Societatea S.C. DEKOR TECHTEX S.R.L., avand sediul in Bucuresti Sectorul 5, Str. Buzoieni, Nr. 9, Bloc M43, Sc. 2, Et. 3, Ap. 51, CUI 34004244, declara pierderea Certificatului de Inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub seria B nr. 3153752 la data de 26.10.2015. Totodata, Certificatul de Inregistrare mai sus mentionat este declarat nul.

Author: Pierderi Acte