut legitimatie casa Opsnaj nr. 514 pe numele Tuta Adriana. Declar documentul nul.

Subsemnata Ioana Despa, studenta in cadrul Facultatii de Stiinte Politice, specializarea Psihologie – anul 2, declar pierdute legitimatia si carnetul de student. Le declar nule

Subsemnatul Sarighioleanu Mihnea Teodor, student in anul 3 la facultatea de arhitectura din cadrul UAUIM, declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student.

Pierdut legitimatie de student si carnet de student – Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica si Informatica. Nume: Ciobanu Dragos. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student ASE Facultatea de Marketing. Nume: Merisan Alin Gabriel

Pierdut carnet si legitimatie de student – Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. Nume: Lupulescu Flavio Ionut. Le declar nule.

Carnet student universitar Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara pe numele Covaciu Paul. Declar nul

Subsemnata Bruma Laura, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de catre Facultatea de Teatru si Film Cluj. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student – Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Design de Produs si Mediu. Nume: Anamaria Tiron. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Vintila Adrian, declar pierdute legitimatia și carnetul de student emise de catre Facultatea de Produs și Mediu Transilvania Brasov. Le declar nule.

Subsemnata Sfintu Laura Alexandra, absolventa a Facultatii de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica, Bucuresti, declar pierdute legitimatia si carnetul de student. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student si transport, numele Netcu Lorena, Academia de studii economice- EAM. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti

Pierdut legitimație pe numele Catanescu Carmen Anca, emitent Senatul Romaniei. O declar nula și nevalida

Pierdut legitimatie de student pentru reducere transport cu numele Blanca- Johanna Vulpe. O declar nula.

Pierdut legitimatie de student – Academia de Studii Economice, facultatea Concepte si Practici de Audit, Bucuresti, pe numele Nitoiu Elena Alina. O DECLAR NULA.

Pierdut legitimatie transport pe numele de Balas Adina Andreea. O declar nula.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NULA

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti

Pierdut legitimație pe numele Catanescu Carmen Anca, emitent Senatul Romaniei. O declar nula și nevalida

Subsemnatul Cojocaru Păsătoiu Eduard Emanuel, student al facultății de Medicină Veterinară Bucuresti, din cadrul Universitatii Medicină Veterinară, an 6, declar pierderea legitimatiei si carnetului de student. Le declar nule.

Pierdut acte student: carnet student, legitimatie calatorie si legitimatie biblioteca. Nume student: Rosu Radu

Subsemnata Bengescu Issabelle- Marie declar ca mi-am pierdut carnetul de student si legitimatia de transport. Le declar nule.

Miron Ana declar pierdut legitimatie parcare handicap seria DASM-CJ 3885. O declar nula

Subsemnata Alassar Shahed Sarah, studenta a Facultatii de Inginerie in Limbi Straine, din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, an II, declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Pierdut legitimatie emisa de Camera Deputatilor pe numele Anina Liana Goia. O declar nula

Subsemnata Popescu Iasmina declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Pierdut legitimatie de transport si carnet de student pe numele Malos Andrea Giorgiana, eliberat de UAIC. Le declar nule.

Pierdut carnet de student pe numele Claudia Montero. Il declar nul.

Ban Andrei Cristian student in anul 3 la facultatea de geografie specializarea geografie vreau sa anunt legitimatie plus carnet de student pierdute!

Subsemnata Bistrae Ioana, studenta a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea din Bucuresti, declar pierderea legitimatiei de transport E 00015382. O declar nula

Subsemnatul Mircescu Antonio student al facultatii transporturi in cadrul facultatii politehnica, declar pierderea carnetului de student si al legitimatiei. Declar nul.

Subsemnatul Cange Cosmin Gabriel, student al Facultatii de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, IF , sectiunea publicitate, an I, declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Subsemnatul Halykov Merdan declar că am pierdut CARNET DE STUDENT, eliberat de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti IL DECLAR NUL

Subsemnatul Burdet Macedon Emil student al facultatii de inginerie mecanica manageriala si tehnologica Oradea declar pierdut carnetul de student Il declar nul

Subsemnatul Sbircea Constantin-Matei, student al Facultatii de Drept din cadrul UNITBV, declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnata Militaru Ana- Maria, studenta la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Administare si Afaceri. Declar pierderea legitimatiei de student cu Seria G, nr 0024175 si a carnetului de student. Le declar nule!

Subsemnata Hojda Ștefania Francesca Aurelia, student UNIBUC, Facultatea de Istorie, RISE, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student. Le declar nule.

Subsemnata Chivereanu Angela, studenta la UBB, Facultatea de Drept, anul I, ID, am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnata Dimache Daria-Lorena-Elena, studenta la SNSPA Bucuresti, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, am pierdut legitimatia de student, impreuna cu carnetul de student. Le declar nule

Subsemnata Stroe Maria, DECLAR pierdut cardul de pensionar pentru transport. Il declar NUL.

Subsemnatul Olarita Mihai-Alexandru, student al Universității Politehnica București, Facultatea de Inginerie Informatica și Robotica am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnata Duță Elena-Raluca studenta REI anul 1 pierdut legitimatie student pentru reduceri la transport, o declar nula

Subsemnata Vrajitoru Maria-Magdalena, studenta la Facultatea de Psihologie si Știinte ale Educatiei Iasi declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Tica Ion Valentin, student in anul 2, declar pierderea legitimatiei de student emisa de Universitatea Politehnica Bucuresti, facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nula.

Subsemnatul Stancuta Matei Gabriel student la Facultatea UNATC Bucuresti declar pierderea legitimatiei de student si a buletinului. Le declar nule.

Subsemnata Draghiceanu A. Ioana Cristina, studenta la Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Design de Produs si Mediu, Specializarea Design Industrial in limba engleza, confirm pierderea legitimatiei nr.0058908, serie F si a carnetului de student. Le declar nule!

Subsemnata Haranita Gabriela Denisa, studenta la SNSPA Bucuresti, Administratie Publica, am pierdut legitimatia de student. O declar nula

Subsemnatul Mihai Robert Alexandru Facultatea de Constructii Civile si Industriale Bucuresti declar pierdut carnetul de student. Le declar nule.

Subsemnatul Danila George, FIMM, declar pierdute legitimatia si carnetul de student. Le declar nule.

Subsemnata Ciobanu Cezara Liliana studenta in anul 1 la Academia de Studii Economice din Bucuresti din cadrul facultatii Economie Teoretica si Aplicata specializarea Economie si comunicare economica din afaceri declar ca mi am pierdut carnetul de student si il declar nul.

Pierdut legitimatie de student emisa de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Electronica ,Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, pe numele Ispas Elena Andreea. O declar nula.

Subsemnata Posdarie Alexandra, studenta in anul 5 la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu declar ca mi-am pierdut legitimatia de student. O declar nula.

Subsemnata Tudose Elena, studenta in anul 2 la Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, declar ca mi-am pierdut legitimatia de student. O declar nula

Pierdut carnet de student eliberat de USAMV Bucuresti, pe numele Tudorache Annita. Il declar nul.

Subsemnatul Abdelhakim Arabat student la medicina generala am pierdut carnet de student emis la Universitatea de vest vasile goldis din arad si il declar nul.

Subsemnatul Zait Mihai- Gabriel, declar pierderea carnetului de student emis de UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca. Il declar nul.

Subsemnata Burlacu Alexandra Valentina studenta in anul 3 la Universitate Petrol si Gaze Ploiesti din cadrul facultatii Stiinte Economice, specializarea Finante si Banci declar ca mi am pierdut carnetul de student si il declar nul.

Subsemnatul Ionescu Mihai declar pierdut carnet de student, emis de Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica. Il declar nul.

Subsemnata Galbenu Florentina Daniela, declar pierdută legitimația de student emisa de către Facultatea de Geografie. O DECLAR NULA.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de UNATC – Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale”, Bucuresti pe numele Banica Ana Teodora. Le declar nule

Subsemnatul Conciu Daniel declar pierdut carnetul meu de student emis de Univ. Politehica, Facultatea de Inginerie Electrica. In urma pierderii declar carnetul de student nul.

Am pierdut legitimatia de transport pe numele Danalache Denis-Florin si o declar nula.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” pe numele Nedelcu Florin Razvan. Le declar nule

Subsemnata Chirac Gabriela, declar pierdut carnetul de student emis de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. Il declar nul.

PIERDUT legitimatie de student eliberat de UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE ISTORIE, pe numele Dediu Larisa Florentina. O declar nula.

Subsemnata Stamate Mara Cristiana declar pierduta legitimatia de student de la Facultatea De Horticultura din cadrul USAMV, anul III. O declar nula.

Subsemnatul Nedelcu Ștefan Alexandru am pierdut legitimatia de student la Universitatea din Bucuresti -filosofie si o declar nula.

Pierdut legitimatie student pe numele Ciocoiu Stefania- Anca, UPB, an III. O declar nula

Subsemnatul Voinescu Radu Constantin, declar pierdut carnetul de student de la Faculatatea de Medicina Dentara UVVG, Arad. Il declar nul.

Subsemnata Puiu Liliana Constanta declar pierdut carnetul de membru CECCAR cu numarul 309. IL DECLAR NUL

PIERDUT carnet de student eliberat de UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA pe numele CIOACLA MARIUS. Il declar nul

Subsemnatul OPRITA NICOLAE- TUDOR, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Socioligie si Asistenta Sociala, specializarea asistenta sociala. Le declar nule

Pierdut carnet de student emis de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei pe numele Selter Andrei. Il declar nul

Subsemnatul Chira Vlad- Andrei, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. Le declar nule.

Declar pierduta si nula legitimatia de serviciu MAE avand numarul 2731. Elena Cristina Havris

Subsemnata, Jianu Maria Bianca, declar pierdut si nul carnetul de student emis de Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti.

Subsemnata Cristina Badea declar pierduta si nula legitimatie de avocat definitiv, Baroul Bucuresti.

Subsemnata Stinga Ana Maria, declar pierduta legitimatia temporara de acces securitate Aeroportul Henry Coanda. O declar nula.

PIERDUT la 23.12.2022 Legitimatie de avocat definitiv – Avocat SAVIN GHIULFIDAN – BAROUL BUCURESTI – Dosar Profesional 15944. O DECLAR NULA

Pierdut legitimatie de serviciu nr. 9859 pe numele Ion- Rotaru Viviana, vizata la zi. O declar nula. nume- Ion Rotaru Viviana telef 0723323014

Pierdut legitimatie de avocat pentru ILIE DAN LUCIAN nr. dosar 9871 – Baroul Bucuresti, vizata pe anul 2022. O declar nula.

Subsemnata Istrate Andreea-Iuliana, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emise de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept, seria G, nr 17186. Le declar nule

No post found