Subsemnatul, Chiper Rareș, declar ca am pierdut carnetul de student, legitimația de student în anul 2 din cadrul Universitatii De Medicina și Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Medicina generala, permisul de conducere și cartea de identitate. Le declar NULE.

Author: Pierderi Acte