Declar pierdut procesul-verbal de predare-primire-recepție încheiat in data 11 februarie 1977 intre ICVL și Nedita Neculai cu privire la apartamentul 17 etajul 4, din imobilul situat în București, Blocul 117A, Strada Măgura Vulturului 64, Sector 3 precum și cota parte de folosință asupra terenului pe care este amplasat imobilul.

Author: Pierderi Acte