Pierdut Certificat de Ambarcatiune de Agrement, seria 025679, eliberat de Autoritatea NAvala Romana, pentru ambarcatiunea inmatriculata la Capitania Port Snagov, sub numarul matricol 002283-SN. Il declar nul.

Subsemnatul Nicu Mario Alexandru, declar pierduta legitimatia de student din cadrul UTCB Bucuresti, Facultatea de Inginerie a Instalatiilor. O declar NULA.

Subsemnata, Custura Alexandra Elena, declara pierdut carnetul de student si legitimatia student din cadrul Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Litere. Il declar NUL.

Subsemnata, Ciocazanu Andreea Loredana, declar pierdut suplimentul la diploma de bacalaureat (foia matricola). O declar nula.

S-a pierdut Certificatul de Inregistrare emis de Registrul comertului de pe langa Tribunalul Neamt al societatii SC Ropad SRL din loc. Garcina, numar de ordine in Registrul Comertului J27/1415/2005 cod unic de inregistrare 1800488 din data de30 09 2005. Il declar nul.

Pierdut legitimatie student si carnet de student – Comsit Catalin-Ioan. Le declar nule.

Pierdut legitimatie si carnet de student emise de Universitatea Transilvania Brasov pe numele Damiean Dumitru. Declar nule.

Subsemnata Stefan Tanta, declar ca am pierdut Legitimatia de Serviciu emisa de Administratia Fondului Imobiliar. O declar NULA.

Subsemnata Simina Georgiana Gabriela, declar ca am pierdut carnetul de student si legitimatia student din cadrul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi , Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor. Il declar NUL.

Subsemantul Theodor Sopron declar pierdute si nule legitimatiile de student si transport ASE Bucuresti Facultatea de Finante Asigurari Banci si Burse de Valori.

Subsemnatul Rotaru Cristian Alexandru declar pierduta si nula legitimatia student emisa de Facultatea de Teologie Justian Patriarhul din Bucuresti.

Pierdut document de inregistrare sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor cu nr.1777, din data de 01.06.2009, pe numele SC Scarlatescu Cristian Jr. SRL, declar nul.

S.C. HYPNO BERRY S.R.L., cu sediul in Ilfov Str. Occidentului, parcela 22, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6955/ 2018, avand cod fiscal 39366270, reprezentata legal de dl. Alexandru Mazilu, pierdut certificat de inregistrare si constatator cu modificarea sediului.

Subsemnata Spinu Mihaela Andreea declar pierdute carnetul și legitimația de student emise de Facultate de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Le declar nule.

SC MHM INTERNATIONAL INVESTMENTS SRL , cui 44188438 , nr inreg J40/7639/2021 cu sediul social Aleea Barajul Lotru Nr. 11, Bucuresti Pierdut Carte de Interventii, Registru Special si Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelului de marcat electronic fiscal, a AMEF model DP25, tip Casa de marcat, serie fiscala DB4200123470 instalata la pct de lucru Strada Franceza nr. 44. Le declaram NULE.

Real Miro Gaz SRL , CUI 26418482, declara pierdute cartea de interventie, declaratia de instalare si Registrul special aferente imprimantei fiscale instalate in Jud Arges, Com. Maracineni, SAT ARGESELU, cu seria de fabricatie MCP202001362, NUI 5000470236. Le declaram nule.

Pierdut Certificat de Inregistrare Fiscala Seria A Nr. 1539313 pe numele ASOCIATIA MICILOR ASTRONOMI SIRIUS B – GIURGIU. Declar nul.

Declar pierduta legitimatie de transport eliberata de Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti pe numele Capleru Rodica- Cristina. O declar nula.

Subsemnatul Mitrea Mihai-Cristian, declar ca am pierdut carnetul de student din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, Facultatea de Drept. O declar NULA.

Declar pierdut Certificat de Inregistrare Seria B nr: 3193180 din data de 04/03/2016. CUI 35743199 J40/3158/02.03.2016 Il declar NUL.

Pierdut legitimație pe numele BURIAN DENISA studenta la facultatea FABBV.

Subsemnata Bircu Monica-Livia, declar pierderea legitimatiei de student eliberata de Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti-Facultatea de Medicina. O declar nula.

Subsemnatul Botofan Bogdan declar pierdut certificat de inregistrare moped cu numarul de inregistrare A 2595, numarul certificatului 3883, eliberat de Municipiul Timisoara, Directia Generala Investitii si Mentenanta la data de 17.05.2022. Il declar nul.

Subsemnata Cicu Elena Maria Anca declar pierdute carnetul de student și legitimația de student emise de Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică. Le declar nule.

Subsemnatul Bratu Marius declar pierdut: carnet student emis de catre Universitetea Politehnica din Bucuresti- Facultatea de Energetica. IL DECLAR NUL.

Subsemnatul Pieleanu Mihai-Liviu declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut Certificat de Urbanism nr. 1058 din 07.08.2023 si planuri-anexa, emis de Primaria Sectorului 3 pentru Asociatia “Refugiul Maidanezilor”. Il declar nul.

Pierdut legitimație student UPB-FIMM pe numele Bogdan Gheboianu.

Subsemnata Munteanu Irina Daniela declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

MINIEX SAND S.R.L s-a pierdut certificat de inregistrare emis de ONRC B4584397 emis pe data de 26.09.2022 si eliberat la data 27.09.2022 si certificatele constatoare la sediu si terti emise din data de 26.09.2022. LE DECLAR NUL.

Pierdut legitimatie de transport student pe numele Carlos Cabeza Abati.O declar nula!

Stan Gabriela Victoria am pierdut carnetul de student si legitimatia eliberate de Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti, le declar nule.

S-au pierdut Certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures in data de 20.06.2024 al societatii DIDO KARLSBURG SRL, cu sediul social in Tg.-Mures, str. Tineretului nr. 1, sc. B, ap. 18, jud. Mures, Numar de ordine in Registrul Comertului J26/784/2023, Cod unic de inregistrare 48178470 din data de 17.05.2023, pentru sediul social si terti. Le declaram nule.

QUATRON RENEWABLE S.R.L., cu sediul în București Sectorul 1, Bucureşti Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20798/18.10.2022, CUI 47035161, declara pierdut certificatul de inregistrare. Totodata, mentionam ca certificatul este declarat nul.

II Pascu Claudiu Florin identificata cu CUI RO34431571 declar ca sa pierdut cartea de interventie si registrul special pentru casa de marcat Datex model tp25 seria DB4200067073.

S-au pierdut Certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures in data de 20.06.2024 al societatii DIDO KARLSBURG SRL, cu sediul social in Tg.-Mures, str. Tineretului nr. 1, sc. B, ap. 18, jud. Mures, Numar de ordine in Registrul Comertului J26/784/2023, Cod unic de inregistrare 48178470 din data de 17.05.2023, pentru sediul social si terti. Le declaram nule.

Subsemnatul Corbu Andrei declar ca am pierdut legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport, emisa de Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

ODORHEI SOLAR FARM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4725/2024, cod unic de înregistrare 25922316 declara pierdut certificatul de inregistrare. Il declar nul.

VOLENEX BETA SOLAR S.R.L., cu sediul în București, Bucureşti, Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2638/13.02.2023, cod unic de înregistrare 47620904, declara pierdut certificatul de inregistrare. Il declar nul.

VOLENEX ALFA SOLAR S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Str. MALTOPOL, Nr. 9 C, Etaj 2, Apartament 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2637/2023, cod unic de înregistrare 47621769 declara pierdut certificatul de inregistrare.Il declar nul.

Societatea S.C. DEKOR TECHTEX S.R.L., avand sediul in Bucuresti Sectorul 5, Str. Buzoieni, Nr. 9, Bloc M43, Sc. 2, Et. 3, Ap. 51, CUI 34004244, declara pierderea Certificatului de Inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub seria B nr. 3153752 la data de 26.10.2015. Totodata, Certificatul de Inregistrare mai sus mentionat este declarat nul.

Subsemnata Nedita Petre Luana Ionela declar pierdut procesul-verbal de predare-primire-receptie incheiat in data 11 februarie 1977 intre ICVL si Nedita Neculai cu privire la apartmentul 17 etajul 4, din imobilul situat in Bucuresti, Blocul 117A, Strada Magura Vulturului 64, Sector 3 precum si cota parte de folosintá asupra terenului pe care este amplasat imobilul. Il declar nul.

Pierdut carnet de student si legitimatie CFR pe numele Apostol-Ionescu Bogdan-Octavian, facultatea de litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi. Le declar nule.

Pierdut Certificat de inregistrare nr. B4910348, emis de O.N.R.C. Bucuresti la data de 14.09.2024 pe numele societatii MAGIC MOMENTS SHOW S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Elocintei nr. 6-8, camera 2, mansarda, J40/14828/2022, CUI 46571900, pe care il declaram nul.

Declar pierdut procesul-verbal de predare-primire-recepție încheiat in data 11 februarie 1977 intre ICVL și Nedita Neculai cu privire la apartamentul 17 etajul 4, din imobilul situat în București, Blocul 117A, Strada Măgura Vulturului 64, Sector 3 precum și cota parte de folosință asupra terenului pe care este amplasat imobilul.

Subsemnatul Radulescu Virgil Ioan, declar pierdute legitimatia de student si carnetul, emise de UPB-FIMM. Le declar nule.

Subsemnatei, Vlad Ilinca Theodora, studenta la Facultatea de Medicina Veterinara, i-a fost furata geanta unde se aflau carnetul de student si legitimatia in data de 13.06.2024, zona parcul Carol. In caz ca sunt gasite, va rog restituiti-le la secretariatul facultatii mentionate.

Cotuna Mirela-AnaMaria studenta anul II la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student.

MIERLEA CERASELA ELENA – Expert contabil autorizat – membru CECCAR filiala Olt – pierdut legitimație de expert contabil.

S.C. AL GROUP ALDA SOLUTION S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl.A, sc.D, et.1, ap.127, sector 2, J40/12869/2013, CUI 32367782 declara pierdut si nul certificatul de inmatriculare al societatii.

Pierdut legitimatie de STB handicap eliberat de DGASPC sector 4 pe numele de Toth Miklos, il declar nul.

Subsenata Pop Lucia, studenta in anul I la Facultatea de Arhitectura si Urbanism din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, declar pierduta legitimatia de student pentru transport.

Pierdut act de concesiune nr 4043 la din data 11092019 pe numele Cuibus Virginia Georgeta la Parohia Sf.Gheorghe Capra. Il declar nul.

Subsemnatul Coanda Eduard-Sorin, student in anul II la facultatea de Ednergetica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie energetica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student si a legitimatiei de student in luna martie. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Regie-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta al societatii DRIADA LAND SRL , cu sediul social in CONSTANTA, STRADA BABA NOVAC NR. 55, Numar de ordine in Registrul Comertului J13/3361/2006, Cod unic de inregistrare 19174059 din data de 08-11-2006. Il declaram nul.

Subsemnata Duduță Laura declar pierdută și nulă legitimația de student eliberată de Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

Pierdut Certificat de Inregistrare fiscala seria A Nr.1107328 CIF 37253339 elib. 22.03.2017 pentru ASOCIATIA ARDEALUL MEDIAS. Il declar nul.

Subsemnata Sicaru D. Daria-Ioana declar pierdut si nul carnet de student emis de Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul Universitatiiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti.

Am pierdut legitimatie pe numele Iacobescu Denisa-Elena. Contact: 0720043457.

Pierdut Anexă la Certificatul de Înregistrare Nr. 37 din 20.01.2012 eliberat de către Colegiul Psihologilor din România . Îl declar nul.

Subsemnatul Ilinca Victor-Valentin, declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine.

Subsemnata Stoian Gabriela declar pierdut si nul carnetul de student emis de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Facultatea de Stomatologie.

Subsemnata Pascu Roxana-Bianca declar pierdut si nul carnetul de student si legitimatia de student pentru reducere transport emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Facultatea de Medicina data de 02.10.2023.

Pierdut parafa CECCAR ppe an 2023 pe numele ENACHE ANAMARIA ESTELLA, nr. legitimatie 24369. O declar nula.

Gheorghe Theodor Adrian student anul IV la Medicina Dentara UMF Carol Davila declar pierdut si nul carnetul de student.

Pierdut Legitimeatie de transport, anul 2 la Facultatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures cu numele Szabo Antonia. Il declar nul.

BONATTI SPA PARMA SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, etaj 4, Cladirea B, sector 2 Bucuresti, avand CUI 33446663 nr. de ordine in Registrul Comertului J40/9115/2014, declara pierdut Certificatul de Inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 1007683.

Subsemnata Craioveanu Irina-Andreea, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice. Le declar NULE.

Pierdut Certificat de Inregistrare Seria B, Nr. 4359957 eliberat la data de 09.02.2022 al societatii ANK RESORT SRL, cu sediul social in Mun. Bucuresti Sectorul 1, Str. Avionului, Nr. 26, birou B, et 1, Nr. Reg. Com. J40/21677/2005 si CUI: 18242368. Il declar nul.

Subsemnatul Trut Robert- Sorin declar pierduta legitimatia de student si carnetul, emise de catre Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara, Facultatea de Medicina veterinara. O declar nula.

Subsemnata Strasser Antonia Ella studenta Anul I la la Facultatea de Ingiderie Industriala si Robotica in cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti declar pierdute si nule: carnet student si legitimatie student.

Subsemnatul Puiu Andrei-Iustin, student la Facultatea de automatica si calculatoare, UNSTPB, declar pierdute si nule legitimația si carnetul de student.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Abm Cont SRL, cu sediul social in Sibiu, Str. Oasului, Nr. 4/24, Numar de ordine in Registrul Comertului J32/256/2006, Cod unic de inregistrare 18414226 din data de 22.02.2006. Il declaram nul.

S-a pierdut Registrul Unic de Control al SC SSM Safety Support SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Odei, nr. 168, etaj 3, apartament 26, sector 4, CUI 38395870, J40/17994/2017. Se declara nul.

Subsemnatul Vasilescu Mihai-Alexandru declar că am pierdut și declar nul Legitimatia de transport eliberată de Facultatea de Studii Economice București. O declar nulă.

Declar pierdut si nul certificat unic de inregistrare, Necula Vlad Ioan, persoana fizica autorizata, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, str. Elev Nicolae Popovici nr. 1, bl. P42, ap. 41, camera 2, eliberat la data 25.03.2024.

Subsemnatul Nicolae Radu-Stefan declar pierdut si nul carnetul de student eliberat de Universitatea POLITEHNICA Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut legitimatie acces CNAB seria B0223081, pe numele Bhuiyan Ashraf. O declaram nula.

Subsemnata Stoica Ioana Mihaela, Studenta in Anul IV, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Știinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar NULE.

Subsemnata Tocila Alina Petronela declar pierdute si nule carnet student si legitimatie transport eliberate de Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brasov

Subsemnata Mihai Amalia-Iulia declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti.

Subsemnata Pitic Tran Mara Stefania declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Facultatea de Comunicare si Relatii publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative. Le declar nule.

Prof. dr. CIUREA ALEXANDRU VLADIMIR – Anunț pierderea parafei – de la începutul lunii februarie, parafa medic primar – Neurochirurgie, parafă de culoare verde cu codul 229408 O declar nula.

Subsemnata Carmen Blandu declara pierderea carnetului de expert contabil, numar 39354, emis de CECCAR Filiala Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Popa Andreea-Maria declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de Universitatea Alexandru Ioan Cuza- Facultatea de Biologie din Ia

Subsemnatul, Chiper Rareș, declar ca am pierdut carnetul de student, legitimația de student în anul 2 din cadrul Universitatii De Medicina și Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Medicina generala, permisul de conducere și cartea de identitate. Le declar NULE.

Subsemnatul Petre Mihai Marius, student la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul, declar pierdute carnetul si legitimatia de student. Le declar nule.

Firma Cash Copy Coven, cu sediul in Constanta, strada Ion Ursu, nr. 53, bl i9, ap. 9, CUI 47442203, declara pierdut Registrul Unic de Control aferent firmei Cash Copy Coven S.R.L.

Am pierdut legitimația de transport și carnetul de student. Numele este Gate Alexandru Robert Ionuț, la Universitatea de Educație Fizică și Sport, la Facultate de Kinetoterapie, anul 2 grupa 25KT.

SC SHOP MY DOX SRL, cu sediul in Popesti Leordeni str. Amurgului nr. 17 bl. 2 et. 2 ap. 25 camera 1, avand CUI 38514211, declaram PIERDUTE SI NULE: registru special, carte interventii inclusiv casa de marcat tip TEO seria S.N. OT19107104.

Subsemnata Lataretu Simina declar pierduta legitimatia de student, emisa de catre Universitatea din Craiova, Facultatea de Horicultura. O declar nula.

Asociatia Brother Efrem Alternative ProEd, sediul in Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 18, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 10, jud. Hunedoara, avand CIF 43182283 a pierdut certificatul de inscriere nr. 03/22.05.2020, il declaram nul.

PIERDUT AUTORIZATIE ELECTRICIAN AUTORIZAT GRAD IIIA, PE NUMELE BALAN MIHAI, ELIBERATA DE AUTORITATEA NATIONALA ANRE BUCURESTI; SUB Nr. Registru 74642 , NrAutorizare 201813553; Data Expirare 24.11.2023. DECLAR AUTORIZATIA EXPIRATA NULA.

Subsemnatul Popescu Andrei Constantin declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de Universitatea Carol Davila-Medicina Dentara. Le declar nule.

Pierdut Permis de pescuit comercial emis de A.R.B.D.D pe numele de Marcov Pavel cu domiciliul in Sat Mila 23, Com. Crisan Jud.Tulcea. Declar NUL.

Pierdut Carnet de student, anul 2 Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti pe numele Florea Adrian – Gabriel. Se declara nul.

Societatea LYRDENT SRL, CUI 13321029 anuntam pierderea Certificatului de inregistrare seria B nr. 3761030 din 14.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si il declaram nul.

Subsemnatul Chiriac Vasile declar pierdute legitimatia si carnetul de student, anul 3 emise de Facultatea de Inginerie Electrica, din cadrul Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie- Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Declaram ca s-a pierdut Certificatul de inregistrare seria B nr. 3761030 din 14.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Subsemnata Elena Amalia Digulescu din anul 2 la Facultatea de Medicina Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova, declar pierdut si nul cardul de transport pt sudenti.

Subsemnatul Coanda Eduard-Sorin, student in anul II la facultatea de Ednergetica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie energetica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student si a legitimatiei de student in luna martie. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Regie-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.

Subsemnata Dragomir Andreea-Antonia studenta la universitatea UNSTPB, Facultatea de Energetica, anul 1 declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

PIERDUT ACTE (CERTIFICAT INREGISTRARE SI CONSTATATOARE) FIRMA BOGDANA FASHION DESIGN S.R.L., Bucuresti, sector 4, str. George Georgescu, nr. 4, ap. 1, CUI 17262405, J40/3293/2005.

Subsemnata Costas Teodora Bianca declar pierduta si nula legitimatia de student pentru reducere transport emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Facultatea de Medicina.

Subsemnatul Dasa Alexandru, student in anul I la facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie mecanica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student in luna mai. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Lujerului-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.

Subsemnata Binzari Cristina declar pierduta si nula legitimatia de student seria H088497 din cadrul Universitatii “Ovidiu” din Constanta, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei.

Subsemnatul Dallou Malek declara pierderea legitimatiei emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” Bucuresti. O declar nula.

Pierdut Legitimatie si Carnet de student, anul 3 la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti cu numele Maria Alexandra Cononov. Le declar nule.

Subsemnatul Roi Bachynskyi, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre UPB, Facultatea de Inginerie in Limbi Straine. Le declar nule.

Pierdut Carnet de student, anul 2 la Facultatea de Antreprenoriat si Ingineria Managementului Afacerilor, Universitatea Politehnica Bucuresti cu numele Andreescu Alexandru Gabriel. Il declar nul.

Subsemnatul Bors László, declar pierderea carnetului de student emis de UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca. Îl declar nul.

Subsemnatul Riglea Mihail, student la Facultatea de Arte si Design, din cardul Universitatii de Vest, Timisoara, anul I, declar pierduta legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport. O declar nula.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de UNIVNT-Universitatea Nicolae Titulescu, Bucuresti pe numele Constantin Ileana- Andreea. Le declar nule.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Bucuresti pe numele Grigore Marius- Gabriel. Le declar nule.

Subsemnata Dordevic Sanja, declar pierdut legitimatia de transport emisa de catre Facultatea de Medicina si Farmacie din Craiova. Le declar nule.

Subsemnata Rotariu Andreea Cristina, studenta la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice, anul I, declar pierduta legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport. O declar nula.

Pierdut carnet de student emis de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept pe numele Ion Alecsandru-David si il declar nul.

Subsemnata Iolu Alexia-Emanuela, declar pierduta legitimatia de transport emisa de ASE, departamentul de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica. O declar nula.

Pierdut legitimatie de student ASE Facultatea de Marketing. Nume: Merisan Alin Gabriel.

Am pierdut legitimatia si carnetul de note pe numele Magureanu Oana.

PIERDUT LEGITIMATIE DE STUDENT pe numele Paun Florin Gabriel student la USAMV Bucuresti Facultatea de Agricultura . O delcar nula.

Pierdut ștampila clips și facturier nenominal SC BPM BASQ SRL CUI 32573375 la data de 3.04.2024 în zona Circa 13 poliție, sector 3, aleea Fetești.

Subsemnatul Tataru Rares – Andrei, student in anul I la Universitate Tehnica de Constructii Bucuresti din cadrul Facultatii de Hidrotehnica , specializarea Constructii pentru Sisteme de Alimentari cu Apa si Canalizari, declar ca mi-am pierdut legitimatia de student si o declar nula.

Subscrisa Reckitt Benckiser Romania SRL declar pierdut Certificat Privind Conformitatea cu Buna Practica de Distributie Nr 040/2021/RO emis de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania.

Subsemnatul Croitoru Gabriel Andrei student in anul 2 la Universitate Petrol si Gaze Ploiesti din cadrul facultatii Stiinte Economice, specializarea Economia comertului a turismului si a serviciilor declar ca mi am pierdut legitimatia de student si o declar nula.

Pierdut Proces verbal de predare-primire a locuinței obținută prin Contractul de vânzare-cumpărare 9/1533-1992, încheiat cu S.C. “TITAN “AL-SA. Il declar nul.

Holy Fries SRL, avand CUI 43831046, J35/871/2021 din Chisoda, str. Rodiei 14E, judetul Timis, declar pierdute si nule CUI-ul firmei si Actul constitutiv.

Adeverinta cu nr 201813553/24.11.2018 este pierduta. Aceasta se declara nula. GEO ARC SRL.

Dogaru Ion Lucian, CUI 33798902, F29/1583/2014, str. Scurtesti Nr. 150A, Comuna Stefesti jud Prahova, declar pierdute si nule CUI-ul si actul constitutiv.

Legitimatia si carnetul de student pierdute sub numele de Ion Darius, eliberate de Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica. Le declar nule. Alaturi de un ghiozdan si laptop.

Easy Brunch Group SRL, CUI 43808620, J35/810//2021 din Chisoda, str. Rodiei 14E, judetul Timis, declar pierdute si nule CUI-ul firmei si Actul Constitutiv. Holy Fries SRL CUI- 43831046, J35/871/2021 din Chisoda, str. Rodiei 14E, judetul Timis, declar pierdute si nule CUI-ul firmei si Actul constitutiv.

Pierdut legitimatie student doctorand, Universitatea din Bucuresti. Iulia Daniela NEGRU

YANA MEAT AND FEED SRL avand codul unic de inregistrare RO40271530, si J40/17521/2018, declar pierdut “CERTIFICAT CONSTATATOR punct de lucru pe Strada Franceza nr.13 “. Il declar nul.

Sc La Foret Events SRL avand codul unic de inregistrare RO48536128, si J12/3165/2023, declar pierdut “Registrul unic de control” Il declar nul.

Pierdut certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement categoria C, d nr. 27841/24.09.2009 pe numele de toma marius voicu, il declar nul.

S.C. Lux Gourmet SRL declara pierdut si nul certificatul de inregistrare D.S.V.S.A. cu nr 14149/14.07.2021.

Pierdut legitimatia de student pentru transportul in comun pe numele Chirica Mariana.

Pierdut (CIF) codul de identificare fiscala la Asociatia de Proprietari Jean Jaures 6 A, din Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Pierdut legitimatie parcare persoane cu handicap emisa de DGASPC Sector 3 pe numele Mozolea Angelica Mirela. Declar nula. Telefon 0722541306.

Subsemnata, Toma Mihaela, declar ca am pierdut legitimatia permanenta de acces emisa de Aeroportul International Henri Coanda. O declar nula. Rog persoanele care o gasesc sa o aduca la organizarea de santier a firmei SC Porr Construct SRL sau la sediul AIHCB.

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii AMEF, registru special pentru casa de marcat DATECS FP700, seria DB4700010046, NUI 4000128675, apartinand MARTY CITY MALL SRL, CIF34322485, J12/534/2013, Piata 1 Mai nr.4-5, Cluj-Napoca. Le declaram NULE.

Subsemnata Pirvu Emanuela declar pierduta si nula legitimatia de student emisa de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti/ Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii.

Subsemnatul Burzacovschii Alexandr, declar pierdute si nule legitimiatia si carnetul de student de la Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementuil Afacerilor.

Subsemnata Diaconescu Ana Miriam Alexandra declar pierdute si nule Legitimatia si Carnetul de Student al Universitatii Nationale de Arte Bucuresti.

Subscrisa Fataliyeva Aylin, declar pierduta legitimatie de transport si carnet de student, Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti.

Subscrisa Asociatia de proprietari Stirbei-Voda 68,cu sediul in Bucuresti,str. Stirbei-Voda,nr.68 sector 1, inregistrata cu CIF18527497, prin Presedinte Iordan Moraru, prin prezenta declara nula stampila asociatiei cu forma rotunda.

Subsemnata Savca Cornelia declar pierduta si nula: legitimatia de student emisa de Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii AMEF, registru special pentru casa de marcat DATECS FP700 seria DB470001004, NUI 4000128675, apartinand MARTY CITY MALL SRL, CIF 34322485, J12/534/2013, Piata 1 Mai nr.4-5, Mun. Cluj-Napoca. Le declaram NULE.

Declar pierdut Certificat de inregistrare fiscala cu numarul 22321745 pe numele ANTON ANDREEA CLAUDIA COMISIONAR cu sediul pe Strada Mures nr.131, Bl 31, Et.2, Ap.8 ,Timisoara, jud. Timis. Il declar nul.

Subscrisa Do-Ra Travel SRL, CUI 24733580, sediul in comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, declara pierdut si nul carnetul de foi parcurs ocazional UE, seria 2023874/ 29.01.2016.

Subscrisa SC Ropharma SA cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu, 55, jud. Brasov, CUI 1962437, declara pierdut registrul unic de control al sediului secundar situat in Municipiul Suceava, bulevardul George Enescu, nr. 42, bloc T93, parter, judet Suceava.

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii si registru special pentru casa de marcat PARTNER model 200 seria PI2000015700, NUI 1000477353, apartinand NEW COFFEE BRAND SRL, CIF 36373957 J12/2904/2016 Piata 1 Mai 4-5 Cluj Napoca.

Rosocha Mihai Iulian declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti.

Subsemnata Leizeriuc Georgiana declar pierderea legitimatiei de stundent de la facultatea Transilvania din Brasov cu seria F numar 0058667.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de ONRC de pe langa Tribunalul Ilfov seria B nr. 4781077 si certificat constator seria 7HNP5BEN7P nr. 102577/29.08.2023, al firmei NEGOITA DIANA MIHAELA PFA, cu sediul social in Bragadiru, judet Ilfov, Sos. Alexandriei nr. 177, numar de ordine in Registrul comertului F23/990/2022, cod unic de inregistrare 47128040 din data de 31.08.2023, le declaram nule.

Subsemnata Prodan Emilia Teodora, studenta la ASE, in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si de Mediu, declar pierduta legitimatia de transport. O declar nula.

Subsemnatul Telecan Paul-Alexandru, student al Universitatii Babes Bolyai Cluj Napoca in cadrul Facultatii Educatie Fizica si Sport anul 2, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

SUBSCRISA City Protect Security International, avand CUI 47199482 DECLARAM PIERDUTE certificat inregistrare si constatatore. Le declaram nule.

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti al societatii ICPE S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Splaiul UNIRII, Nr. 313 , Numar de ordine in Registrul Comertului J40/21438/1992 , Cod unic de inregistrare 423140 din data de 09.12.1992. Document serie B Nr. 3024221 emis la data de 28.01.2015. Acesta este declarat nul.

Subsemnatul Cucolas Radu, delcar pierduta si nula legitimatia de student emisa de Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava/Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor.

Pierdut carnet de student si legitimatie emise de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, pe numele Gică Elena-Diana si le declar nule!

Pierdut carnet de student si legitimatie emise de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, pe numele Ciurlica Lavinia Stefania si le declar nule!

Pierdut Certificat de Inregistrare Fiscala nr. 19513635 atribuit in data de 01.01.2007 de catre AJFP Constanta pe numele IBADULA T.SELDA. Il declar nul.

SC FLEXPRESSO SRL CRAIOVA, declara pierderea avizelor de insotire a marfii astfel: seria AFLX nr.1004062 exemplarele 1 ,2,3; seria AFLX nr. 1003423 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr. 1002558 exemplarul 1; seria AFLX nr.288016 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr.1003355 exemplarul 1 seria AFLX nr.1003357 exemplarul 1; seria AFLX nr.1002411 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr.283492 exemplarele 1,2,3; seria AFLX nr.1000111 exemplarele 1 si 2. Se declara nule.

Subsemnatul ZAMFIR MARIUS declar pierdut si nul documentul diploma ANRE ELECTRICIAN AUTORIZAT emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

Subsemnata Paraschiv Lavinia-Cristina, declar pierdut certificatul de membru în Colegiul medicilor stomatologi Olt. Îl declar nul.

Balazs Imre declar pierdut si nul atenstat ANRE nr. 201913277/ 07.05.2019.

Subsemnatul Gruianu Dragos Ioan declar pierdute: legitimatia si carnetul de student, emise de Universitatea Nationala de Stiinte si Tehnologie Politehnica Bucuresti.

SC INDRA General Trading SRL cu sediul social în Reșița, str. Făgărașului ( MAGAZIA NR. 9 ), jud Caraș-Severin, cod fiscal RO5805656, Reg. com. J11/554/1994, declarăm pierdut chitanțierul având seria CS-INDRA și numerele de la 424601 – 424650 și nule următoarele serii din chitanțier: 424634 și intervalul 424638 – 424650 (neemise).

Subsemnatul Dedi Setiawan declar pierdute si nule: legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Titu Maiorescu

Subsemnatul Chitulescu Adelin Lorin declar pierdute si nule: legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Titu Maiorescu.

Pierdut adeverința electrician autorizat gradul 2A-4B Nr.201911107 din 19.04.2019 pe numele Bolovan Robert.

SC LIFESTYLE YUGA SRL, CUI RO39725780, CU ADRESA IN PIATA CHARLES DE GAULLE, NR.1, SECTOR 1, BUCURESTI DECLARAM CA AM PIERDUT AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE A FARMACIEI NR 11363/SP11258 DIN DATA DE 28.09.2018. Le declaram nule

Penghe Anastase Gabriel declar pierduta si nula legitimatie serviciu emisa de TERMOENERGETIC SA Bucuresti.

Alexe Raluca Elena declar pierduta si nula legitimatia de studenta la UMF Carol Davila.

PIERDUT IN CONDITII NECUNOSCUTE CARTE DE MUNCA PE NUMELE PETRESCU BOGDAN, DATA NASTERII 06.03.1971. Declar nula.

Pierdut Certificat membru Colegiul Farmacistilor Bucuresti pe numele Becheanu Adina Maria. Il declar nul.

Pierdut declaratie de instalare, NUI ANAF, carte de interventii si registru special pentru casa de marcat DATECS FP700 SN DB4700009623 apartinand SC MARTY RESTAURANTS SRL CUI 30159262, J12/1217/2012, Mun.Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5.

Pierdut certificat inregistrare pentru GIF HELP SERVICES S.R.L., Cui: RO43933216, J12/1356/2021, JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, ALEEA TAZLAU, NR.9, SC.1, AP.11.

Pierdut Adeverinta de electrician autorizat emisa de ANRE Numar 32496/2020 grad III B.

Pierdut legitimatie acces biblioteca Universitatea Transilvania Brasov, pe numele Dumitru Simona. O declar nula.

Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA -ROMANIA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALADE ADMINISTRARE FISCALA CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA seria A Nr.211349 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.181 SIGHISOARA jud Mures Mun Sighisoara Str Aleea Daliilor nr.6 Autorizatie: Reg.Fin.378/1999; Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): 11500699 Data atribuirii 02.03.1999 Data emiteri 07.11.2011 SE DECLARA NUL

Subsemnata Elena Amalia Digulescu, declar pierdute si nule cardul de student si cardul de transport emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova.

Pierdut cardul de student (ASE Bucuresti- Facultatea de Relatii Economice Internationale) pe numele Diaconu Dragos Cristian. Il declar nul.

Pierdut act concesiune nr. 164 din 09.07.2010 eliberat de Parohia Giulesti Sarindar pe numele Pieptea Maria pentru 1 morminte situat in Cimitirul Vechi, figura I, randul 31, locul 2. Il declar nul

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii SOL BIO PRODUCTION SRL, cu sediul in Bucuresti, Spl Unirii nr 160, corp C3, aripa 2, demisol, camera 2, Sector 4, J40/5907/2020, CUI 42586607

Pierdut legitimație de student pe numele Mihai Adina, emisă de Facultatea de Medicină Veterinară București. O declar NULĂ.

Pierdut legitimație și carnet de student – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, pe numele de Onofrei Andreea Vanessa Maria. Le declar nule.

Pierdut legitimatie student- Facultatea de Economie Agroalimentara și de Mediu, pe pe numele de Lixandroaia Andreea Emanuela. O DECLAR NULA

Pierdut Certificat de ambarcatiune de agrement seria A001236, al barcii Regal 2250, inregistrata la ANR cu nr 0236-SN, nume “Raluca”. Il declar nul.

PIERDUT certificat de înregistrare in scopuri de TVA seria Ronr. 28348249 din data de 14.04.2011 pentru SC Ovi Events SRL. Le declar nule.

Porumb Fanel declar pierdute si nule: legitimatie si carnet student eliberate de FTOB, UB.

Subsemnatul Matei Victor-Nicolae, declar pierdute legitimatia de student pentru reducere/ gratuitate la transport si carnetul de student, din cadrul Academiei Tehnice Militare Ferdinand I Bucuresti. Le declar NULE.

Pierdut certificat clasificare de turism nr. 10886/7149 din data de 07.07.2015 si fixa Anexa pentru Pensiunea turistica Vladet din Predeal, titular Christian Holiday SRL. Le declar nule.

Pierdut Contract de inchiriere locuinta, cu Nr. 22402/24.04.2018 incheiat intre Administratia Fondului Imobiliar si Tomescu Vasile.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov al societatii NATURA ÎN AROME SRL cu sediul social in Municipiul Brasov, str. Gheorghe Baritiu nr. 10, Camera 1, ap. 9, etaj 1, Numar de ordine in Registrul Comertului J8/465/08.03.2017 Cod unic de inregistrare 37173604 din data de 08.03.2017 si Certificat constatator al aceleași firme, NATURA ÎN AROME SRL. Le declaram nule.

Pierdut mapa documente contabile si fiscale, plus stampila nr 7. Le declar nule.

SC SAR CONFEX SRL, CU SEDIUL IN MARASESTI, JUD VRANCEA , DECLARA PIERDUT AVIZUL DE FUNCTIONARE, NR 408/ 23.05.2022

Subsemnata Oprea Ilinca Cristiana, studenta la Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Facultatea de Comanda si Stat Major, licenta Logistica, declar pierderea legitimatiei de student, seria F, nr. 0175687. O declar nula.

Subsemnata Lupu Maria-Alexandra declar pierdute legitimația de student și carnetul de student, eliberate de Facultatea de Litere, Universitatea din București. Declar acest documente nule.

Subsemnatul Chiriloiu Adrian Nicolae declara pierderea carnetului si a legitimatiei de student emise de Facultatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti. Le declar nule.

Declar pierduta Legitimatia de student, numele Dragu Alexandra Bianca, legitimatie emisa de Universitatea de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea Relatii Internationale, o declar nula.

Subsemnata Balanica Andreea Malina, declar pierduta legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport, seria F nr. 0177013, din cadrul Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda” Brasov . O declar NULA.

Subsemnata Craioveanu Irina-Andreea, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice. Le declar NULE.

Pierdut “Licenta de pescuit in ape Continentale” nr.TL0358 din 23.09.2020 avand nr de identificare CFR ROM000005810 pentru Ambarcatiunea de pescuit nr.5220TL proprietar Pohilca Pavel. Declar NUL.

Subsemnatul Mihailescu Ionel Octav declar pierdut procesul verbal de predare primire nr. 31656/ 28.04.1993 pentru apartamentul nr.9 situat in Bucuresti, str. Sebastian 17, bl.S21, sc.1, sector 5, Bucuresti.

SC PROFI ROM FOOD SRL cu sediul social in Timisoara, Aleea Amicitiei nr 1, jud Timis, J35/239/1999, RO11607939, declaram pierdut si nul documentul de inregistrare Sanitara veterinara nr. 4178 din 14.09.2011 pentru activitatea de Fast Food desfasurata la punctul de lucru situat in Lugoj, str. 20 Decembrie 1989, nr. 39.

DELORIX IMPEX S.R.L., CUI 9708974, J8/905/1995, declara pierdute si nule actele societatii: certificat de inmatriculare numar B1766516/2008 respectiv certificatele constatatoare 107034/2011.

Pierdut Licenta de pescuit nr. TL0358 din 23.09.2020 avand nr de identificare CFR ROM000005810 pentru Ambarcatiunea de pescuit nr. 5220TL proprietar Pohilca Pavel. Declar NUL.

Subsemnatul Marin Rares Ioan, declar pierduta legitimatia de student, emisa de UPB, facultatea de Energetica. O declar nula.

PIERDUT CERTIFICAT DE INREGISTRARE TVA, SOCIETATE CONTAUDIT 01 SRL. IL DECLAR NUL.

Pierdut adeverinta electrician ANRE, gradul IIIA, nr. 201910944 din 13 Aprilie 2019 si adeverinta de verificator de proiecte autorizat nr. 201920121 din 13 Aprilie 2019 pe numele Istrate Emil. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de transport din cadrul facultatii ASE Marketing, pe numele Adam Melania. O declar nula.

Pierdut carnet de student pe numele Haralambie Ardelean, emis de Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Timisoara. Il declar nul.

Pierdut carnet student, pe numele Belverde Federica emis de Facultatea de Medicina de Vest Vasile Goldis din Arad. Il declar nul.

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, declara pierdute si nule documentele: Autorizatie de Functionare nr. 10375 din 12.04.2021 si Aviz Orar de Functionare nr. 8258 din 12.04.2021 emise de Primaria Mun. Arad, aferente punctului de lucru situat in Arad, str. Revolutiei, nr. 27, parter, ap. 4B , 4C.

Pierdut legitimatie pentru admitere – Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, pe numele Octavian Varadi. O DECLAR NULA.

Subsemnata, Mazaroaie Cristina, medic rezident an IV declar pierdut carnet rezident.

Declar pierduta legitimatie de transport student pe numele Dumitru Bianca Cristina Florina, eliberata de USAMV Bucuresti. O DECLAR NULA.

Michitiuc Nicu Robert declar pierdute si nule: carnetul de student si legitimatia student emise de Facultatea SNSPA Administratie Publica.

Purcarea Carmen Elena declar pierduta si nula legitimatia de student emise de Facultatea Medicina Veterinara.

Subsemnatul Bogdan Andrei Bratu, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student al Facultatii de Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Subsemnata, Trofin Alexia-Claudia, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. O declar nula.

Pierdut schita de plan anexa contract nr. N8717 din 22.07.2013 emis de AFI pe numele Dragoescu Ana.

Subscrisa Asociatia Politistilor Crestini, Filiala Bucuresti cu sediul in Bucuresti, str. prof. Iuliu Valaori, nr. 20, camera 3, sector 3, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF): 25390375, declara pierderea Certificatului de inregistrare. Le declaram nule.

Pierdut Registru Special pentru casa de marcat DATECS al societati Tabacxpress SRL j40/6962/2015 RO 34626921 cu seria DB4200025252. Il declar nul.

Subsemnatul Robert Gabriel Fluture, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student al Facultatii de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Subsemnata Chele Diana- Georgiana declar pierdute carnetul de student si legitimatia de calatorie , emise de Facultatea de Medicina Ovidius din Constanta. Le declar nule.

SC Standard Coeximp 2002 SRL declar pierdut registrul unic de control al firmei!

SC SZFashion SRL cu sediul in str.Lucian Blaga 7,sad 9, Timisoara. CUI 27027555, J35/ 905/2010. Declaram pierderdut Acord Pentru desfasurarea exercitiilor comerciale cu nr. 6997/11.01.2013

Subsemnata Chivereanu Angela, studenta la UBB, Facultatea de Drept, anul I, ID, am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

MKF Fenster Logistic SRL, inregistrata la ONRC sub numarul J7/41/2013, CUI 31162479, declar pierdute: Certificat de inregistrare seria B nr. 2686208 si Certificat Constatator eliberat la data de 3.11.2022. Le declar nule.

Subsenata Poenaru Irina, studenta la Facultate de Inginerie Medicala , Anul 3, declar pierduta legitimatia de student. O declar nula.

Subsemnata Pantazi Alexandra Marina declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Litere UNIBUC. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de aeroport cu seria P0323340 pe numele Petcu Cristian Constantin. Valabilitate 10.03.2025 O declar nula.

S.C. FAUSTO ONLIE SRL, cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului nr.J23/3833/2018, CIF-39747770 declaram pierdut casa de marcat model Compact S 01, configuratia structura electronica, seria ZCS041849, seria fiscala 5000782694. O declaram nula.

Pierdut legitimatie de student emisa de Universitatea “Ovidius” din Constanta pe numele Berariu Dragos-Constantin si o declar nula.

Subsemnata Coman Claudia-Mihaela declar pierdută legitimația de student emisă de către facultatea de drept “Nicolae Titulescu” din București.

Subsemnatul Vamanu Vicentiu Cristian declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii UNIBUC. Le declar nule.

Subsemnatul Grigore Cristian Andrei, student la UTCB, Hidrotehnica, declar pierderea legitimatiei si carnetului de student.

Pierdut adeverinta electrician autorizat Grad IV B nr.201911237, pe numele APOSTOLESCU ALIN-MIHAI. O declar nula.

Pierdut legitimatia de student pe numele Stan Daniela Mihaela, eliberata de Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica in cadrul Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti. O declar nula

Societatea COM PAD INTERNATIONAL S.R.L. inregistrare ONRC J40/5788/2003, anunta pierderea Certificatul de Inregistrare nr. 15393358 eliberat la data de 23.04.2003. Acesta se declara nul.

Pierdut adeverinta electrician autorizat ANRE Grad III A + III B pe numele Roescu Viorel Laurentiu.O declar nula.

Pierdut legitimatie de student eliberata de Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea de Inginerie Aerospatiala pe numele Frolov Vladimir-Adrian. O declar nula.

Pierdut certificat in scopuri de TVA seria B nr.1756108 al societatii Anro Complet SRL, CUI- 30798843 cu sediul social in loc. Lipia Ilfov, str Bojdani nr.108.

PIERDUT LEGITIMATIE FACULTATE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI INGINERIA TRANSPORTURILOR, AVAND SERIA H, NR. 005296. O DECLAR NULA.

Subsemnata Cruceru Larisa Anamaria, declar pierderea legitimatiei de student emisa de UAUIM Bucuresti. O declar nula.

Pierdut adeverinta electrician autorizat Grad I nr. 201913021/ 06 mai 2019, emisa de ANRE, pe numele Darie Valentin. O declar nula.

Pierdut adeverinta electrician autorizat Grad III A + III B/ verificator proiecte nr.201911018/ 201920130 din 19-apr.-2024, pe numele Dinica Marius- Florin. Le declar nule.

Subscrisa FIRE&RESCUE SERVICES SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Bloc Conect 1, Etaj 3, Modul 3, Camera 2, CUI RO26980200, nr. inregistrare ONRC J40/12218/2014, declar pierduta Autorizatia seria A nr. 4688 din 04.03.2015 emisa de CNSIPC.

Pierdut adeverinta electrician ANRE, gradul IIIA si IIIB, nr. 201910767 din 13 Aprilie 2019 pe numele Dorobantu Cristian. O declar nula.

Pierdut carnet si legitimatie de student, pe numele Enachescu Mihai Vlad, Universitatea Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Yana Meat & Feed SRL, sediul in str.Ceaikovski nr. 9, CUI 40271530, J40/17521/2018, declara pierduta autorizatie directia sanitar veterinara Nr.VA 35754 pe care il declar nul. Cu punctul de lucru in str Franceza nr. 13

Pierdut registrul unic de control al SC GREEN BROKER ASISTENT IN BROKERAJ SRL, CUI 20780520, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Str Muguras, nr 13, achizitionat de la Dir Gen a Finantelor Publice in data de 22.05.2007 cu factura nr 3476395. Il declar nul.

Subsemnatul Stanciu Darius Mihai, declar pierdut carnet student emis de Universitatea Petrol si Gaze, Facultatea de Stiinte Economice MMC, anul IIl declar nul.

Pierdut certificat de Inregistrare CMI dr. Lazariuc Florin- Alexandru obstetrica- ginecologie, sediul bucuresti bd. Nicolae Grigorescu nr. 41 sector 3, inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale nr. 963060/ 4.7.2006. Il declar nul.

SC PROFI ROM FOOD SRL cu sediu in Timisoara, Aleea Amicitiei nr 1, inregistrata la ORC Timis cu J35/239/1999, CUI 11607939, declaram pierdut Acordul de functionare nr. 6773 din 05.06.2016 emis de Primaria Mun. Timisoara pentru punctul de lucru situat in Timisoara, Calea Sever Bocu nr. 31.

Subsemnatul Tirlea Darius Andrei, declar pierduta si nula legutimatia de student emisa de UMFCD.

Pierdut autorizatie de construire nr. 8L din 9.05.1994, emisa de Primaria municipiului Bucuresti. Declar nula.

Subsemnata Siminiuc Maria, studenta in anul II la Facultatea de Stiinte Socio-Umane a Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu declar legitimatia de student nula intrucat a fost deteriorata.

Pierdut carnet de student si legitimatie emise de Facultate de Energetica din cadrul UPB pe numele Nicolae Razvan Marian. Le declar nule.

Subsemnatul Naghen Serban Victor, student la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, specializarea Ingineria Autovehiculelor, declar pe proprie raspundere carnetul de elev pierdut si nul.

HAMED MOHAMAD declar pierdute si nule actele de proprietate talon si carte identificare aferente auto Mercedes BENZ 500 SEL, cu serie serie sasiu WDB1400511A060545

SC PROFI ROM FOOD SRL cu sediul in Timisoara, Aleea Amicitiei nr 1, CUI 11607939 declaram pierdut si nul Acordul de functionare cu nr. 6775 din 16.02.2015 emis de Primaria Timisoara pentru punctul de lucru situat in Timisoara, Calea Sever Bocu nr 31.

Subsemnatul Angelescu Radu, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de U.S.A.M.V. Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut carnet student eliberat de Facultatea de Mecanica, din Iasi, pe numele Moraru Adrian, in data de 21.01.2024, in zona Iulius mall. Il declar nul.

Pierdut act de concesiune Nr. 6653 pe numele, Silaghi Gheorghe, Ghasri Florentina Simona, Silaghi Eugenia, Cimitirul Parohial Militari. Îl declar nul.

Declar pierdut carnetul de student pe numele Malac Ema Francesca emis de Universiteatea Politehnica Timisoarta. Il declar nul.

Subsemnata Chirita Elena Alexandra declar pierduta legitimatia emisa de Universitatea Nicolae TItulescu. O declar nula.

Subsemnata Sandu Anamaria, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti, Facultatea de Stiinte Politice. Le declar nule.

Declar pierdut carnet de student pe numele Văduva Alexa, Facultatea de Drept Universitatea din București Îl declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare fiscala, Groza C. Giorgiana Elena – asistent medical generalist, jud.Iasi, Mun.Iasi, str. Gh.Saulescu, nr.45, C.I.F. 47245392, il declar nul.

Road Ready SRL, CUI 44341697, a pierdut Certificat de Inregistrare. Il declar nul.

Pierdut Proces-verbal de predare-primire a locuintei, nr 85/117 din 07.12.1992, pe numele Fundateanu Constanta, pentru apartamentul nr. 13 situat in Buftea, jud. Ilfov, str. Studioului, nr. 12 bis, bl. 34, sc. E. Il declar nul.

Subsemnata Bouteldja Yousra Souheila declar pierduta legitimatia de student eliberata de Universitatea de medicina si farmacie Carol Davila, Bucuresti. O declar nula.

Declar pierdute carnet de student și legitimație de student pe numele Pămînt Andrei-Florin, emise de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematica si Informatica. Le declar nule.

Pierdut stampila instalator autorizat gaze naturale EGIU EGD, pe numele POPA-LUCA STEFAN-MATEI. O declar nula.

Legitimatie de student pierduta pe numele Chiriac Teodora, Facultatea de sociologie și asistenta sociala, București. O declar nula.

Societatea Cosarul Hoinar SRL cu J39/140/2017, CUI 37137512 declara PIERDUTE SI NULE, certificatul de inregistrare seria B 3916852 din 09.08.2019 si certificatele constatatoare pentru activități declarate la sediul social si terți cu numărul 31584/ 08.08.2019.

Pierdut carnet student emis de Universitatea Ovidius Constanta, pe numele Greceanu Octavian. Il declar nul.

Pierdut Legitimatie de Revolutionar Titular Modiga Gabriel Marius Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989-Remarcat prin fapte deosebite Seria LRM-M nr.00755 Eliberat 26 0ctombrie 2008.

Subsemnatul, Andrei Alexandru-Valentin, student al Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Vlad Alexandru-Stefan, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului. Il declar nul.

Subscrisa Fastcar Curier Trans SRL-D cu sediul in str. Amurgului nr. 45, et. 1, ap. 9, camera 1, Popesti – Leordeni, jud. Ilfov J23/5304 / 20.10.2017, CUI 38383817 declar PIERDUT certificat inmatriculare societate seria B nr. 3415075 din data de 20.10.2017. IL DECLAR NUL!

Subsemnatul Gaman Andrei Alexandru, student la USAMV, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului declar pierdute carnetul si legitimatia de student in data de 16.01.2024. Le declar nule.

Pierdut carnet student pe numele Floare Dănuț emis de către facultatea de Educatie Fizica si Sport. il declar nul.

SC SIGASARINASUF SRL, AVAND CUI RO 36215540, inregistrata la R.C. Tulcea cu seria B nr 3522731, cu sediul in Sarinasuf, str. Nucilor, nr. 42, declaram pierdute certificatul de inregistrare fiscala seria B, nr. 3522731 si certificatul constatator. Le declaram nule.

Subsemnata Enuta Roberta Andreea, declar pierdut carnet student emis de Universitatea Petrol si Gaze, Facultatea de Stiințe Economice MMC. Il declar nul.

Subsemnata Oprea Ilinca Cristiana, studenta la Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”, Facultatea de Comanda si Stat Major, licenta Logistica, declar pierderea legitimatiei de student, seria F, nr. 0175687. O declar nula.

Societatea ADIROM PRODIMPEX SRL , cu sediul social in Eforie Sud, Str Mihai Viteazu, Nr 2-4, Jud Constanta , CIF RO 9627047, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu numarul J13/3364/2003 declara pierdut Certificatul constatator pentru activitati la sediu emis in temeiul art. 17, al. 1 din Legea nr 359/2004. Il declara nul.

Subsemnatul Pana Florin-Madalin student al Facultății de Transporturi din cadrul UNSTPB declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.

Subsemnatul Pintilie Sebastian-Ștefan student al Facultății de Transporturi din cadrul UNSTPB declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.

Subsemnata Petrișor Amira Maria, studenta la Universitatea de Arte din Bucuresti, in cadrul Facultatii de Istoria si Teoria Artei, anul 1, declar pierdut carnetul de student. Le declar nule.

Pierdut Carnet de student si Legitimatie student cu numele Predica Nicolae Sebastian emis de Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Marin Crina Patricia, studenta la Academia de Studii Economice Bucuresti, in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, anul II, declar pierdute legitimatia de transport si legitimatia de student. Le declar nule.

Pierdut carnetul de student si legitimatia de student (Numele Guteniuc Ciprian Alexandru, Brasov ) Facultatea de Design de Produs si Mediu, specializarea Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile.

Subsemnata, Gheorghe Stefania Bianca, studenta anul 3 l a Univeristatea Bucuresti, Facultatea de Administratie si Afaceri declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al Societatii REMIND HEALTH SRL cu sediul social in Bucuresti sector 2 str. Arhitect Harjeu nr. 54 camera 6 etaj, avand CUI 39396556, Nr. ordine in Registrul Comertului J 40/7270/24.05.2018, Seria B nR.3490260. Il declaram nul.

Declar pierdute acte: legitimatie si carnet student pe numele Nicolau Petru. Le declar nule.

Pierdut carnet de student si legitimatie de transport emise de UMFCD pe numele Podani Mihai Serioja. Le declar nule.

Societatea ADIROM PRODIMPEX SRL , cu sediul social in Eforie Sud, Str Mihai Viteazu, Nr 2-4, Jud Constanta , CIF RO 9627047, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu numarul J13/3364/2003 declara pierdut Certificatul constatator pentru activitati la sediu emis in temeiul art. 17, al. 1 din Legea nr 359/2004. Il declara nul.

Pierdut contract de prestari servicii si cerere de inscriere OCPI Ilfov intre Pfa Dobre Alexandru si d-nul Sabau Gheorghe neinregistrate si semnate doar de d-nul Sabau Gheorghe. Le declar nule. Telefon 0726103148.

Societatea Josi Logistic Srl – CUI: RO30324050- Pierdut Carte de Interventie casa de marcat si Registru Special pentru seriile: DB4400030434 si DB4400011866 le declar nule.

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul.

Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str. Vedea nr. 5, bl. 91, sc. 1, Et. 1, ap. 8, sect. 5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr. 235, bl. 67, sc. B. Il declar nul.

Pierdut Diploma de BACALAUREAT, Liceul Gheorghe Sincai, pe numele de Ivan Cornel. O declar nula

Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL.

Am pierdut carnetul de student, sub numele Aline Magalhaes. Daca il vedeti, contactati-ma la 0759.011.746.

SC Zoodex 2002 SRL cu sediul social in Timisoara, Str.Virgiliu Nr.1, avand CUI 14801831 si numarul de ordine in registrul comertului J35/1210/2002, am pierdut certificatul de inregistrare emis de ORC Timisoara la data de 08.08.2002,avand seria 2855180. Il declar nul.

Declar pierdute acte: legitimatie si carnet pe numele Mirosnicencu Veronica. Odeclar nula.

Declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Transilvania Brasov pe numele Ghiurca Andrei Paul. Le declar nule.

SC Sinohydro Corporation Limited Beijing Sucursala Bucuresti, avand CUI RO40099567, J40/15868/2018, declaram pierdut: Certificat Inregistrare seria B nr. 3903560. Il declaram nul.

Am pierdut legitimație reducere transport, seria E, nr. 52965. O declar nulă.

Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA emis de DGRFP Cluj-Napoca pentru MIRAGLOBAL INVEST SRL. Il declar nul.

Pierdut Registrul unic de control al societatii Dinamic Cons SRL, CUI RO 15663141, J40/11003/2003. Il declaram nul.

SC REGAS COMSERVIMPEX SRL, avand CUI 34304829 cu sediul in Bucuresti, str. Subcetate, nr .23, declaram pierdute: Carte de interventie si Registru special pentru casa de marcat Datecs WP50. Le declar nule.

Pierdut chitantier ABC Asigurari, cu seria BWLU, de la numarul 8623676 la numarul 8623700. Il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare original emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul București, la data de 15.09.2015, seria B nr. 3474475, pe numele societății comerciale BONDCOIN SRL, cu sediul in București, Sectorul 5, Str. Stan Tabără, nr. 50, camera 11, CUI 34999254, Nr. de ordine in Registrul Comerțului J40/11219/14.09.2015. Il declar nul.

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul.

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula.

Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul.

Pierdut carnet de student Universitatea Ovidius Constanta pe numele Dinu Gabriel. Le declar nule.

Subsemnata Capitanu Andreea, declar pierduta legitimatia de student emisa in cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti. Declar acest act nul.

Subsemnatul Popesku Oleksandr de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor a Universitatii Politehnica din Bucuresti, declar pierduta legitimatia de student.

Subsemnata Manta Valentina-Elena declar pierderea legitimatiei de student emisa de ETTI, UPB. O declar nula.

Anunt, pierderea unei legitimatii de membru UCIMIR, pe numele de Simion Adriana, Brasov.

Societatea PROJECT REAL ESTATE CONSTRUCT S. A. cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Scoala Herăstrău nr. 9, C1, et. 3, ap. 4, sector 1, cu numar de inmatriculare la Registrul Comertului Bucuresti : J/40/3908/2014 si CUI 32993794, declaram pierdute următoarele acte: – CERTIFICAT DE INREGISTRARE – CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU SEDIUL SOCIAL – CERTIFICAT CONSTATATOR PT TERTI. LE DECLARAM NULE.

Societatea RAM ROM PRO CONSTRUCT SRL cu sediul social in sat Ogrezeni,com. Ogrezeni,str. Principala,nr. 849,judet Giurgiu ,CUI 25213950,J52/130/2009 declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B nr. 1961162 emis pe data de 03.03.2009 si certificatele constatatoare sediu si terti emise in baza declaratiei -tip model 2 nr. 3181 din 25.02.2009. Le declar nule.

Pierdut Certificat constatator pentru sediu social al Salt Invest Construct SRL, J40/12809/2012, CUI 22826837, sediul social Bucuresti, Sector 5, Str. Teiului nr. 50, pentru activitati proprii de birou, precum si Certificat constatator pentru punct de lucru din Bucuresti, sector 3, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 33A, magazin C84, incinta Auchan Romania SA. Le declar NULE

Subsemnata Valentina Niculae, in calitate de Administrator al SC Uberfleet Partner SRL, declar ca am pierdut REGISTRUL SPECIAL si CARTE DE INTERVENTIl pentru APARATUL DE MARCAT FISCAL cu seria OT19104795

Pierdut legitimatie si carnet student UPB ETTI an IV pe numele de Voicu D.G. Vlad-Alexandru.

Subsemnata Capitanu Andreea, declar pierduta legitimatia de student emisa in cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti. Declar acest act nul.

Subsemnata Codîrleanu Laura-Mihaela, declar pierdute carnetul și legitimația de student emise în cadrul Facultății de Biotehnologii, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Declar aceste acte nule.

Subsemnatul Lupu Radu Andrei, declar pierduta legitimatia de student emisa in cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti. Declar acest act nul.

Subsemnata Valentina Niculae, în calitate de Administrator al SC Uberfleet Partner SRL, declar ca am pierdut REGISTRUL SPECIAL și CARTE DE INTERVENTII pentru APARATELE DE MARCAT FISCALE cu seriile OT19104819 și OT19104641.

Pierdut legitimatie de studenta, eliberata de Facultatea de Limbi Straine a Universitatii din Bucuresti, pe numele Teodora Gidiuta. O declar nula.

Subsemnata Balasa Maria Cosmina declar pierdute legitimatia, cardul de student si transport emise de catre Facultatea de Management din cadrul ASE Bucuresti. Le declar nule.

Titu Nicoleta- Vanesa, declar pierduta legitimatia de student eliberata de Universitatea de Vest din Timisoara . Declar ca acesta legitimatie este nula.

Subsemnatul Sabadeanu Ovidiu Mihai declar pierdute legitimatia si cardul de student emise de catre Facultatea de Business si Turism din cadrul ASE Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Budeancă Bianca-Ionuța, declar pierduta legitimația de transport, emisă de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. O declar nulă.

Pierdut legitimatie de student in zona Piata Romana pe numele Nanulescu Alexandru-Nichita. telefon: 0755550540.

Subsemnatul Stancuta Matei Gabriel declar pierdute legitimatia de student si CI. LE DECLAR NULE.

Student Eusebiu Jiurjiu de la Facultatea de Drept din cadrul UVT , declar pierdută legitimația de transport feroviar.

Subsemnatul, Grigoras Vasile, pierdut Autorizatia de interpret si traducator nr. 8367/30.01.2003, eliberata de Ministerul Justitiei. O declar nula.

SC Lorencic Bauservice SRL, CUI15240150 declara pierdute si nule: registru special si carte interventii pt casa marcat tip CPE serie CPE8000318450019 Nui1000284825. Le declar nule.

TECK SRL cu sediul social in Arad, str. Dr. Mihail Obedenaru, nr.18, jud. Arad, avand CUI 9612062, Numar de ordine in Registrul Comertului J2/351/199 , declar PIERDUTA si NULA- Autorizatia de functionare nr. 982/2007 emisa de Primaria Mun. Arad.

Subsemnatul Duculet Ioan- Norbert, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Transporturi, din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Dumitra Oana Raluca declar pierdute carnet si legitimatie student la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnatul Garbovan Dragos Vladut, declar pierderea carnetului de student anul II emis de catre Facultatea de Teologie Ortodoxa specializarea Teologie Pastorala. Il declar nul.

Subscrisa Biserica Adventista de Ziua a Saptea – Conferinta Muntenia, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Negustori, Nr. 15, CIF 4733390, declar pierduta Autorizatia de Desfiintare si Construire Nr. 601 din 08.12.2021.

PIERDUT legitimatie de Transport eliberat(a) de Academie de Studii Economice, pe numele Ionascu Robert-Ionut. O declar nula.

Subsemnatul, Nadia Nechifor, reprezentant al SC SUD TRADING SRL, declar ca am pierdut certificatul RBPF (Reguli de Bune Practici Farmaceutice) seria CF-B nr. 684 din 01.04.2022, emis de Colegiul Farmacistilor din Bucuresti catre Farmacia Sincai, din structura SC GEMA FARM SRL (document original).

Subscrisa Fotbal Club Rapid 1923, inregistrata la ONRC cu nr. J40/5585/2018, CUI RO39233788, reprezentata de Niculae George Daniel, in calitate de presedinte club, declaram pierdut CIS nr. 0077096/2018.

Subscrisa SC NASTIMED SERV SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, Nr.1, Ap.1, Jud. Cluj, avand CUI RO8939059, declarand pierdute certificatele constatatoare unice pentru locatiile inregistrate la Onrc Cluj. Le declaram nule.

Subsemnata Giurgiu Andreea declar pierdută legitimația de student eliberată de Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din București. O declar nulă.

Pierdut carnet și legitimatie de student emise de Facultatea de Electronica și Tehnologia Informației din cadrul UPB pe numele Stoicescu Vlad Flavius. Le declar nule.

Subsemnata Stoican Anastasia Nicoleta declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Vest din Timisoara, departamentul Chimie, Biologie, Geografie. O declar nula.

Subsemnatul Craiu Bogdan, declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Timisoara. O declar nula.

Pierdut Registrul Unic de Control pentru RO MEGA TRADE SRL punct de lucru din Municipiul Braşov, Şoseaua CRISTIANULUI, STATIA TERMINUS DE CALATORI CAP DE LINIE STADIONUL MUNICIPAL, IDENTIFICAT CU P4′, CORPUL B CU SUPRAFATA DE 65 MP, Judet Braşov

PIERDERE CLUJ. SC AMAPLAST SRL cu sediul in Floresti, str. Sub Cetate, nr.13G, ap.1, jud. Cluj, CUI 25314408,peirdut certificat constatator cu activitati autorizate la terti din data de 20.03.20009. Il declar nul.

Pierdut certificate constatatoare pentru toate punctele de lucru autorizate la Registrul Comertului, pentru societatea Diamed Center S.R.L., CUI.14721295. Le declaram nule

Pierdut legitimatie student si carnet de student emise de UMF ” Carol Davila” din Bucuresti, pe numele Bulete Laura Alexia. Le declar nule.

Subsemnata Bojila Emilia-Maria, declar pierduta legitimatia de student emisa de Academia de Studii Economice, din Bucuresti. O declar nula.

Pierdut placute autorizatie taxi nr. 2862- 2 buc.

Pierdut placute autorizatie taxi nr. 2872- 2 buc.

Jul Home Concept Srl cu sediul in Sat Selimbar, Comuna Selimbar, str. Ana Aslan nr.2 , ap. 3, Jud. Sibiu, J32/1270/2018, CUI 39893202, declaram pierdut certificatul de inregistrare Nr. 4548234.

Subsemnata Gheorghe Ioana, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. O declar nula.

Declar pierdut Certificat Membru OAMGMAMR, Nr. B 033693, pe numele TUDOR LIVIU ADRIAN. Îl declar nul.

Subsemnata Petre Irina Teodora, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Chimie a Universitatii din Bucuresti.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare si actul constitutiv emis de Oficiul Registrului Comertului al societatii Fritz Estate SRL, cu sediul social in Cluj, Cluj-Napoca, str. Lalelelor, nr. 14, ap. 7, Numar de ordine in Registrul Comertului J12/2329/2020, C.U.I. 42889821. Il declaram nul.

Pierdut Registru Unic de Control al SC J’Adore Health SRL. Il declar nul.

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, declara pierdut si nul Acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale nr. 8741 din 06.06.2016, eliberat de Primaria Mun. Timisoara, pentru punctul de lucru din Timisoara, str. Aleea Studentilor nr. 2, cantina 4C, partial.

Pierdut carnet student, Haraidon Andreea, emis de universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti.

Subsemnatul Nascu Florin Adrian declar pierderea carnetului si legitimatiei de elev emise de catre Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”. Le de clar nule.

Pierdut carnet de membru vanator la AVPS Ardealul nr 13, emis pe numele Marian Turtoi.

Subsemnatul Anderca Mihai Teodor, declar pierderea carnetului si legitimatiei de student emise de Facultatea de Automatica si Calculatoare-Universitatea Politehnica Timisoara. Le declar nule.

Subsemnata Mihoc Vanessa, declar pierderea legitimatiei de student, Facultatea Arte & Design Timisoara UVT. O declar nula.

Subsemnatul, Andrei Calinoaia, declar pierderea legitimatiei de student emisa de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. O declar nula.

Pierdut carnet de student pe numele YAZBEK MOHAMMAD, an 2 la UMF Carol Davila.

Pierdut Certificat de Inmatriculare Firma EURO STYLE 2000 SRL, Seria B,nr.4163145. Il declar nul.

Dau pierdut certificatul de inscriere 42 din 29.04.2016 pentru ASOCIATIA SPORTIVA VIKINGS.

Subscrisa Piconet Verbal SRL, avand CUI 46347424, j03/1585/2022 declar pierdut si nul certificatul de Inregistrare.

Pierdut legitimatie student UPG Ploiesti pe numele Grigore Alexandru. O declar nula.

Pierdut registru unic de control al SC KOSTKA NAIL SYSTEM SRL.

Subsemnata Petrache Maria Sorina declar pierduta legitimatia de student emisa de Universitatea Ovidius, Facultatea de Matematica si Informatica. O DECLAR NULA

Societatea GALEX PRODSERVCOMEXIM SRL avand CUI 6331593, declar pierdute: Certificat de Inregistrare seria B nr 4654464/ 20.01.2023, Incheierea nr 9428/ 19.01.2023, Certificate Constatatoare activitati din 20.01.2023, Certificat de inregistrare Mentiuni din 20.01.2023 pentru mentiunea nr 21702/ 18.01.2023. Le declar nule.

Pierdut adeverinta electrician autorizat in original, nr.201711733/10.11.2017. O declar nula.

Genereal Electric Medical Systems Romania S.R.L declar pierduta Autorizatia de Furnizare NR GS 47/2009 emisa de catre CNCAN – Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante. O declar NULA.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 4652404 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii CHIP SAFE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Poet Panait Cerna, nr. 2, bl. M53, sc. 1, et. 2, ap. 9, camera 1, J40/1563/2018, CUI 38805032. Il declaram nul.

Subsemnata, Niță Andreia Nicoleta, declar pierdute legitimația de student și carnetul de note, emise de Facultatea de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Artă din București. Le declar nule.

Subsemnatul Nichifor George, declar pierduta si nula legitimatie Directia Nationala Anticoruptie nr. 143.

Subsemnata Ion Madalina Mirabela, declar pierderea legitimatiei si carnetului de note de la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune. Le declar nule.

Declar Pierdut si Nul, Certificat de Membru OAMMR, Filiala Bucuresti, nr. B020593/15.06.2010 pe numele Nedelcu Steluta Laura.

Subsemnata Galu Delia-Stefana, declar pierduta legitimatia eliberata de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. O declar nula.

Subsemnata Dobai Cristina, declar pierdute legitimatia si carnetul de student, emise de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept. Le declar nule.

Subsemnata Larisa Tanase declar pierduta legitimatia de student eliberata de UPB-FIM. O declar nula.

Subsemnatul Badea Alexandru Florin, posesor al permis de exercitare de activitati nucleare nivel 2, in cadrul Badea Implant S.R.L, Diana I. Dudea – Cabinet Stomatologic, precum si XRX Vision Dent S.R.L, declar pierdut permisul de exercitare.

S.C. OSKAR COMPLEX MARKET; CUI 29942880; Nr. R.C. J23/719/2012; declaram pierdut Certificat de inregistrare: B2528104, emis pe data de 21.03.2012 si eliberat la data de 22.03.2012. Il declaram nul. Totodata declaram pierdute si certificatele constatatoare aferente sediului social si sediilor secundare. Le declaram nule.

Subsemnatul Berbecaru Stefan, declar PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Transporturi din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut Certificat de Inregistrare LATOUR SRL, cu sediul social in Cluj Napoca, Str. Hateg 26, numar de ordine in Registrul Comertului J12/2958/2008, Cod unic de inregistrare 24168797 din 2008. Il declaram nul.

Subsemnatul Berbecaru Stefan, declar PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Transporturi din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul.

SOCIETATEA TDH PERSONAL SERVICES SRL, CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTOR 4, CUI 16262741, J40/4622/2004, A PIERDUT CERTIFICATUL DE INREGISTRARE SERIA B NR.1280544. IL DECLARAM NUL

Pierdut legitimatie de student si legitamatie de transport pe numele Tuluc Maria Alexandra, emise de Facultatea de Cibernetica, ASE, Master. Le declar nule.

Subsemnatul Jigau Iosif-Rafael, declar pierderea legitimatiei de student pentru transport, emisa de Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Declar nul actul in cauza.

Pierdut Legitimatie de Student. Nume: Tanase Augustin- Sergiu (UMC, Electrotehnica). O DECLAR NULA.

Pierdut carnet si legitimatie de student pe numele Tichim Ioana Georgiana, emise de Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, UPB, Master. Le declar nule.

SC LAYERS XYZ SRL identificata cu J29/2637/2017, C.U.I. 38458901, declara pierduta Casa de Marcat nr. identificare ANAF 2000272563.

Pierdut proces verbal anexa la contract de construire nr. 6386 din 1970 pe numele Ivan Dumitru si Ivan Ileana. Il declar nul.

Subscrisa, JUNIOR LEADERS CENTER SRL, cu sediul in Chiajna, Strada Tineretului nr. 4, bloc 1, parter, apartament 3, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Ilfov, sub J23/4754/25.10.2019, CUI 41817002, declar pierdut Actul Constitutiv al firmei.

THE BETTER YOU SRL, avand J23/1254/2021, CUI 36545785 a pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 4085277. Il declar nul.

Subsemnatul Chivu Andrei, DECLAR PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Politie din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti. Il declar nul.

Vicofruct srl, avand cod fiscal 15800354, nr. ORC J36/397/2003 declar pierdut certificat de inregistrare seria B 2044800. Il declar nul

Subsemnata Ciopei Alexandra Laura, declar pierderea carnetului de student și a legitimației de student, emise de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Automatica si Calculatoare , specializarea calculatoare si tehnologia informatiei. Le declar nule.

Anunt pierderea parafei din data de 03.11.2023, parafa medic primar – medicina de familia, competenta medicina de urgenta, cu codul 341327. O declar nula.

Pierduta legitimatie pe numele Ciobanu Iulia- Alexandra, student geografie, UniBuc. O declar nula.

Subsemnata Balan Raluca, declar pierderea carnetului de student și a legitimației de student, emise de Facultatea de Teatru și Film UBB Cluj- Napoca, specializarea actorie. Le declar nule.

Declar pe propria răspundere că am pierdut autorizația Direcția Sanitar Veterinar pentru autoutilitara Iveco B 25 JWM.

SUBSCRISA SC Alin Construct SRL, Boian, J32 /1450 /2007, CUI- RO 22323282 declaram pierdut certificatul constatator nr. 37434 din 16 08 2007. IL DECLARAM NUL.

Subsemnata Marine REVON, declar pierdut carnetul de student eliberat de Universitatea de Medicina Veterinara, Il declar nul. TEXT ENGLEZA: I, the undersigned Marine REVON, declare lost the student card issued by the University of veterinary medicine, I declare null and void.

Pierdut PERMIS DE EXERCITARE NIVEL 2 – CNCAN, cu numar 715/2018, in domeniul nuclear RDG, specialitatea RTGD, valabil de la 27.09.2018 pana la 26.09.2023. Titular GRUIA DAN-GABRIEL. Declar nul.

Pierdut Certificat de Ambarcațiune de Agrement, seria A001248, emis de Autoritatea Navală Romană, pentru ambarcațiunea inmatriculată la Căpitănia Port Snagov, sub numărul matricol 0248-SN. il declar nul.

Subsemnata Brehar Andreea Cristiana, medic primar endocrinolog, declar pierduta parafa cu codul de parafa 843490. O declar nula.

Pierdut legitimatie student pe numele de Kucuksuslu Nadin Irem emisa de Facultatea de Drept a Universitatii de Vest Timisoara O declar nula.

Anunt pierdere registru unic de control SC SMART UX SRL.

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii MAROON EXPERIENCE SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Soldat Niculae Sebe nr. 4, bl. L11, sc. 1, et.2, ap. 11, sector 3, J40/7594/2020, CUI 42736283

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii VINURI SHOP CONCEPT SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 11, Tronson 1, spatiu comercial partial/ mag. 2-parter partial, din ansamblul Marasesti, bl. M68, sector 3, J40/15803/2022, CUI 46649961

Subsemnatul Dragomir Robert, student la ASE FABBV Bucuresti Anul I, declar ca am pierdut legitimatia de student in data de 27 octombrie 2023, astfel devenind nula.

Subsemnatul Brebeanu Valentin, declar pierduta Adeverinta de Electrician autorizat nr. 201810555/ 20.04.2018, eliberata de ANRE. O declar nula.

Pierdut legitimație angajat: Damian Bogdan Mihai, nr.1049, funcția Redactor, emisă la 21.08.2023, eliberată de R.A. „Monitorul Oficial”, Camera Deputaților, Parlamentul României.

Subsemnatul Caradeanu Andrei Vlad declar pierdut si nul legitimatia si carnetul de student emise de USAMV in cadrul Facultatii IGPA, profilul TPPA

Subsemnatul Tomescu Gabriel, student al Facultății de Medicina Veterinara București, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara București, declar Carnetul de student si legitimatia de transport pierdute. Declar ca au valoare nula.

Pierdut legitimatie student pe numele de Grigoras Cristina-Maria emisa de universitatea Politehnica Timisoara, facultatea de mecanica, specializarea mecatronica si robotica. O declar nula.

Subsemnatul Badea George Alexandru, student la facultatea de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti, declar pierdut legitimatia de stutent. O declar nula.

Subsemnata, Spătaru I. Ana Maria, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Academia de Studii Economice din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnatul Dr. Costache Adrian declar pierdut Certificat de competenta echografie nr. 42427 din 10 decembrie 1992, eliberat de Ministerul sanatatii Centrul de perfectionare a personalului superior sanitar. Il declar nul.

Subsemnata Bobei Irina- Anca, studenta la Centrul de Excelenta in Studiul Imaginii, Facultatea de Litere UB, specializarea studii culturale, doctorat, anul 3, declar pierderea carnetului de student si a legitimatiei. Le declar nule.

BDU PROFICIENCY CONSULT SRL avand CUI 34933578 declara pierdut registrul unic de control pentru punctul de lucru din judetul ILFOV comuna BALOTESTI strada Petalelor nr 32. Se declara nul.

Subsemnata, Lăzărean Alexandra-Mihaela, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti. O declar nula.

Declar pe proprie raspundere ca am pierdut certificatul constatator al firmei Dentics Team SRL, CUI 45873226.

Pierdut exemplar origial Contract De Vanzare -Cumparare Cu Plata In Rate nr. 25452/31.03.1993.

Subsemnatul, Iuga Alin-Lucian, declar pierduta legitimatia de student, emisa de catre Facultatea de Educatie Fizica si Sport Bucuresti. O declar nula.

Subsemnatul Fetcu Tudor, student la SNSPA (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative), Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, declar legitimatia si carnetul de student pierdute si nule.

Subsemnatul Dogaru Mircea Gabriel declar pierderea carnetului de student si legitimatia Emise de Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii – Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnatul Cristea Petrisor Liviu declar pierderea carnetului si legitimatiei de student Emise de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei – Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnatul Vanuta George- Andrei, declar pierduta legitimatia de student, eliberata de Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nul.

Subsemnata Munteanu Maria declar pierduta legitimatia emisa de Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu. O declar nula.

Pierdut legitimație de student pentru reducerea/ gratuitatea transportului, pe numele Lupuleț Ionela Alexandra, studenta la FPSE UNIVERSITATEA BUCURESTI. O declar nulă.

SC G&G NAIL & Fitt Training SRL avand CUI 42289380, J23/836/19.02.2020 sediul social Sat Ciorogarla, com. Ciorogarla, Str. Fierari nr. 21, camera 1, jud. Ilfov declar pierdut si nul REGISTRUL UNIC DE CONTROL

Pierdut proces verbal de predare- primire imobil și adeverința de achitare a ratelor!! Proces verbal contract cu numarul 35132/ 13.01.1994, din strada BARNOVA , Nr 10, bloc M164, scara 1, ap 35 , nume cumpărător SOARE MARIN ȘI SOARE MARIA!!

Subsemnata, Bercea Andrada- Nicoleta, declar pierduta legitimatia de student emisa de catre Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept. O declar nula.

Subsemnatul Stefan Alexandru Nicolae declar pierduta si nula legitimatia de student emisa de Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, Facultatea Energetica.

Subscrisul Baciu Constantin, angajat în cadrul ITM Giurgiu, declar ca am pierdut legitimația și insigna de serviciu și prin urmare o declar nulă din data de 20.10.2023.

PIERDUT legitimatie de student eliberat(a) de UPB-FAIMA, pe numele Tarcea Vlad Andrei Il declar nul.

Subsemnata Smadi Iuliana Elena declar pierdute si nule: legitimatie si carnet student emise de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie. Le declar nule

SC UTILLIMUM SRL cu sediul social Bucuresti, str.Foisorului, nr.146, Camerele 2,3,4, parter, sector 3, inregistrata la ORCB sub nr. J40/8092/2021, CIF 44224999, declara nule certificatul de inregistrare si certificatul constatator obtinut pentru avizarea in baza declaratiei-tip pe proprie raspundere de catre ORC Bucuresti

Subscrisul Stan Dragoș Vasile, angajat la Camera Deputaților, funcția de Consultant, grup parlamentar USR, declar că am pierdut legitimația de serviciu și prin urmare o declar NULĂ din data de 17.10.2023. Locația: Municioiul București

Subsemnata Bianca-Elena Hulubei, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emise de catre Facultatea de Automatica si Calculatoare, UNSTPB (fost UPB). Le declar nule.

SUBSCRISA SC Tanasa Ana Med SRL cu sediul in Iasi avand CUI 41167690 declaram pierdut certificat de inregistrare cu nr. 3885071. IL DECLARAM NUL.

Subsemnatul Popesku Oleksandr de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor a Universitatii Politehnica din Bucuresti, declar pierduta legitimatia de student.

Pierdut certificat constatator pentru sediul secundar al societatii Ika`s Beauty SRL avand J40/12160/2016, CUI 36529712. Il declar nul.

Subsemnatul Rosu Alexandru Laurentiu declar pierderea carnetului de student emis de Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologii ale Informatiei, din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul.

Subsemnata Stamatina Kostopoulou, declar pierderea cardului de reducere tren emis de Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova. Il declar nul. The undersigned Stamatina Kostopoulou declare the loss of the train discount card issued by the university of medicine and pharmacy Craiova I declare it void.

Pierdut certificat de ambarcatiune de agrement seria A006402, emis de Autoritatea Navala Romana, pentru ambarcatiunea inmatriculata la nr. matricol 045-SN. Il declar nul.

Pierdut Certificat de Inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor emis de Judecatoria Ploiesti pentru Asociatia “Pro Bassarabescu”. cod fiscal 31575084, cu sediul in Aleea Strunga nr. 2, Ploiesti.

Irimia Andrei Georgica declar pierduta legitimatia de masterand de la Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica de la masterul Ingineria Calitatii Mediului in industriile de proces. O declar nula.

Pierdut Certificat de Inregistrare emis de ONRC Bucuresti, al SC Magnicom SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, str. Carol Davila, nr.105-107, apt.3, numar de ordine in Registrul comertului J40/5494/1994, cod unic de inregistrare 5427038 din data de 31.03.1994, il declaram nul.

Subsemnatul Luchian Alexandru-Stefan, student la Usamv, anul 4, declar ca am pierdut legitimatia si carnetul de student.

Pierdut original COD STATISTIC S148.39.003.39 emis la 14.05.2013, cu nr. 737911 pentru societatea Tonic Exchange SRL din Rm.Valcea, jud. Valcea. Il declar nul.

Pierdut certificatul de identificare in scopuri de tva AGOTECTURA SRL.

Subsemnata Sonea Stefan declar pierderea carnetului de student emis de Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”. Le declar nule.

Societatea BLUE RIVER BUCURESTI 78 SRL, cu sediul social in Bucuresti, strada Govora, nr.1, Sector 4, identificata cu RO13400556, J40/8876/2000, declara piederea stampilelor cu marcile 92, 112 si 6.

Subscrisa Sc Profi Rom Food Srl declara pierdute si nule, documentele de inregistrare sanitara-veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul pentru urmatoarele puncte de lucru: nr. V.A 9475/24.05.2021-Sanleani si nr. V. A. 5597/13.08.2021-Arad.

Subsemnata Marinica Teodora Alexandra declar pierderea carnetului si a legitimatiei de student emise de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti . Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student eliberata de catre Universitatea tehnica “Gheorghe Asachi” pe numele Zamfir Stefan-Alexandru si o declar nula.

Proces verbal de receptie (la terminarea lucrarilor) autorizatiei nr.210-I eliberat in 12.12.2002, pe numele Pirvu Mihaela. Il declar nul.

Pierdut carnet si legitimatie de student la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Medicina Generala. Declar nule.

Subsemnata Chele Diana- Georgiana declar pierdute carnetul de student si legitimatia de calatorie, emise de Facultatea de Medicina Ovidius din Constanta. Le declar nule.

Pierdut legitimatie student cu numele Marian George Alexandru, emis de institutia de invatamant UTCB, seria F nr.0010051.

S.c Standard Coeximp 2002 SRL declar pierdut registrul unic de control al firmei!

Subsemnata Ilinca Adnana Vieru, declar pierderea legitimatiei de student al Facultatii de Litere, Universitatea din Bucuresti.

Subsemnatul Parlici- Nicolaescu Mihai-Cosmin, declar pierduta legitimatie de student emisa de catre Facultatea de Stiinte Politice din cadrul Universitatii din Bucuresti. O declar nula.

SUBSCRISA SC Conan&King Games SRL, avand sediul in jud. Caras- Severin, localitatea Otelu Rosu, str Hategului nr. 167, avand CUI nr. 41416396, inregistrata la R.C. sub nr. J11/535/2019, declar pierderea tuturor documentelor firmei. Le declar nule.

Subsemnatul Golea Mihai-Adrian, student la UMFCV, medicina generala, anul 6 declar ca am pierdut legitimatia si carnetul de student.

Pierdut legitimație student și carnet de note pe numele Albu Andrei-Iosif.

Pierdut carnet de student, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Unversitatea Politehnica Bucuresti, seria 325CD, Racolta Andrei-Vlad.

Pierdut legitimatie si carnet de student pe numele Chesnoiu Andrei- Bogdan emise de Facultatea de Hidrotehnica din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Le declar nule.

PIERDUT carnet/legitimatie de student eliberat(a) de Universitatea Politehnica, pe numele Vasilescu David-Mihai. Il declar nul.

Pierdut Legitimatie de student, pe numele Boboruta Sorina Andreea, emisa de catre Facultatea de Muzica si Teatru, Timisoara.

Pierdut registru unic de control- SC Fotomoments Militari Residence SRL, CUI 39457378. Il declar nul.

Subsemnata Iordache Maria, Domiciliata in judetul Valcea, Declar Pierdut si nul Certificat de Membru la Colegiul Farmacistilor Valcea.

Pierdut legitimatie de lucru emisa de Primaria Municipiului Timisoara pe numele Ciosici Maria Doriana Otilia. O declar nula.

Pierdute: Contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 599/1992, incheiat cu Societatea Comerciala ORIZONT SA, Procesul verbal de predare-primire a locuintei si adeverinta care atesta achitarea integrala a imobilului Apartamentul nr. 45, situat in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 131, bl. D2, sc. 3, et. 1, sector 6, pe numele Bobosa Constantin. Le declar nule.

PIERDUT legitimatie student MUTULEASA IOANA-VALENTINA emisa de Universitatea Politehnica din Bucuresti. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Catan Razvan, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii Tehnologice de Constructii Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student emisa de Universitatea Politehnica Bucuresti, pe numele Muresan Brigita

Pierdut Certificat de Medic Specialist Șipoș Anca-Cătălina, medic specialist Medicină de laborator. Il declar nul. Pierdut Certificat de Medic Primar Șipoș Anca-Cătălina, medic primar Medicină de laborator. Il declar nul.

Pierdut legitimație student și carnet de note pe numele Albu Andrei-Iosif.

Pierdut carnet de student si legitimatie de transport, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, pe numele de Zarojanu Mihnea. Le declar nule.

Pierdere legitimatie student pe numele Naie Maria Catalina, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Informatica Economica.

Subscrisa HIDRANORM SRL, cu sediul in Loc. Petresti, Jud. Alba, Str. Energiei. Nr. 85, CUI RO31672338, J01/331/2013, declar pierdut documentul “Certificat de ambarcațiune de agrementnul”, Nr. de identificare 0335-DEJ, Tip OUTRAGE 19, Inmatriculata la Capitania Portului/ Oficiu de capitanie DEJ, sub Nr. Matricol 0335, seria A003774, se declara NUL.

Subsemnatul Macamete Alexandru declar pierduta legitimatie student serie F0165733, emisa de Facultatea de Medicina Veterinara. O declar nula.

PIERDUT RUC. Pierdut registru unic de control al sc WPI SERVICII SRL, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. Codrului nr. 13, jud. Cluj, 32587907, J12/3624/2013. IL DECLAR NUL

Pierdut Autorizatie de Transport SC BRL BOB SERV SRL nr 120 din 22.03.2018

Subsemnatul Marin Stelian, student al Facultății de Transportul din cadrul UPB, specializarea AR, declar pierdut carnetul de student emis de Universitatea Politehnica București.

Pierdut carnet de student si legitimatie de transport pe numele CONONOV MARIA ALEXANDRA. Facultatea de Matematica – Universitatea Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut parafa medic dr Budu Neculai medic veterinar cod 141930. Declar nula.

SC AGROCOSM CONSULT SRL declara pierdute, Autorizație de prelucrarea a semințelor și materialului săditor nr.: B08360BO si Autorizație de comercializare a semințelor și materialului săditor nr.: B083700C pentru punctul de lucru din Sos Dobroesti, nr. 82, sector 2 Bucuresti. LE DECLARAM NULE.

Pierdut Legitimație Student si Carnet de Note pe numele Teciulescu Gabriel.

Subscrisa, JUNIOR LEADERS CENTER SRL, cu sediul in Chiajna, Strada Tineretului nr 4, bloc 1, parter, apartament 3, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Ilfov sub J23/4754/25.10.2019, CUI 41817002, declar pierdut Certificatul de Inregistrare ORC.

Pierdut Certificat de Cetatenie din data de 07.03.2017 pe numele Palgaru Valentina, il declar nul.

Pierdut certificat de inregistrare si certificate constatatoare ale Speconindustry SRL, J12/1942/2006, CUI 18739651. Le declar nule.

Pierdut brevet de turism pe numele de Pavel Vasilica Loredana. Se declara nul.

Subsemnata Loredana Șoltoian, studentă anul II, facultatea de Sociologie și Psihologie, declar pierdută legitimația de student, emisă de Universitatea de Vest din Timișoara.

Subsemnatul Bogdan-George Pătrașcu declar pierdut actul de proprietate nr.56256/1991 cod 03 013668 emis de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe numele Diaconescu Constantin. Il declar nul.

Declar pierdută legitimația de student pe numele Eftimescu Radu-Mihai, eliberat de Universitatea din Bucuresti. O declar nulă.

Pierdut document de inregistrare pentru siguranta alimentelor nr. 01366/27.03.2014 si 01367/27.03.2023

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, avand sediu in Timisoara, Aleea Amicitieinr 1, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/239/1999, declar pierdut documentul de inregistrare sanitar veterinara nr 5266/30.08.2018 pentru punctul de lucru situat in Resita, str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 3, jud. Caras-Severin

Subsemnatul Tudosie Alexandru Daniel, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Constructii din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara.

Societatea AGRO CHIVAYUL SRL cu sediul social in sat Rodna, comuna Rodna, strada Valea Marte, nr. 589, judet Bistrita- Nasaud ,CUI 37528863, J6/457/2017 declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B Nr. 3521210, emis la data de 09.05.2017, Actul constitutiv, Certificatul de inregistrarea in scopuri de TVA, certificatele constatatoare, Rezolutia si stampila.

Declar pierdut carnetul de student pe numele Defta Maria Magdalena, eliberat de Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti. Il declar nul.

Subsemnatu TURCU MIHAI ADRIAN, declar pierdut CARDUL LEGITIMATIE DE PARCARE PT.PERSOANA CU HANDICAP PERMANENT, seria A.23.8, emis de Primaria com. 23 August, jud. Constanta.

Subsemnata Guse Elena Cristina am pierdut certificat PFA seria A 126773 din 09.01.2008. Declar nul

Pierdut carnet de student Universitatea de Limbi si Literaturi straine Uncraineana-Engleza, pe numele Benea Lorena Isabella.

Subsemnata Preoteasa Selena-Georgiana, declar urmatoarele acte pierdute: legitimatie de student nr 2384, legitimatie de transport si carnet de student, emise de Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de transport si carnet de student, emise de Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, nume student: Spatacean Alexandru. Le declar nule!

Subsemnata Porei Alexandra declar pierdut carnet de student  emis de catre Facultatea de medicina veterinara. Il declar nul.

Subsemnata Londraliu Alexandra-Nicoleta, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata, Stoian Iulia-Mara, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. Il declar nul.

Declar pierduta legitimatie student de la UPB Facultatea de Inginerie Electrica pe numele Marin Alexandru.

Pierdut carnet/legitimatie de student emis/emisa de Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti, pe numele Robu Daniel Vasile si il declar/o declar nul/nula.

Pierdut carnet de student pe numele Lazarescu Sorana-Maria eliberat de Facultatea de Arhitectura de Interior din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut Certificat de Inregistrare Seria B Nr. 3997444 pe numele Firmei NASSO HOLDINGS SRL, Inregistrata sub nr. J/40/3909/16.03.2020, CUI 42412449, se declara nul. Pierdut Certificatul Constatator nr.95496 din 06.03.2020 apartinand Firmei NASSO HOLDINGS SRL,Inregistrata sub nr. J/40/3909/16.03.2020, CUI 42412449,se declara nul.

Pierdut certificat constatator SC EURODOR PREST SRL .nr 573 din 10.01.20. Il declar nul.

Pierdut legitimatie de student pe numele Geanaliu Andy-Dennis. Universitatea Politehnica Bucuresti. O declar nula.

Subsemnata Munteanu Maria declar pierduta legitimatia emisa de Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu. O declar nula.

Pierduta legitimatie transport handicap grav, Novacek Alexandrina. O declar nula.

Buna ziua, Numele meu este Toni Endy Glikman si mi-am pierdut legitimatia si carnetul de la Facultatea de Litere, Studii Europene Culturale.

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula.

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Safta Ioana, din str. Tudor Gociu nr. 4, Bucuresti. IL DECLAR NUL

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul.

Pierdut Contract de construire nr.1404/2/1977 si Proces-Verbal Anexa la Contract pe numele Niculae Elena in imprejurari necunoscute. Le declar nule.

Pierdut carnet si legitimatie de student pe numele de Pattantyus Ede. Le declar nule.

Subsemnata Petrea Carmen Elena, declar pierderea carnetului de note si legitimatiei, emise de catre Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica. Le leclar nule.

Pierdut permis de conducere ambarcatiune clasa C si D pe numele Robert Vasilian. Il declar nul.

Bună ziua, Pe 26 August am pierdut un portofel cu documente în zona Centrul Vechi, Bucuresti: Cartea de identitate pe numele Andrei Codreanu; Permis de conducere; Set de carduri bancare. Ofer recompensa! +44777496244.

Pierdut Certificat de inregistrare al SC Oula Solar SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Theodor Aman, nr.16, ap. 1, sector 1, J40/12976/2012, CUI 30873813. Il declaram nul.

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii LABORATORUL DE ARHITECTURA ART-DESIGN SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str Belizarie, nr 7-11, bl. 12/4, scara D, ap 50, Sector 1, CUI 29962801, J40/3348/2012

Pierdut carnet de student pe numele Dinu Adrian Sorin eliberat de Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti. Il declar nul.

Legitimație UMFCD pierdută Legitimație UMFCD pierdută, pe numele Tcaciuc Ștefania-Georgiana, emisă de către Facultatea de Medicină și Stomatologie ,,Carol Davila” din București, anul 4, seria 3, grupa 32. Îl declar nul.

Declar pierdut si nul certificatul de inregistrare al societatii INCANTO GRAZAM SRL, cu sediul social in Oras Bragadiru, Str Topaz, nr 44D, Judetul Ilfov, CUI 33467070, J23/2323/2014, seria B 3324492/09.08.2016, eliberat la data de 10.08.2016.

Pierdut certificat de inregistrare BURZ MIHAI PFA, numar de inregistrare F35/551/2019, CUI 41116232, adresa sediu social str.Astrilor nr.14 Timisoara. Il declar nul.

S-a pierdut certificatul de inregistrare a societatii ONE SGS LEVEL S.R.L., sediu social in Bucuresti Sectorul 1, Str. ARGENTINA, Nr. 25, PARTER, CUI: 47845931, Nr. Reg. Com. J40/5403/2023. Il declar nul.

Pierdut Certificat de Identificare Aeronava ULM cu nr. 149 din anul 2005 pe numele firmei SC EDIL TUR IMPEX SRL. Il declar nul.

Pierdut carnet de student pe numele Tuta Andrei- Florin, emis de catre Facultatea de Stomatologie din Bucuresti, an IV, seria 3, grupa 43, nr matricol 17429. Il declar nul.

Pensiunea Popasul Ancutei din loc Simon- Bran, judet Brasov avand CUI 29529088 declara pierduta fisa anexa Certificat Clasificare 4422/ 3174 01.04.2011 emisa de catre Ministerul Turismului O declaram nula

PIERDUT CERTIFICAT IMATRICULARE PE SC EASY SMART ROOF CONSTRUCT SRL, NR.4170485 DIN 04.06.2021, DECLAR NUL.

Pierdut stampila rotunda, antet S.C. Chem Analyst S.R.L. O declar nula.

Subsemna Manciu Andrada declar pierderea legitimatiei de student emisa de Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.

Pierdut CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT seria 08045, numar ambarcatiune 0487SN. Il declar nul.

Pierdut documente casa marcat model SUCCES M7, seria M7MLTAA6201, apartinand societatii AMA ART PROIECT SRL

Pierdut Certificat de Inregistrare a societatii ROPLAS EXIM SRL cu sediul social in Afumati , Linia de Centura nr 17, Reg. Com. J23/17/2011 , CUI: 13638605. Il declar nul.

Subsemnata Magda Ionescu declar pierderea carnetului de membru CECCAR no. EC50501/2017. Il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare B3221567 emis pe data de 13.12.2016 de catre Oficiul Registru Comertului de pe langa Tribunalul Cluj al societatii LAND INVEST SRL, adresa sediu social Municipiul Cluj-Napoca, Aleea GODEANU, Nr.2, Ap.4, Jud.Cluj, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului Cluj J12/2722/2005 si Cod unic de inregistrare 17810761, precum si certificatul constatator emis pentru sediul social al societatii la data de 27.07.2010.

SC NOODLE PACK SRL, avand CUI- RO 33788933, declaram pierdut AVIZ DSV nr. VA 29609/14.08.2019 eliberat de DSVSAB. Il declar nul.

Declar pierdute certificatul de inregistrare si certificatul constatator ale UNIQA ASIGURARI SA BUCURESTI SUCURSALA EROILOR BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Sect.1, Str.Nicolae Caramfil, Nr.25, Intrarea A, Cam.1- Sala Dobrogea, Et.3, Cod Unic de Inregistrare 29975054, Numar de ordine in R.C. J40/3480/2012. Se declara nule.

Pierdut Certificat de înregistrare în scopuri de TVA. Interlink HK Engineering SRL, CUI 26790647, J33/249/16.04.2010. Îl declar nul.

Pierdut certificat inmatriculare SC Happy Creative Point SRL, CUI 41665796, J40/12537/2019. Declar nul.

Pierdut CUI seria B nr. 4154768/2021 detinut de SC REGIO INTEGRAL S.A. Il declaram nul.

PIERDUT Certificat de Imnatriculare avion Cessna 172N cu indicativul YR ANC , aflat in proprietatea SC MILLENIUM CONSTRUCTION INVEST. Il declar Nul

Subsemnatul Luca Constantin Marius, declar pierdut carnet de student si legitimatie emise de Facultatea FIMM,Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Pierdut Certificat de inregistrare al SC F.R. INTERNATIONAL GROUP SRL cu sediul in Oltenita Sos. Calarasi Km. 4, Jud Calarasi, J51/458/2004, CUI 16213323. Il declar nul.

PIERDUT Certificat de inregistrare Registrul Comertului nr. B3164550, emis pe data de 26.11.2015 si Certificat constatator din 20.01.2020 pe numele CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALA S.I. SRL, J35/219/2002, CUI 14468070. Se declara nule.

Pierdut Certificat de Inregistrare in Registrul Comertului, Seria B, Nr. 4505299 a societatii RETAIL FACILITY MANAGEMENT AND CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. ARGENTINA, Nr. 25, PARTER, Nr. Reg. Com. J40/11454/2021, CUI: 44531195. Il declar nul.

Pierdut autorizatie/legitimatie responsabil tehnic cu executii domeniul 8.1 nr.00002895 din 09.08.2018 pe numele Stefan Dumitru. Le declar nule.

Firma : Doina Ilie Estet Line Srl,cu sediul social in Bucuresti, sector 2, sos. Dobroiesti, nr.55-65, camera1,Bl. 51, Scara 1, Etaj 10, Ap. 118, anunta pierderea Certificatului de Inregistrare la ONRC , 41783910 din data de18.10.2019, Certificat seria B nr.3937910. Numar de ordine la registrul comertuluiJ40/14035/2019. I-l declar NUL.

Pierdut legitimație si carnet de student pe numele Aurică Alessio- Ciprian, eliberate de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti. Le declar nule.

SC FARMACIA MIRUNA SRL , cu sediul in PITESTI, str HORIA,CLOSCA si CRISAN, NR 19, BL B15, SC B, AP. 4, Jud Arges, inregistrata la Registrul Comertului sub nr . J03/745/2008 , CUI: RO23645375, DECLARAM PIERDUT aparat de marcat electronic fiscal , avand urmatoarele elemente de identificare, tipul DATECS, seria DB4200074223, NUI 5000360297. IL DECLARAM NUL.

SC LAURAL IMPORT EXPORT SRL Navodari, jud. Constanta anunta ca a pierdut autorizatie sanitar veterinara nr.3478 din 07.04.2008 pt punctul de lucru din Navodari strada Marii nr. 30. Declar nula.

Pierdut ACT DE CONCESIUNE nr. 987 din 23.05.1978 pe numele Vladescu Marin, Vladescu Elena, Radu Constantin, Radu Nicolae, Constantinescu Georgeta si Stoiciu Mariana, act emis de Parohia Vintila Voda, Popesti-Leordeni, sect.5.Il declar nul.

Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr. 14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Pierdut act de concesiune numărul 243 din anul 27/08/2019 eliberat de Parohia “Buna Vestire”Giulești pentru un mormant pe Numele Alexandru Istrate. Il declar nul

Pierdut legitimatie de facultate, eliberata de Universitatea nationala de arte din Bucuresti, sectia pictura, pe numele de Muste Sara. Declar nula

Subsemnata Burtea Maria Valentina, studenta in cadrul UMF Craiova, declar pierduta legitimatia de student eliberata de institutie. O declar nula.

Pierdut certificat constatator registrul Comerțului ce reprezintă autorizare punct de lucru pensiune agroturistica in sat Mintiu, comuna Nimigea judetul Bistrița Năsăud deținător Mureșan V Vasile PFA. Il declar nul.

Cumpana Pria Meses SRL, cu sediul social in Sat Pria, Comuna Cizer nr. 293, judetul Salaj, numar inregistrarea in Registrul Comertului J31/453/2008, CUI 24013679, declar pierdute Certificat de inregistrare Seria B, nr.4731778 din data de 03.07.2023, Certificat de inregistrare mentiuni eliberat in data de 03.07.2023, Incheiere nr.3297 din 30.06.2023, Certificat constatator de autorizare activitati la terti si Certificat de autorizare activitati la sediul social eliberate in data de 03.07.2023. Le declaram nule.

Pierdut act de concesiune nr. 900 pe numele de Izak Nicolae si Izak Daria-Dorina eliberat de Parohia Cornetu. Îl declar nul.

Pierdut legitimatie pentru admitere – Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, pe numele Octavian Varadi. O DECLAR NULA.

Pierdut Certificat de Inregistrare in Registrul Producatorilor de Baterii si Acumulatori cu nr. RO-2019-12- B&A- 1266 valabil pana la 28.02.2020 apartinand CUI 25157427. Il declaram nul.

Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul.

Pierdut legitimatie de student – Academia de Studii Economice, facultatea Concepte si Practici de Audit, Bucuresti, pe numele Nitoiu Elena Alina. O DECLAR NULA.

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Duma Constantin-Bogdan declar pierderea legitimatiei de student emisa de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. O declar nula.

Pierdut Certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement nr. 28544 emis in data de 12.08.2020 de Autoritatea Navala Romana, pe numele Cord Bogdan Nicolae. Il declar nul.

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NUL

Pierdut Atestat de libera practica – psiholog clinician autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, pe nume Sut Veronica, in orasul Cluj Napoca.

Cosac Eva declara pierdute legitimatia si carnetul de student cu tot cu portofel. Le declar nule.

SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule.

Pierdut adeverinta electrician autorizat in original, nr.201711733/10.11.2017. O declar nula.

Subsemnatul, Stezar Dragos-Matei declar pierderea legitimatiei de student, emis de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nula!

Subsemnatul, Birza Vlad-Teodor, declar pierdut carnetul de student emis de catre Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov. Il declar nul.

Subsemnata, Bilbie Carla, declar pierdut carnetul de student emis de Universitatea Ovidius din Constanta. Il declar nul.

Subsemnatul, Chira Alexandru-Mihai declar pierderea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transportul feroviar, cu nr. 005296 emis de către Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca. Îl declar nul.

Closure Systems SRL, RO39137055 J23/1489/2018 din Branesti (IF) str Oituz 150, declar pierdute si nule Certificatul de inregistrare mentiuni si Certificatele constatatoare eliberate prin declaratia inregistrata cu nr. 25094 /02.04.2018; Certificatele constatatoare eliberate in baza declaratiei inregistrata nr. 37745 din 07.05.2018.

Pierdut legitimatie de serviciu emisa de ANSVSA pe numele Niculescu Adriana Ioana. O declar nula.

Subsemnata Voicu Mihaela, declar pierduta legitimatie de transport urban gratuit emisa DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 6. O declar nula

Subsemnatul Dobrean Flaviu, serie și Nr de buletin MS957453 declar pierdute carnet și legitimație de student la Facultatea de Inginerie a Lemnului, Universitatea Transilvania Brasov.

Societatea SOCIAL MEDIA ADMINISTRATION S.R.L.-D. cu sediul social in Romania, judetul Mures, comuna Gornesti, sat Padureni nr. 162, C.U.I. 37403355, Nr. O.R.C. J26/616/2017, declara pierdut Certificatul Constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere nr. 1641 din 12.01.2018. Il declaram nul.

SC HOTEL TERRA IASI , RO38440440, ANUNTA PIERDEREA FISEI STANDARDIZATE ORIGINALE PRIVIND INCADRAREA NOMINALA A SPATIILOR DE CAZARE AFERENTA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE – HOTEL TERRA – NR 19667 DIN 18.04.2019.

Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE seria B nr. 4531734 al SC CALISTIRO AGRO SRL PIATRA NEAMT RO 15059405. Il declar NUL.

Pierdut contract de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 599/1992, incheiat cu Societatea Comerciala ORIZONT SA, Procesul verbal de predare-primire a locuintei si adeverinta care atesta achitarea integrala a imobilului Apartamentul nr. 45, situat in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 131, bl. D2, sc. 3, et. 1, sector 6, pe numele Bobosa Constantin. Le declar nule.

Romanian Airport Services declara pierdut si nul permisul de acces autovehicul cu seria 001445 emis de catre CNAB pentru punctele de lucru AIBB-AV si AIHCB, emis pe indicativul RAS 151.

Subsemnata Vaida Ivet Stella declar pierderea legitimației de student pentru transportul feroviar emis de către Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest. Îl declar nul.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti.

Pierdut legitimatie student numarul 0049134 si carnet student din cadrul Universitatii Transilvania Brasov. Le declar nule.

Subsemnatul Radu Vlad-Iosif declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Energetica din cadrul UPB Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut contract de vanzare- cumparare cu plata in rate nr 2352/22672 din 18.12.1996 intre Primaria Municipiului Bucuresti, mandatar sc Herastrau Nord ca vanzator si Popa Marin, Popa Gheorgita cumparatori.

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule.

Legitimatie de student pierduta. Trip Ana-Maria sutudenta UPT Facultatea de Constructii. O declar nula.

Sucscrisa Sc Profi Rom Food Srl declara pierdute si nule, documentele de inregistrare sanitara-veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul pentru urmatoarele puncte de lucru: nr. V.A. 8232/03.06.2019-Arad, nr. V.A. 3826/30.12.2021-Santana, nr. V.A. 5661/21.09.2015-Sebis, nr. V.A. 6410/20.08.2021-Savarsin, nr. V.A. 6920/12.06.2017-Semlac, nr. V.A 7786/11.10.2018-Ineu, nr. V.A 7981/19.02.2019-Arad, nr. V.A. 8045/25.03.2019-Moneasa, nr. V.A. 8878/29.06.2020-Arad, nr. V.A. 8945/22.07.2020-Vinga, nr. V.A. 9339/08.03.2021-Secusigiu.

Societatea SC Alexia Prod Distrib Srl avand CUI 36988642, J21/25/2017 avand adresa Mun. Fetesti, Str. Tandarei nr. 39, jud. Ialomita reprezentata pri Loghin Tania Elena, declar pierdut si nul certificatul de inregistrare in scop de TVA.

Subsemnatul Stoica Dragos declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de universitatea politehnica din Bucuresti

Radantu Valeria, am pierdut permis de calatorie pentru mijloacele de transport ale CT BUS S.A. Constanta. Ildeclar nul.

Subsemnatul Miclea Madalin Vadim declar pierderea legitimatiei si a carnetului de student emise de catre Facultatea de Matematica-Informatica “Universitatea din Bucuresti”. Le declar nule.

S-a pierdut Registrul Unic de Control al SC DAS Family Project SRL cu sediul in Bucuresti, soseaua Fabrica de Glucoza, nr 6-8, bloc 11, scara B, ap. 65. sector 2, CUI 46854451, J40/18444/2022. Se declara nul.

Subsemnata, Milos Sabina Emanuela declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti. O declar nula.

Pierdut legitimatie de serviciu nr. 244 eliberata de Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Subscrisa REGHE BUILDING SRL cu sediul in Bucuresti, str. Alexandru Phillipide, nr.4, ap. 2, avand CUI 3710029, J40/11061/1992 declara pierderea Certificatului de Inregistrare si a Certificatelor Constatatoare. Le declaram nule.

Pierdut carnet de student si legitimatia pe numele Dobricean Ioan Dorian. Declar nule.

Pierdut carnet de expert contabil nr. 22205/2006 emis de CECCAR Ilfov pe numele Badea C. Florica. Il declar nul.

Pierduta carte de munca, titular Lupchian Nicolae, data nasterii 09.11.1954.

Carnet de student la master pierdut pe numele Bondoi Daria-Mara, Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, departamentul Managementul resurselor umane. Declar nul.

Pierdut legitimatie student-Dumitriu Georgiana, emisa de Universitatea din Bucuresti, Facultatea Administratie si Afaceri O declar nula.

Subsemnatul Bratu Alexandru Stefan declar pierderea legitimatiei si a carnetului de student emise de catre Facultatea de Geografie “Universitatea din Bucuresti”. Le declar nule

Subsemnata Alexandra Groves, domiciliata in Bucuresti, declar ca am pierdut act aditional nr. 1 la contract de vanzare cumparare N5453/2003. IL DECLAR NUL.

SC AGROCOSM CONSULT SRL declara pierdute, Autorizație de prelucrarea a semințelor și materialului săditor nr.: B08360BO si Autorizație de comercializare a semințelor și materialului săditor nr.: B083700C pentru punctul de lucru din Sos Dobroesti, nr. 82, sector 2 Bucuresti. LE DECLARAM NULE.

Societatea ADIROM PRODIMPEX SRL, cu sediul social in Eforie Sud, Str. Mihai Viteazu, Nr 2-4, Jud Constanta, CIF RO 9627047, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu numarul J13/3364/2003 declara pierdut Certficatul constatator pentru activitati la sediu emis in temeiul art. 17, al.1 din Legea nr.359/2004. Il declara nul.

Subsemnatul Florescu Victor, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Medicina Veterinara, Timisoara in cadrul Universitatii de Stintele Vietii “Regele Mihai l” din Timisoara Il declar nul.

Subsemnatul Sebastian Antonio Vuta declar pierdute legitimatia si carnetul de student, Facultatea de Geografie. Date contact:0753512480. Le declar nule.

Subsemnatul Sava Sebastian-Adrian, declar pierduta legitimatia de transport emisa de Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”. O declar nula.

Pierdut titlu de proprietate nr. 924/1 emis la data de 15.05.1996 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Sibiu, pe numele KŐBER HELMUT.

Pierdut legitimatie si ecuson pe numele Ciufu Sanda. Le declar nule.

Legitimatia si carnetul de student pierdute sub numele de Ionescu Alexandra Nicoleta, eliberate de Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica. Le declar nule.

Subscrisa SC American WTC SRL cu sediul in Cluj Napoca, str. Eroilor nr. 38 ap 3, jud. Cluj, avand J12/3240/2015, si CUI 35160420. declara pierderea certificatului de inregistrare. Il declaram nul.

Subscrisa Hisar Travel Balkans SRL cu sediul in Bucuresti, bd. Marasesti, nr. 42, bl. 1, sc. a, et. 2, ap. 7, avand CUI 40406203, J40/281/2019 declara pierderea certificatului de inregistrare. Il declaram nul.

Pierdut ecuson portiera taxi nr 3185 PFA Leciu Nicolae.

Subsemnatul, Bacalu Robert Mihai declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Medicina Dentara din cadrul UMFCD Bucuresti. O declar nula.

Pierdut Certificat International de Conducator de Ambarcatiune de Agrement, Clasa D, pe numele Gruita Bogdan Andrei, nr.1856 din 08.10.2019. Il declar nul.

Pierdut certificat de naștere cu mentiunea de schimbare de nume de familie din numele Dumitrescu in numele Opal, eliberat de Oficiul starii civile a sectorului 4 București in ziua de 20 iunie 2023. Îl declar nul.

Pierdut carnet student, emis de Facultatea de Geografie a Mediului, din cadrul Universității din Bucureşti, pe numele Irimia Sabin Iulian.

Pierdut legitimatie de transport emisa de Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, pe numele Grozav Roxana Andreea. O declar nula.

Subsemnatul Gabriel Enache declar pierdute carnetul si legitimatria de student emise de catre Facultatea de Teatru și Film Cluj- Napoca UBB. Le declar nule.

Subsemnatul Netea Viorel, declar pierderea contractului de vanzare- cumparare nr. 984513074/26.08.1988 din Com. Peris, Jud.Ilfov. Il declar nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii Irem SPA Siracusa – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Gheorghe Polizu 58-60, etaj 13, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11709/2014, cod unic de inregistrare RO33677137, din data de 10.10.2014. Il declaram nul.

Subscrisa Corvinus International SRL, avand CUI 16327042, Nr. Inmatriculare J40/5905/2004, declar pierdut Document de inregistrare sanitara veterinara si pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul Nr. 6359 din 01.09.2009. Il declar nul.

SC AMEN TUR SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Virgil Madgearu nr. 16 A, avand cod unic de inregistrare RO 16886230, J40/17385/2004, a pierdut certificatul de clasificare nr. 10694/ 7869 din 29.07.2011, emis pentru pensiunea turistica “Poiana Narciselor”, pentru sediu secundar din Moieciu, SAT DRUMUL CARULUI, Nr. 56 G, Judetul Braşov. Il declar nul.

Subsemnata Toma Daniela Maria declar pierduta legitimatia STB emisa de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 4. O declar nula

Pierdut carnet si legitimatie de student, emise de Facultatea de Inginerie Aerospatiala, din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, pe numele Pescaru Dragos Mihail. Le declar nule.

SC Restaurant Portul SRL, cu sediul in Constanta, Bd. 1 Mai, nr. 82, a pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria B, nr. 364719. Il declar nul.

Pierdut carnet de antrenor pe numele Dumitrescu Andrei Catalin cu nr 10384 eliberat la data de 22.03.2018 specializare fotbal. Il declar nul.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public.

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian, al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL.

Lukoil Romania SRL declara pierdut registru unic de control nr. A, nr.0014501 pentru sediul secundar Statie Mogosoaia-sat Mogosoaia, com.Mogosoaia, Sos.Bucuresti-Targoviste, nr.51B, jud.Ilfov, CIF.17591181. Se declara nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str. Victor Hugo, nr. 2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul.

Subscrisa GLOBAL MEAT TRADER SRL, avand CUI RO39738683, declaram pierderea AUTORIZATIEI SANITAR-VETERINARA pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala Nr. 266 din 20.08.2021. O DECLARAM NULA.

SC Pensiunea Gradina Raiului SRL din loc. Moeciu de Jos, Jud. Brasov avand CUI 21282516 declaram pierduta Fisa Anexa Certificat Clasificare nr. 14126/31.06.2011 emisa de catre Ministerul Turismului. O declaram nula

Subsemnata Dusa Mihaela, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de Facultatea ACS, UPB. Le declar nule.

SUBSCRISA SC CUMULUS ARCHITECTURE SRL, avand CUI: RO37101233, J40/2162/2017, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Brezoianu Nr. 23-3 5 Corp B Sector 1 , DECLARAM PIERDUT Registru Unic de Control. IL DECLARAM NUL.

Subsemnata Gheorghiță Victoria, declar pierdută legitimația de transport urban emisă de către DGASPC Vrancea. Declar nulă.

Pierdut certificat de inregistrare b 3621197 emis pe data de 14.03.2018 de orc timis pentru societatea Btp Technic Consulting Srl.

Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL

Pierdut Titlu de Proprietate, nr. 33569/ 25.02.1994 pe numele de Consuela Popa din str. Panduri nr. 41, Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut registru unic de control al X GAMING S.A., J23/351/2011, CUI 28044660 pentru punctul de lucru MOTRU 01 situat in MOTRU, Str. Trandafirilor nr. 12E, Parter, Jud. Gorj, cu seria A1628119. Il declar nul.

Subsemnatul Laurentiu Nae declar pierdute dovezile de plata a contractului de vanzare- cumparare imobiliara, cu plata in rate, nr. 752/21.09.1994.

Anunt pierdere parafa pe numele Olaru Oana Cristina medic specialist pediatru cod E 85894.

Subsemnatul Pricope Ștefan declar pierdut carnetul de student emis de catre Facultatea de Educatie Fizica si Sport Iasi (U.A.I.C). Il declar nul.

Subsemnata Marin Stefania declar pierdut carnetul de note de student emis de catre Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti. IL DECLAR NUL.

Subsemnata Ștefan Ioana-Camelia declar pierderea legitimatiei de student emisa de FIMM, UPB. Declar nula.

Subsemnata Parasca C.F. Miruna-Ilinca, declar pierduta legitimatia de student, emise de Universitatea de Arhitectura si urbanism “Ion Mincu”. Le declar nule.

Pierdut card acces pentru ELI-NP pe numele Pătrășcoiu Robert-Daniel. Il declar nul!

Am pierdut carnet de student pe numele Balescu Elena Amalia, din cadrul UAUIM, Facultatea de Arhitectura. Le declar nule.

Pierdut PERMIS EXERCITARE NIVEL 2 IN DOMENIUL RADIAȚIILOR, cu număr 292/2023. Declar nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis al societatii NEWS BOOK SRL, cu sediul social in Timisoara, Str. Cezar Bolliac 1, Numar de ordine in Registrul Comertului J35/4307/2021, Cod unic de inregistrare 45118929 din data de 26.10.2021. Il declaram nul.

Pierdut Act Adițional la Contact de vanzare- cumpărare in rate nr. 2T/1362/15.06.1993 și Dovada achitare integrală locuință Pe numele Sandu Sorica și Sandu Aurel. Le declar nule.

Pierdut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate privata nr. 776/1/28.02.1994 emis de Prefectura Mun. Bucuresti, precum si Ordinul Prefectului 547/1994 pe numele IOSEP CIPRIAN. Le declar nule.

Pierdut act de concesiune nr.6057 pe numele Barcan Felicia, Cimitirul Parohial Militari. Il declar nul.

Pierdut certificat IMO: Prim Ajutor Medical nr. 5989/09 – 10.03.2017 pe numele Chesaru Mihai Alexandru. Il declar nul.

Pierdut Certificat de atestare a dreptului de proprietate privata nr. 776/1/28.02.1994 emis de Prefectura Mun. Bucuresti, precum si Ordinul Prefectului 547/1994 pe numele IOSEP CIRPIAN. Le declar nule.

Pierdut Legitimatie si Carnet de student, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Sectia Filologie, Anul II, Japoneza-Germana, pe numele de Gheorghiu Ilinca-Alexandra.

Subsemnatul Pavel Rusu Eduard Costin, student la Școala Națională de Studii Politice și Administrative,profilul Comunicare și Relații Publice declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.

Subsemnatul Pasareh Aghdam Andrei, student la Medicina Veterinara Bucuresti, declar pierdute carnetul de student si legitimatia.

Subsemnata Ghita Ionica Madalina, declar pierdută legitimația de student emisă de către Universitatea din București, Facultatea de Geografie. O declar nula.

Pierdut certificat inregistrare SRL emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov al societatii SC.FLORIN MARKETING AFK SRL, sediul social in Oras Pantelimon, str SF GHEORGHE, nr. 36 bl. L, sc. 2, ap. 12, Judet ILFOV, CUI 25802204, nr. inamtricluare J23/1653/2009. IL DECLAR NUL.

Subsemnatul Pandele Costin-Alexandru, student la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole, in anul 2 Licenta, declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Florin Paraschiv declar pierdut cartent note student, emis de Politehnica. Il declar nul.

Subsemnata Caracuda Ana-Maria-Laura, studenta la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, in cadrul Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole, anul I, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Pierdut Autorizatie PFA titular VLADOIU LUMINITA Nr. 00367 emisa de CECCAR Bucuresti la data de 14.11.2006. O DECLAR NULA.

Declar pierduta placuta inmatriculare B-5-01548.

Pierdut legitimatie acces parlament senatul Romaniei cu nr. 447.

Pierdut autorizatie electrician grad IIA/ IIB nr. 201810902/05 Mai 2018.

Pierdut Autorizatie PFA titular VLADOIU LUMINITA Nr. 00367 emisa de CECCAR Bucuresti la data de 14.11.2006. O DECLAR NULA

Pierdut act de concesiune nr. 197 din 10.10.1979 eliberat de ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR Parohia Bisericii Bragadiru pe numele Ghita D. Dumitra ptr 2 locuri de veci situate in cimitirul parohial Bragadiru, la figura (Rand) locul 5-6. ll declar nul.

Pierdut act de concesiune nr. 126/1970, pe numele Blanaru Dumitru, al locului de veci din parcela B1-275 din Cimitirul Adormirea Maicii Domnului Giulesti. Il declar nul.

Pierdere carte de interventii si registru special casa marcat DB4200106101 firma ANRO COMPLET SRL.

Subsemnatul Dragos Hoholea declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emis de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti. Le declar nule.

Subsemnata Codarcea Alina, avocat stagiar în cadrul Baroului București, declar că mi-am pierdut cardul de avocat. Îl declar nul.

Subsemnatul Morosan Emilian-Andrei, student al Universitatii Politehnica Bucuresti, in cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, anul 4 de licenta, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA al societatii CREATIV PLAST SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Ors. Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Nr.181P, CUI 27707470, J23 /51 /2015. Il declar NUL.

Pierdut certificat inregistrare seria B4674437, emis pe data de 28.03.2023, al societatii ELF AUTO SRL, CUI 17170018, J40/1538/2005, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. MACRISULUI 10 , camera 1. IL DECLAR NUL.

Rasarit de Soare declara pierdut certificatul de clasificare emis de Ministerul Turismului pentru societatea SC Rasarit de Soare SRL, Mamaia, CUI RO1872695.

Pierdut legitimatie de transport, eliberata de Academia de Studii Economice Bucuresti; CSIE cu numele Titianu Olimpia-Maria-Alexia. O declar nula.

Pierdut Certificat de Inregistrare, Certificat Constatator, Rezolutie, Statut Firma Christier Praedium SRL.

Pierdut carnet eliberat de UTCN, Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica, pe numele Cimpean Rares Fabian Ioan. Le declar nule.

ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL anunta pierderea cartii de service si registrul special pentru AMEF- urile cu seria DB4700009565 si DB4200021947. Le declaram nule.

Pierdut legitimatie de student, emisa de Universitatea Bucuresti – Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, pe numele de Nita Alexandra. O declar nula.

Subsemnatul Nemes Tiberiu in calitate de administrator al Sc The Kullurs Srl declar pierdut registrul unic de control al firmei de la sediul social. Il declar nul.

Subsemnata Bartha Levente fost student IPL la Universitatea Transilvania Brasov. Declar pe proprie raspundere pierderea carnetului de student. Il declar nul.

Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE seria B nr. 4531734 al SC CALISTIRO AGRO SRL PIATRA NEAMT RO 15059405 . Il declar NUL.

Subsemnatul Vieru Mihnea- Alexandru, student al Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, in cadrul facultății de Educație fizică și sport,anul 2,declar că am pierdut legitimația de student pentru transport. O declar nulă.

Pierdut legitimatie de student, licenta eliberata de la Academia de Studii Economice Bucuresti; Marketing cu numele Marin Raluca – Elena. O declar nula.

Subsemnatul Scarlat Sandel Daniel student al facultatii de Imbunatatiri funciare declar pierduta legitimatia de student. O DECLAR NULA.

Societatea FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sector 1, str.Buzesti nr.76-80, et.8, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/16822/2018, cod unic de inregistrare 40198471, DECLARA PIERDUTE si NULE urmatoarele: Certificat de inregistrare seria B nr.3679168, eliberat la 22.noiembrie.2018 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si Certificat constatator emis in temeiul art.17.1 alin.1) lit.b) din Legea nr.359/2004, eliberat la data de 22.noiembrie.2018 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr.561028 din 20.noiembrie.2018

SC CORANA PROIECT SRL. Am pierdut cartea de interventii si registrul special pentru casele de marcat expert SX, identificate cu urmatoarele serii: – ZEX051071 – ZEX038963. In urma acestui fapt, declar nule casele de marcat.

Subsemnatul Ionut Dogeanu, student al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, in cadrul facultatii de Utilaje Tehnologice Pentru Constructie, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student. LE DECLAR NULE

Pierdut decizie primar cota ind. de 17,5% din partile comune pentru apartamentul din strada Romului, nr. 10, Et. P, Ap. 2, propietar Munteanu Tudora, cat si decizia Administratiei Fondului Imobiliar prin care se admite ca partile comune sunt in propietatea lui Munteanu Tudora.

Pierdut adeverinta electrician autorizat nr. 201812944 / 05.05.2018 pe numele Ditu Adrian-Liviu. O declar nula.

Pierdut legitimatie de student pe numele Raghfan Rami, emisa de UPB FILS. O declar nula.

SC SIRIUS CONS SRL, avand CUI 24844643, inregistrata la Reg. Com. Timis sub nr. J35 /4264 /2008, declar pierdut certificat unic de integistrare seria B1941115 din data 10.12.2008, certificatul constatator emis la infiintare eliberat in baza declaratiei nr. 50059/10.11.2008, rezolutia nr. 19589/09.12.2008 care autorizeaza infiintarea societatii. Se declara nule.

Declar pierdute certificat de inregistrare original seria B nr 4201212 eliberat de ORC- TB pentru Societatea CLEVERPIVOT SERVICES S.R.L., cu sediul in Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lamaiului, nr. 4, camera 1, avand CUI 44524945, J40/11381/2021, Rezolutie de infiintare nr. 89690/30.06.2021, Certificate constatatoare emise in temeiul art. 17 alin (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 eliberate in data de 01.07.2021 pe care le declar nule.

SC CARUTE VIENEZE SRL, avand CUI 41294647, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J20/1051/2019, am pierdut cartea de interventii, registru special, declaratie de instalare, numar unic de identificare AMEF (NUI) pt casa de marcat PARTNER 200 serie PI2000017311cu numar unic de inregistrare atribuit AMEF 6000558916. Le declaram nule.

Pierdut contract construire nr.2453/4 si proces verbal anexa la contract pe numele Teodorescu Grigore. Le declar nule.

SC CARUTE VIENEZE SRL, avand CUI 41294647, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J20/1051/2019, am pierdut cartea de interventii pentru casa de marcat model Panter 200 seria PI2000017311, cu numar unic de inregistrare atribuit AMEF 6000558916. O declaram nula.

Pierdut Legitimatie de Student. Nume: Tanase Augustin- Sergiu (UMC, Electrotehnica). O DECLAR NULA.

Legitimație serviciu CEC Bank pe numele Vlad Ioana Liliana. O declar nulă.

Subsemnatul, Cartas Cosmin Gabriel, in calitate de administrator al CREATIVE CONCEPT TECHNOLOGIES SRL-D, CUI: 37937493, Număr inregistrare Registrul Comerțului: J40/11951/2017. Sediul social: Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Biserica Enei, nr. 2, camera 3, bl.2, sc. A, et. 4, ap. 11, declar pierdute certificatele constatatoare numărul 418995 din 30.07.2018. Le declar nule.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii BANMIH PROD COM SRL. Cu sediul social in Bucuresti, strada Clucerului nr.41 avand numarul de inmatriculare J40/17008/2018, Cod unic de inregistrare 40218390. Il declar nul.

Pierdut adeverinta nr. 201811236/05.05.2018 de electrician autorizat, pe numele de Olteanu Nicolae. Prezenta adeverinta se declara nula.

S.C. SAMUEL S.R.L cu sediul in Judetul Sibiu, Comuna Sura Mica, Sat Rusciori, Dj143B, km8, avand codul unic de inregistrare RO780003, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J32/465/1991, declaram ca am pierdut in imprejurari necunoscute autorizatia tranzit Bosnia-Hertegovina, cu numarul 0021/6 februarie 2023 emisa de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.

VLASCEANU MIRELA EMILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CUI 47029453, F40/5244/2022, cu sediul in Bucuresti, sect.4, dr. Binelui, nr. 31, bl. 9, et. 6, ap. 75, declar pierdut certificat de inregistrare in original. Declar nul.

Pierdut legitimatie de servici Ranta Paul Mihai, legitimatia DGRF CLUJ, o declar nula.

Pierdut carnet student și legitimație transport pe numele Tatu Ana-Maria. Ca urmare, le declar nule.

Pierdut Carnet si Legitimatie Student Nr. 0004368 Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea Transporturi Student Todirascu George Sebastian. Le declar nule.

Subscrisa SC Vintage Gold SRL, avand CUI RO27220431, inregistrata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/1026/2010 cu sediul social in Targu Frumos, judet Iasi, str. Eternitatii, nr. 4A, declar pierduta Notificare BNR care atesta inscrierea in Registrul de evidenta si a scrisorii de inaintare a acesteia. Le declaram nule.

Pierdut legitimație + carnet de student pe numele Catană Ana Iulia Delia eliberat de Facultate de Economie și Administrarea Afacerilor Iași. Le declar nule.

PIERDUT carnet si legitimatie de student eliberat(a) de Facultatea de Biologie si Geologie, Cluj-Napoca, pe numele Straut Mario-Florin. Il declar nul.

Pierdut Atestat de Competenta Profesionala transport marfa pe numele Luca Ciprian. Il declar nul.

Subsemnatul Dobre Ionut Alexandru student in anul 3 la Facultatea de Imbunatatiri funciare si Ingineria mediului, specializarea:: Ingineria mediului in agricultura, declar pe proprie raspundere ca am pierdut legitimatia de student. O DECLAR NULA.

Declar pierdut cardul national de sanatate, avand numarul de identificare 4421332118900018, pe numele Havris Elena-Cristina. In consecinta, il declar nul.

Pierdut in data de 26 decembrie 2022, in metrou, acte contabile pentru PFA dr. Parvulescu Dan, CIF 38967255, de la infiintarea PFA pana in prezent. Declar nule

PROSTART IMOB S.R.L., CUI 39458780, J8/1331/2018, declara pierdute si nule certificatele constatoare numar 33852/ 04.06.2018.

Subsemnata Stinga Ana Maria, declar pierduta legitimatia temporara de acces securitate Aeroportul Henry Coanda. O declar nula.

Pierdut legitimație de student pentru transport pe numele Grigore Nicușor Laris, facultatea de Transporturi, secția AR. SE DECLARA NULA.

Pierdut autorizatie DSV, numarul VA 28944, din 07.05.2019. Declar nula.

ACD REAL ESTATE PROPERTY SRL, J40/21236/2007, CUI 22727280, PIERDUT CERTIFICAT DE INREGISTRARE B1353970. IL DECLAR NUL.

S-a pierdut certificat de inregistrare emis de ONRC Timis al SC FRESH BEAUTY STUDIO BY ADA SRL ,numar de ordine J35/1012/2021, CUI 43879648 din data de 09.03.2021. Il declaram nul.

Sc Coramedica SRL J40/4449/2003, CUI 15333801 Bucuresti str Elev Stefanescu nr 10 bl 465 ap 34 camera 1 prin administrator Popescu Corina Ileana declar pierdut originalul certificatului constatator anexa certificat de inregistrare. Il declar nul.

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NUL.

Subsemnatul Moraru Adrian Gabriel, student in anul 1 la Facultatea de Educatie Fizica si Sport, specializarea Sport si Performanta Motrica, declar pe proprie raspundere ca am pierdut CAENETUL DE STUDENT SI LEGITIMATIA. LE DECLAR NULE.

Pierdut legitimatie de student – Academia de Studii Economice, facultatea Concepte si Practici de Audit, Bucuresti, pe numele Nitoiu Elena Alina. O DECLAR NULA.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti.

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public

Declar pierduta parafa pe numele Benea Loredana, medic primar boli infectioase, ecografie generala, cod 932132. O declar nula.

SC Freen Restaurant SRL, CUI1573618 declara pierdute si nule: registru special si carte interventii pt casa marcat tip DATECS seria DB4200009935. Le declar nule.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str.Victor Hugo,nr.2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul.

Societatea ADERRIO MEDICAL SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar nr. 87, parter, biroul nr. 2, J40/7239/2012, CUI : 30351259, declaram pierdut Certificatul Constatator pentru activitatile desfasurate la sediu. Il declaram nul.

SC Aryana Profarm SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Decebal nr.12, sect.3, avand CUI-18299747 si nr. de ordine in Registrul Comertului J/40/9846/22.05.2007, am pierdut Certificat ul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 24.02.2016, avand seria B nr.3191849. Il declaram nul.

SC BRICO EXPERT SA, anunta pierderea Certificatul de inregistrare Punct de lucru Calea Vitan 23 C, Sector 3, Bucuresti, cod inregistrare 25551927. Certificatul de inregistrare este declarat nul.

Pierdut legitimatie si carnet de student, eliberate de Facultatea de Petrol și Gaze din Ploiești, pe numele Iacob Mihai Ștefan. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student pentru reducere la transport emisa de Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica Statistica si Informatica Economica, specializarea Informatica Economica in limba engleza, pe numele Borisov Andreea-Miruna. O declar nula.

BIDIAN PROMO HOUSE SRL , cu sediul in Nuseni, Nr.130, Jud. Bistrita-Nasaud, CUI 46535061 , declar pierdut si nul Certificat Inregistrare Reg.Com. J06/1089/2022 BJ PROMO CONTENT SRL , cu sediul in Nuseni, Nr.130, Jud. Bistrita-Nasaud, CUI 46507282, declar pierdut si nul Certificat Inregistrare Reg.Com. J6/1056/2022

ACETICA COMPANY SRL declara pierdut Certificat constatator emis la data de 06.12.2004 pentru infiintare punct de lucru – FABRICA DE OTET (CAEN 1587) in municipiul Bistrita, str. Libertatii, nr. 50 , judetul Bistrita – Nasaud. Activitati la sediu : 1587-Fabricarea condimentelor .Il declaram nul.

Subsemnatul Pantazi Mihai am pierdut actul de vanzare cumparare pentru apartamentul situat in Aleea Pantelimon nr. 16-18, bl b3, Sc A, etaj 2, Ap 23, sector 2. Il declar nul.

Buna ziua, mă numesc Radu Valentin-Alin, declar pierdut un carnet de student din data de 10.03.2023, la ora 13:35, pe o canapea din Stația Orhideea!

Subsemnata Marchidon Cristiana-Nicola, declar pierdute legitimația si carnetul de student emise de Universitatea Ovidius, Facultatea de Arte Constanța. Le declar nule.

Subsemnata Balaban Denisa-Maria, studenta a Universității Naționale de Muzica din București, Facultatea de Interpretare Muzicala, secția canto, anul 1, declar că am pierdut legitimația de student. O declar nulă.

Am pierdut legitimatie student pe numele Covaliov Nicoleta eliberata de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept. Legitimatia a fost pierduta la data de 19 martie 2023.

Declar pierdute legitimatia si carnetul de student, pe numele Blebea Andrei, Politehnica Bucuresti, Facultatea de Transporturi, anul 2. Le declar nule.

Pierdut registru unic de control al X GAMING S.A., J23/351/2011, CUI 28044660 pentru punctul de lucru MOTRU 01 situat in MOTRU, Str. Trandafirilor nr. 12E, Parter, Jud. Gorj, cu seria A1628119. Il declar nul.

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule.

Subsemnata Amariutei Ana Maria, declar pirdut carnet de student emis de Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa Iasi. Il declar nul.

Subsemnata Diaconescu Raluca-Adelina, studenta a Universității Politehnica Timișoara, profil Ingineria Sistemelor, anul 2, declar că am pierdut legitimația de student pentru transport public si O DECLAR NULA.

Subsemnata Amza Ligia, domiciliata in Buftea, declar ca am pierdut contractul de construire si procesul verbal de predare primire pe numele Varau Stefan. Le declar nule

Pierdut Certificat de Concediu medical seria CCMAO nr 6490109 din 31.08.2021, perioada 01.09.2021-30.09.2021, asigurat Costea Iasmina Cristina

SUBSEMNATA Raluca Ioana Negoescu declar pierdut carnet de student si legitimatie de transport emise de Facultatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Bucuresti. Declar aceste documente nule.

Subsemnatul Tinca Marius, student al Universității Politehnica București, profil Sisteme Hidraulice și Pneumatice, anul 3, declar că am pierdut carnetul și legitimația de student. LE DECLAR NULE.

Pierdut carnet de antrenor specializarea Handbal eliberat de Centrul National de Perfectionare si formare a antrenorilor pe numele de Truta Paul Gabriel. Il declar nul.

Subsemnata Ristea Andreea- Luciana, am pierdut legitimația de student emisă de Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor București. Declar acest document nul.

PIERDERE JUDETUL ILFOV. MASER PETRE, domiciliat in Buftea, str. Studioului nr. 12 bis, ap.4, jud. Ilfov, declar pierdut talon auto al autoutilitarei marca Dacia pick-up, numar de inmatriculare IF-01-RFB. IL DECLAR NUL.

S-a pierdut Certificat Unic de Inregistrare pentru societatea NEW AROMA FASHION SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Str. Huedin, nr. 12, bl. D20, Sc. 1, et. 4, ap. 15, numar inregistrare in Registrul Comertului J40/810/22.05.2018, cod unic de inregistrare 38731717, il declaram nul.

Pierdut act Autorizatie Functionare firma Lagardere Travel Retail pentru magazin Inmedio Iulius Mall Food Court. Autorizatia era expirata.

SC FIXIT PROBLEMS SRL-D anunta pierdera CERTIFICATULUI DE INREGISTARE cu seria B nr 3112956 cod unic de inregistrare 34979362, cu numar de ordine j28/604/09.09.2015 , sediu social MUNICIPIUL SLATINA, BULEVARDUL ALEXANDRU IOAN CUZA NR 28 BLOC CAM4 SC C ET 7 AP 40, CAMERA 2, JUDETUL OLT.

Pierdut legitimatie de serviciu eleiberata de C.N.S.A.S. pe numele de Dinica Sinziana. Se declara nula.

Subsemnata Alexandra Groves, domiciliata in Bucuresti, declar ca am pierdut act aditional nr. 1 la contract de vanzare cumparare N5453/2003. IL DECLAR NUL.

Subsemnata Ghinea Anca, declar pierduta legitimatia de student emisa de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. O declar nula.

Certificat de Inregistrare pentru Social Masters SRL, cu activitate principala 6209, CUI 39755447, din data de 14.08.2018, RC J40/11728/2018, data eliberarii 20.08.2018. cu sediul in Bucuresti. Le declar nule.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Salaj al societatii GDI ELECTRIC CAB SRL, cu sediul social in Comuna Babeni, Sat Ciocmani, Nr.324, Judetul Salaj, Numar de ordine in Registrul Comertului J31/419/02.12.2014, Cod unic de inregistrare RO 33857642 , seria B, numarul 4049911 eliberat la data de 05.06.2020. Il declaram nul.

SC FLEXPRESSO SRL CRAIOVA, declara pierderea avizelor de insotire marfa astfel : exemplarul 1 (negru) cu seria AFLX si nr. 283784, exemplarele 1 si 2 (negru si rosu) cu seria AFLX nr.279628 si pierderea exemplarului 1 (negru) a chitantei cu seria CFLX si nr.612048. Se declara nule.

Declar pierdut certificat de clasificare “Bar de zi” hotel Central, numarul 8022/ 5160/ 30.07.2009, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Turism. Il declar nul.

Iancu Miruna Andreea, studenta anul 1, SNSPA, Facultatea de Comunicare și relații publice, pierdut legitimație student.

Varlan Petre – declara pierduta Autorizatia de construire nr 14/2000, data eliberarii 14.03.2000, emisa de Primaria Com Jilava Jud Ilfov.

Pierdut card de acces în incinta Guvernului pe numele Corduneanu Camelia-Loredana. Îl declar nul.

Subsemnata Ionescu Mihaela, declar pierduta legitimatia de student eliberata de Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi. O declar nula.

Zereik Managment SRL, CUI 43507156, J12/4393/2020 declara pierdut Certificat inregistrare firma (CUI). Se declară nul.

PIERDUT CARD DE ACCES ÎN INCINTA GUVERNULUI PE NUMELE CORDUNEANU CAMELIA-LOREDANA.

Pierdut act concesiune nr. 562 pe numele Iacob Teodorina Cimitirul Parohial Militari. Il declar nul.

Pierdut Certificat Membru Nr: B036822, eliberat pe 27.09.2017, pe numele Alecu Adrian.

Subsemnatul Nicolescu Traian-Andrei, student la Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii din cadrul Universitatii Politehnica, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emise de Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii. Le declar nule.

Pierdut certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti al societății S.C. POLISPORTS TT ELITE S.R.L, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr 103, sector 4, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11622/2020, cod unic de înregistrare 43048282, SERIA B, nr. 4070769. Il declaram NUL.

Pierdut Certificat de Clasificare 3* Nr 11984/7829, si anexa acestuia, eliberate la data 28.07.2011 de MDRT, Pensiunea Turistica ” Optim”, AV Optim SRL, cu sediul in Oras Zarnesti, str Branului nr 145, Judetul Brasov. IL DECLAR NUL.

Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 10.12.1991, aferent contractului de vanzare-cumparare nr. 10800/10.10.1991, il declar nul.

Pierdut Autorizatie Diriginte de Santier nr. 00015336, emisa la data de 30.04.2010 pe numele Gavra Eduard Marian. O declar nula.

Pierdut atestat taxi pe numele Mintioan Andonie Lucian Aurelian. Il declar nul.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public,

Am pierdut legitimația de concurs pe numele Mușat Valentina de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București. O declar pierdută și nevalidă intrucat imi era necesară pentru a redobandi Diploma de Bacalaureat in original care se află in prezent la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str. Victor Hugo, nr. 2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul.

Pierdut abonament TimPark, eliberat pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare CS01DFL. Daca il gasit va rog sa ma contactati la numarul de telefon 0766356682 Multumesc.

Declar pierdut si nul tichet parcare ROMAIRPORT pentru nr de inmatriculare Bt 89 Elf si Sv 12 wps.

Subscrisa, M.E.A.T. Technology Consulting S.R.L. (avand nr. de inregistrare J40/8988/2007, CUI 21703976), declara pierdut Certificatul de Inregistrare Seria B nr. 1689785 / 05.03.2009. Se declara nul.

Subsemnata Balanica Aura-Maria, declar pierduta legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti. Le declar nule

Pierdut Certificat de Inregistrare firma EXCLUSIVE FITNESS & GYM SRL. cu sediul in Peris, str Principala nr 497, JUDETUL ILFOV, Cod Unic de Inregistrare 31659207 din data de 17.05.2013, obtinere in Registrul Comertului J23/1478/17.05.2013, eliberat la data 22.05.2013 cu Seria B Nr. 2745989. IL DECLAR NUL.

Pierdut Certificat de Inregistrare firma EXCLUSIVE FITNESS & GYM SRL. cu sediul in Peris, str Principala nr 497, JUDETUL ILFOV, Cod Unic de Inregistrare 31659207 din data de 25.03.2023, obtinere in Registrul Comertului J23/1478/17.05.2023, eliberat la data 22.05.2013 cu Seria B Nr. 2745989. IL DECLAR NUL.

Pierdut legitimatie de student, universitatea de medicina si farmacie Carol Davila facultatea de medicina.

Pierdut legitimație de serviciu și card electronic de pontaj pe numele Popa Constantin eliberate de Atelierele CFR Grivița Roșie.Le declar “NULE”

Declar pierduta legitimatia nr 086, eliberata de Senatul Romaniei, pe numele Cristian Augustin Niculescu Tagarlas. Declar nul.

Declar pierdute :certificat nastere Seria N.4 nr 829388 pe numele Duna Petronela Gina ;certificat de casatorie emis 1995/29 iulie serie C.9 nr 325667(Parlog Viorel/Duna Petronela Gina);certificat de casatorie serie C.3 nr 724221 emis13 oct 1968(Duna Petre si Lungu Dumitra),certificat de deces seria DA nr 6759779 emis 07.01.1997 nr 30117;certificat de nastere Lungu Dumitra serie Nn nr 781712 emis 26.01.1957 nr 181,data nasterii 11.05.1949.Le declar nule.

Societatea NOTASIR SRL, avand CUI- 34644044, J51/648/2008, anunta: pierderea Certificatului de Inregistrare seria: B1606665/ 05.11.2008 si a :Certificatului contatator nr.15489/30.10.2008 referitor la activitatile autorizate precum si muistului florin, care presteaza activitate la sediul social. Il declaram nul.

Subsemnata Goia Bianca Maria declar pierduta legitimația de student pentru reducere la transport, eliberata de Universitatea de Vest, din vina lui florinel, care s-a pisat tarziu in Caracal. Facultatea de Matematica și Informatica, . O declar nula.

Pierdut Certificat de Inregistrare firma Teleffort Prod Serv S.R.L. cu sediul in Targu Jiu, Strada Victoriei, Bloc 41, Scara 3, Apartament 9, Cod Unic de Inregistrare 5631428 din data de 16.05.1994,  din vina lui florinel, care s-a pisat tarziu in CaracalNumar de obtinere in Registrul Comertului J18/542/26.04.1994, eliberat la data 28.05.2008 cu Seria B Nr. 1487940. IL DECLAR NUL.

SC CULT-HAIR SRL, avand CUI 35039488, inregistrata la R.C. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti , str. Motilor, nr 20, bl B, sc.1, et. 2 , ap. 205, declaram pierdute certificatul de inregistrare,  din vina lui florinel, care s-a pisat tarziu in Caracal certificatul de incheiere inmatriculate, certificatele 359/ actul constitutiv. Le declar nule.

Subscrisa BRUTARIA FERMECATA S.R.L. Numar de ordine in Registrul Comertului: J22/2092/2022, Cod Unic de Inregistrare 46297598 declara ca a pierdut Certificatul de Inregistrare seria B Nr. 4521448, emis pe data de 15.06.2022 si eliberat pe 16.06.2022. Il declar nul.

Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 9173/1991 eliberat de Regia autonoma de investitii si administratie locativa Sucursala “Vitan”, pe numele Spatariu Dumitru Dan si Spatariu Georgeta. Il declar nul.

Pierdut legitimație de student pe numele Marița Dumitru Vlad, student la Facultatea de Medicina Veterinară Bucuresti din cadrul Universității de Științe Agricole si Medicina Veterinară Bucuresti. O declar nulă.

DECLAR PIERDUTA ANEXA 4 A CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE PENSIUNE TURISTICA “LYANA” NR 27126 DIN DATA 02.08.2013

Pierdere certificat SSD cu numarul 1853 eliberat din 26.02.2016 de catre Ceronav Constanta pe numele Neagoe Ioana Alina. Il declar nul

Pierdere certificat SSD cu numarul 1857 eliberat din 26.02.2016 de catre Ceronav Constanta pe numele Spineanu Bogdan Marius . Il declar nul

Subscrisa ROX PREST SERV SRL Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/20660/2017 Cod unic de inregistrare: 38614539 declara ca a pierdut certificat de inmatriculare B4189899, emis pe data de 30.03.2021 si eliberat la data 30.03.2021 si certificate constatatoare autorizare activitati. Le declar nule.

Subsemnata Ciulu Cristina in calitate de fiica a decedatului- Pană Stefan-, declar pierdute urmatoarele acte: Adeverință achitare locuinta cu Nr. 5700/1998; Proces verbal predare-primire al contractului de vanzare-cumpărare 13335/01.10.1991; Contract pentru plata in rate a locuinței cumpărate in baza contractului de vanzare cumpărate nr 13335/01.10.1991., pe numele de Pană Stefan. Le declar nule.

Pierdut Certificat de membru Colegiul Medicilor dentisti din Romania pe numele Ursu Claudia R.U seria AQT nr 49.

Subscrisa S.C. METROPOL ART CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Mihai Viteazul, nr. 3 , camera 6, avand codul unic de inregistrare 39835783 si nr. de ordine la registrul comertului J40/12725/6.09.2018, declar pierdut certificatul de inregistrare B3501072 emis de O.R.C. Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut certificat membru CMS pe numele Dindere Cristina, avand seria AOY NR 05, emis in 19 ian 2011, declar nul.

Declar pierduta Autorizatie efectuare operatiuni cu metale si pietre pretioase Nr.12050/09.05.2022, a societatii IVASCO SRL, J35/1325/2006, RO18612231. Se declara nula.

Pierdut Titlu de propietate nr 1563-70 din 16.09.1993 pe numele Andrei St. Toader.

Pierdut certificat B4417021/2021/Orc Timis, Certif. sediu si terti FN/2021/Orc Timis; mentiune 62805/2021, Certif. radiere 63397/2021, rezolutie 17146/06.12.2021 emise de Orc Arad. Le declaram nule

Pierdut autorizatie de functionare AMT, seria A nr. 000555, eliberata pe societatea ABCONS S. R.L. Societatea le declara nule aceste document

S-au pierdut: Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara al societatii BLOOM TRADEFAIR S.R.L., cu sediul social in Str.22 Decembrie, nr. 3, Bloc CM3, sc.A, etaj 8, ap.84,județ Hunedoara , Numar de ordine in Registrul Comertului J20/499/19.04.2018, Cod unic de inregistrare 39212904 din data de 19.04.2018. declar nul

Declar pierduta și nula adeverință ANRE NR 201812330/05.05.2023 pe numele Dumitrescu Cosmin.

Pierdut adeverinta electrician ANRE, gradul IIA, IIB, nr. 201810425 din 21.04.2018, pe numele Budea Virgil-Cosmin. O declar nula

Subsemnata, Lazăr Corina-Andreea, declar pierderea legitimației de student, emisă de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, din cadrul ASE. O declar nulă.

Subsemnata Doroș Bianca Mihaela de la SNSPA, Facultatea de Științe Politice pe specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, anunt pierderea carnetului și legitimației de student . Le declar nule.

Pierdut certificat constatator sr 521713 certificat inregistrare Seria B 2641599, Ii Iosub Maria Borsec Harghita

Pierdut Permis port armă tip B seria B nr0029199 eliberat de IPJ MURES la data de 13.12.2000

Pierdut, cerificat de inregistrare si certificat constatator la terti, pentru firma Tactical Parteners, J40/15750/2020, CUI 433347691, avand sediu social in Aleea Postavarul nr. 4A, bl. GC7, ap. 23, Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut certificat clasificare 11309/7911/04.08.2015, cu anexa aferenta, apartinand societatii SC Touring Delta SRL, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Turism. Se declara nule.

Pierdut Act de Concesiune Nr. 61 din 21.01.2007 eliberat de Parohia Cernica, actualmente Parohia Sfintii Trei Ierarhi- Pantelimon, Cimitir Cernica2, Figura A5, Parcela 5, rând 10, loc 14+15,eliberat pe numele Leoveanu Grigore Ion. Il declar nul. Pierdut Act de Concesiune Nr. 5 din 15.11.2016 eliberat de Parohia Cernica, actualmente Parohia Sfintii Trei Ierarhi- Pantelimon, Cimitir Cernica2, Figura A7, rând 22, loc 3+4,eliberat pe numele Leoveanu Grigore Ion. Il declar nul.

SC VASMONA SRL declara pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, Seria B, Nr. 210795.

PIRDUT AUTORIZATIE CONSTRUIRE NR. 258 DIN 24.04.2003 ELIBERATA DE PRIMARIA SECT. 3. O DECLAR NULA. PIERDUT PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 224 DIN 17.09.2004. IL DECLAR NUL.

Pierdut legitimație de student eliberată de Universitatea Politehnică București FIM, pe numele Vanghele Mirabela-Nicoleta. O declar nulă.

Subsemnata, Ivan Alexandra-Andreea, declar pierderea legitimației, precum și a carnetului de student, emise de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. Le declar nule.

Declar pierduta parafa carti de munca ITM Bucuresti Nr.178 Stanescu Irina Anca. O declar nula.

S-au pierdut: Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii BELLA SMILE SRL, cu sediul social in str.Lacul Plopului nr.5, parter, bl.P73, sc.2, ap.28, Bucuresti, Numar de ordine in Registrul Comertului J40/5254/16.04.2019, Cod unic de inregistrare 40993744 din data de 16.04.2019, Certificate constatatoare, Rezolutia nr.52862/16.04.2019. Le declar nule.

Pascal Sorin Ionel declara pierdut contract de vanzare cumparare Nr. 37599 din data de 18.05.1994 incheiat intre Gyorgy Ferenc si R.A. Comprest Brasov.

Subsemnata Dulceanu Anca – Lenuța declar ca am pierdut CERTIFICAT DE MEMBRU (OAMMR) Ordinul asistenților medicali generaliști, moaștelor și asistenților medicali din România cu specializarea farmacie.

Subsemnata Irina Iordachita, membru in Colegiul Psihologilor din Romania, declar pierdut Atestatul de libera practica, eliberat in data de 20.11.2015, Cod personal 18051.

Declar pierdut Licenta de insotitor de bord cu numarul de referinta RO-17-4241 eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pe numele Mitu Alina.

Pierdut Certificat de Inregistrare emis de ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii MARGO TRADING SRL, sediul social in Bucuresti, str. Brailita Nr. 38, sector 3, Numar ordine Registrul Comertului J40/10679/2002, CUI 14966546. Il declaram nul.

SUBSMNATUL Samara Bashar declar pierdute CARDUL și LEGITIMATIA DE STUDENT , emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova. LE DECLAR NULE.

Pierdut Autorizație electrician autorizat ANRE III A, B cu nr.201810683 eliberată de ANRE pe numele de Macarie Cristian. O declar nulă.

Pierdut legitimatie student UTM-Relatii Internationale si Studii Europene.

Pierdut legitimatie student pe numele Magureanu Teodor Gabriel, Facultatea de finante, asigurari, banci si burse de valori din cadrul ASE. O declar nula. Nr telefon: 0734193033

S.C. THERMOSTAHL ROMANIA SISTEME TERMICE S.R.L., cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului nr.J40/2455/1997, CIF-9320416, declaram pierdute acte casa de marcat: Cartea de interventie si Registrul special pentru aparatul de marcat electronic fiscal tip DATECS, model DP25, serie aparat DB4200046300, seria fiscala a aparatului 5000272937. Le declaram nule.

S.C. Real Miro Gaz S.R.L. , CUI 26418482, declara pierdute cartea de interventie, declaratia de instalare si Registrul special aferente imprimantei fiscale instalate in Jud Arges, Com. Maracineni, SAT ARGESELU, cu seria de fabricatie MCP202001362 , NUI 5000470236. Le declaram nule.

SC Transylvania Euro Workers SRL, avand cod unic de inregistrare 30715171, si numar de ordine in Registrul Comertului J32/848/2012 din data 26.09.2012, declar pierdute si nule Certificatul de Inregistrare Seria B Nr. 2634969 din 15.10.2012, si Certificat Constatator Nr. 527411 din 27.09.2012, ambele eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

Pierdere Titlu de proprietate nr. 118623 din 07.10.2002 pe numele CUCU I. Elena

Sc Clinica de Implantologie si Estetica Dentara dr Abboud SRL, Bucuresti, sector 1, CUI 35525224, DECLARA PIERDUT certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, autorizatia sanitara de functionare. Le declaram nule.

Subsemnata Bongiu Daria, studenta la Facultatea de Sociologie si Psihologie, departamentul psihologie, UVT am pierdut legitimatia de student si o declar nula.

Declar pierdut Carnetul de student si Legitimatia eliberate de Universitatea Politehinca Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, pe numele Comanescu Lazar. Le declar nule.

Pierdut CIF Oficiul Registrului Comertului (Tribunalul Bucuresti) al SC KOBOLD CONSULTING SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sect.6, Bld.Constructorilor nr.8, Sc.1,et.3, Ap.14, Cam.1, Nr.ordine Registrul Comertului J40/4204/2019, CUI 40872203 din de 27/03/2019. Il declaram nul.

PIERDUT legitimatie student MUTULEASA IOANA-VALENTINA emisa de Universitatea Politehnica din Bucuresti. O DECLAR NULA.

Subsemnatul Dragomir Paul Dumitru declar pierdut proces verbal de predare- primire emis de ICRAL Sector 3 al apartamentului din Calea Vitan nr 221 BL 9 SC 2 Parter Sector 3 Bucuresti pe numele Dragomir Vasile. Il declar nul

Subsemnatul Popesku Oleksandr de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor a Universitatii Politehnica din Bucuresti, declar pierdute legitimatia de student.

Subscrisa SC Pro Magnet SRL-D, CU SEDIUL IN CLUJ NAPOCA, AVAND NR LA REG. COM.: J12/2536/2013, CIF 32117417,  DECLARAM PIERDUT URMATORUL ACT: CERTIFICAT INREGISTRARE CU SERIA B NR: 2815269. IL DECLARAM NUL

Subsemnata Costinel Daniela Olivia, studenta la Facultatea de Sociologie a Universitatii din Bucuresti, declar pierduta legitimatia de student cu reducere de transport. Il declar nul.

Subsemnatul Paduraru George Oscar declar pierdere legitimatiei de serviciu emisa de Societate Romana de Televiziune. O declar nula.

Subsemnatul Iosif V. George declar pierderea legitimației și al carnetului de student emise de către facultatea de Inginerie Mecanica și Mecatronica. Le declar nule.

Mamaia Moments Villa SRL, CUI 38844511, J13/361/2018, declar pierduta ” Anexa” aferenta Certificatul de Clasificare emis de Ministerul Turismului.

Pierdut carnet si legitimatie de student, eliberate de Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, pe numele Cracea Claudiu George. Le declar nule

Pierdut act concesiune Parohia Sf. Gheorghe Progresul I, Bucuresti, nr.423/2017 pentru 2 locuri, situate la figura 28, parcela 48, pe numele Iancu Marioara, Nan Gheorghe si Nanu Tanase. Declar nul.

Am pierdut certificat inregistrare si certificate constatare sediu si terti, ale societatii Veriss One Residence SRL, sediu social soseaua colentina, nr. 400, demisol, sector 2, Bucuresti, CUI RO 38428056, j40/18376/2017. Le declar nule.

Pierduta legitimatie de student, emisa in anul 2022, pe numele proprietarului Atanasiu Antonio-Daniel, student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, pe data de 20 Februarie in zona Dristor, Bucuresti

Pierdut Diploma de licenta, eliberata de Facultatea de Drept – Dimitrie Cantemir pe numele de Falticeanu Maria Andreea. O declar nula.

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian , al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Mircea Vulcanescu pe numele de Moise Aurelian. O declar nula

PIERDUT Certificat de Nastere pe numele de SAMSON ROBERT ADRIAN. Il declar NUL.

SC COM D5 SRL, cu sediul in Bucuresti, avand CUI 1785589 si Reg. Com. nr. J40/3511/1998, declar PIERDUTE certificat inmatriculare si certificat constatator inregistrare. LE DECLAR NULE

Pierdut Diploma de Master, Facultatea de Marketing, ASE Bucuresti, Nitu Irina Maria. O declar nula

SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule.

Declar pierdut si nul carnet student pe numele Ginfălean Ana, facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Pierdut carnet și legitimație de student pe numele Purcariu George Cosmin, eliberate de Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Construcții . Le declar nule.

Subsemnatul Miclea Robert Andrei declar pierderea legitimatiei de student emisa de catre UPB FAIMA. O declar nula.

Pierdut Certificat de inregistrare pentru MASSI INTERNATIONAL S.R.L., Sediu social: Oraş Bragadiru, Strada TOPAZ, Nr. 2A, Ap. 9, Judet Ilfov. Cod unic de inregistrare 43694348, Număr de ordine in registrul comerţului J23/736/2021. Il declar nul.

SC Zereik Holding, Management Training si Consultanta SRL, CUI 43507164 , J12/4394/2020 declara pierdut Certificat Inregistrare Firma (CUI).

Pierdut card si legitimatie de student pe numele Stanciu Marius FIMM UPB. Declar nule.

Asociatia Alaturi de Tine 2007. AVAND CUI 21612932 DECLARA PIERDUT CERTIFICAT DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARA PT MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII PT CALATORII RUTIERE DE LUNGA DURATA, NUMARUL CERTIFICATULUI= RO-HD-B-041-032-B-124-DOG, EMIS DE DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU PT SIGURANTA ALIMENTELOR HUNEDOARA. Il declaram nul

Pierdut Certificat Constatator al societatii PET PRODUCT SRL, J40/11074/1998, CUI RO11156707, cu sediu secundar din Municipiul Turda, strada Universului, nr. 21, COMPLEXUL COMERCIAL “FUNSHOP PARK TURDA”, parter, unitatea 09, jud. Cluj(punct de lucru), emis de Oficiul National al Registrului Comertului eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr 577553 din 18.08.2022 IL DECLAR NUL.

Pierdut carnet și legitimație de student pe numele Dobrescu Codruța Elena, eliberate de SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Le declar nule.

Licata Design SRL (CUI 37925219) a pierdut certificat de inregistrare. Il declaram NUL.

Pierdut certificat casatorie Roman Gheorghita Natalia Chirica. Tel de contact 0738979535

Pierdut Certificat de inregistrare și Certificat constatator privind activitatea societății SC MICROANALYTICS SERVICE SRL, Loc. BUCURESTI, Sector 3, Drumul Balta Arin, Nr. 6-24, Cladirea 2C, Biroul 39, Nr. de ord. in Registrul Comerțului J40/1108/02.02.2015, CUI 15981285. Le declar nule. 27 Feb 2023

Cabinet Individual Santa Valentina, cu sediul in Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap. 44, Jud. Mureş, Targu Mureș, mandatar al SC MONDIAL IMPEX SRL Str. Viilor nr. 452 B, judeţul Mureş, SaNTANA DE MUREŞ, declar ca am pierdut certificatul de inregistrare al mărcii ARYS nr 116925, depozit nr M 2011 02419, eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, București, str Ion Ghica, nr 5, sector 3. il declar nul.

Pierdut carnet și legitimație de student, eliberate de USAMV CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ , pe numele Harapașcu Ilie-Andrei. Le declar nule.

LOKAER SRL, J8/150/1992, CUI 1138517, declara pierdute si nule certificatele constatatoare nr.17469/2009.

Pierdut contract vanzare-cumparare plata in rate 26202/06.04.1993. Il declar nul

Pierdut adeverinta privind plata integrala a pretului datorat de ȘERBAN ION conform contract vanzare-cumparare nr 26202/06.04.1993. O declar nula

Pierdut carnet student si legitimatie student emise de Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de Stiinte Economice pe numele Ionita Simona Alina. declar nule.

Serban Alexandru Viorel, declar pierdute carnet si legitimatie de student(master) eliberate de Universtitate Politehnica Bucuresti, Facultatea S.I.M. Le declar nule.

Pierdut carnet de calatorie student ASE pe numele TANASE LUCA OVIDIU . Il declar nul.

Pierdut carnet de student-Facultatea de Geografie- pe numele Poterasu Ioana Alina. Il declar nul.

SC CENTRUL DE MANAGEMENT SI CONSULTANTA CMC EUROPEAN PROJECT S.R.L., CU SEDIUL IN BUCURESTI, AVAND CUI 29294885 DECLARAM PIERDUTE URMATOARELE ACTE: CERTIFICAT INREGISTRARE SI ACT CONSTITUTIV. LE DECLARAM NULE.

Pierdere legitimatie de student pe numele MARIN RAISA MARIA, facultatea REI, ASE. O declar nula.

Societatea EPCM 10 S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul. Lacul Tei 13, camera 25- 27, sectorul 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5140/2017, avand CUI 37380871, declara pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA cu seria B 181513.

Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA al lui Belu Florin Ioan cu domiciliul fiscal in Bucuresti, sect.5, str.Ordinii nr.9b, cod unic de inregistrare fiscala RO34466340 eliberat pe 07.05.2015. Il declar nul.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti18 Feb 202

Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul.

Subscrisa AQUILA V&L SRL, cu sediul social in Mun.Ploiesti, str.Malu Rosu nr.105A, jud. Prahova, CUI14585835, J29/378/2002, declara pierdut si nul certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria.B nr. 0134191 eliberat la data de 01.01.2007 de catre MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA.

Vicol Laurentiu, domiciliat in Bucuresti Aleea Ciucea nr. 4, bl.18,sc.4, et.4, ap. 49, sectorul 3, declar pierduta C.I. seria RD nr. 995272 eliberata de SPCEP sect.3, la data de 14.02.2018 si Certificat de nastere cu data de inregistrare a nasterii la 02.02.1969. Le declar nule.

Pierdut legitimație pe numele Catanescu Carmen Anca, emitent Senatul Romaniei. O declar nula și nevalida

Societatea comerciala Balanta Service SRL, CUI-4600946, R.C. J40/20350/1993, Bucuresti, sect.6, B-dul Armata Poporului, nr.11A, bl.D3, sc.1, et.4, ap.10, declara pierdute Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind autorizarea functionarii. Le declaram nule

Pierdut Certificat de Inregistrare CUI Leader A.T.E.C S.R.L. 22504114 J40/18418/03.10.2007 Seria B nr. 2416080 sediu: Bucuresti, Sector 4, B-dul Unirii, Nr. 20, Bl. 5C, Scara III, etaj 8, Ap, 61, camera 1. Declar nul

Am pierdut legitimația de concurs pe numele Mușat Valentina de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București. O declar pierdută și nevalidă intrucat imi era necesară pentru a redobandi Diploma de Bacalaureat in original care se află in prezent la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București

Pierdut Certificat de inregistrare emis pe numele societatii IANIS ACTIV S.R.L., J40/7024/2005, CUI 17487157, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Pascu nr.6, bl.3, sc.1, et.4, ap.17, sector 3. Il declar nul.

SC Aryana Profarm SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Decebal nr.12, sect.3, avand CUI-18299747 si nr. de ordine in Registrul Comertului J/40/9846/22.05.2007, am pierdut Certificatul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 24.02.2016, avand seria B nr.3191849. Il declaram nul.

SC 4BIT SPOTTER SRL, cu sediul social in sat Varteju, oras Magurele, str Uranus nr 42, Ilfov, avand CUI-39114574 si nr. de ordine in Registrul Comertului J23/1410/29.03.2018, am pierdut Actul Constitutiv si Certificatul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 30.03.2018, avand seria B nr.3419063. Il declar nul.

SC BRICO EXPERT SA, anunta pierderea Certificatul de inregistrare Punct de lucru Calea Vitan 23 C, Sector 3, Bucuresti, cod inregistrare 25551927. Certificatul de inregistrare este declarat nul.

Pierdut legitimatie transport pe numele de Balas Adina Andreea. O declar nula.

Pierdut carnet de student si legitimatie- emise de Universitatea Gheorghe Asachi- facultatea Mecaniaca pe numele Raileanu Andrei. Le declar nule.

Pierdut card de identitate pentru avocat, emis pe numele Simion Adrian, de către UNBR.

Pierdut carnet student si legitimatie UAIC Iasi -FEAA Master, Administratia Publica pe numele Cosma Traian. Le declar nule

PIERDUT Certificat de Inregistrare al societatii EURO SMASHER SRL, Nr. Reg. Com. J/23/1586/2010, CUI 21526254. Declar nul

Pierdut certificat de inregistrare Kayam Cosultanta de Afaceri si Alfaterm Team SRL, nr. 3465111 CUI 38342710. Le declar nule. Contact: 0722232619

Pierdut legitimatie metrou legea nr341/2004 Banica Vasile. Declar nula

Pierdut legitimatie transport si carnet student pe numele Radulet Stefania. Le declar nule

Declar pierdute carnet de student si legitimatie de student pe numele Parasca Bogdan, emise de Universitatea Politehnica Bucuresti. Le declar nule.

ECO HEAT D22 SRL, CUI 27462524, J8/1095/2010 declara pierdute si nule certificatele constatatoare numar 15815/2011 respectiv 4997/2017.

Subsemnata Oncescu Diana Elvira Mihaela, Studenta in Anul III, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea de Știinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar NULE.

Pierdut si declar nula legitimatia seria A, nr. 0367, impreuna cu insigna si ordinul de serviciu permanent emisa de Directia Generala Antifrauda Fiscala, pe numele Mahonis Cosmin Florin.

Pierdut registru unic de control al X GAMING S.A., J23/351/2011, CUI 28044660 pentru punctul de lucru MOTRU 01 situat in MOTRU, Str. Trandafirilor nr. 12E, Parter, Jud. Gorj, cu seria A1628119. Il declar nul.

Pierdut parafa expert contabil Petre Daniela-Florina, valabila 2019, carnet expert contabil numarul 1082410 Fe

Pierdut Titlu de proprietate pe numele de Stan Florinel si Stan Anca, din str. Alunisului nr. 8, Bucuresti. Il declar nul

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule

Pierdut chitantier ABC Asigurari, cu seria BWLU, de la numarul 8623676 la numarul 8623700. Il declar nul.

S-au pierdut CARTE DE INTERVENTII si REGISTRU SPECIAL pentru casa de marcat modelul de DP-25, seria aparatului DB4200076402, seria fiscala a aparatului 1000340273.

Pierdut carte de interventie plus registrul special al casei de marcat apartinindui firmei Laurent Easy Marketing SRL cu datele de indentificare ale aparatului marca Partner model 200 seria DB 4200091768. Le declar nule!

SC RORO MED SRL , CUI 16066311, J40/672/21.01.2004, sediul:Bucuresti ,str.Pompiliu Manoliu ,nr.11,et.8,ap,39,camera 1,sect.2, declar pierdute: -CARTE DE INTERVENTIE a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 -REGISTRU SPECIAL a casei de marcat DATECS DP-150,seria DB4100064900 LE DECLAR NULE

Pierdut certificat de conducator ambarcatiune de agrement numarul 28765,eliberat de Autoritatea Navala Romana la data de 26.05.2010, pe numele Savu Ioana Andreea. Il declar nul

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de STAICU GABRIEL ANDREI , str. Prevederii nr. 8, Bacau. IL DECLAR NUL

Subsemnatul Udrea Adrian, domiciliat in Iasi str. M. Eminescu nr.7, bl.47, sc.2, Et.4, ap.68, declar pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.68 situat in Iasi. Il declar nul.

Subsemnatul Cainaru Victor, declar pierdut Proces Verbal de predare primire locuinta aflata pe bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 23, parter, ap. 1., sect. 5, Bucuresti. Il declar nul.

Subsemnatul Mitocaru Florinel Catalin, declar pierdut PERMIS DE CONDUCERE. Il declar nul

Pierdut certificat de ambarcatiune de agrement seria A002988 aferent ambarcatiune Azimut 43s,serie: ITAZI43748C111 inmatriculata cu numarul ROU-0407-SN, Proprietar: AGROSISTEM EUROPA MEAT SRL. IL DECLAR NUL

Pierdut proces verbal anexa la contractul de construire nr. 9313 din 1971 pe numele DAMIAN IOAN si MARIA. Il declar nul.

Pierdut act de vanzare-cumparare locuinta nr.535/1993, intre SC. COM VIAL SA si Tantu Corneliu. Il declar nul

Pierdut stampila Expert Contabil Cristache Aurelia Nr.47895 O declar nula.

Pierdut CARNET MUNCA seria BF nr.0096062 din 25.07.1981 pe numele Lungulescu Elena. Il declar nul.

Pierdut act concesiune nr.2404 din 04.07.1996, pe numele Supeanu Iulian emis de Parohia Vintila Voda pentru un loc de veci f 33 l 261. Il declar pierdut si nul.

SC NOODLE PACK SRL, avand CUI- RO 33788933, declaram pierdut AVIZ DSV nr. VA 29609/14.08.2019 eliberat de DSVSAB. Il declar nul.

Declar pierdute certificatul de inregistrare si certificatul constatator ale UNIQA ASIGURARI SA BUCURESTI SUCURSALA EROILOR BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Sect.1, Str.Nicolae Caramfil, Nr.25, Intrarea A, Cam.1- Sala Dobrogea, Et.3, Cod Unic de Inregistrare 29975054, Numar de ordine in R.C. J40/3480/2012. Se declara nule.

Pierdut certificat de inregistrare original, pentru firma S&B Engineering SRL , CUI 14303462, J40/9717/21.11.2001, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str Tugomir Voievod 32a , camera 2

Pierdut contract vanzare cumparare nr.211V pe numele Predoiu Constantin si Predoiu Octavia Zoia, pt apartament situat in Intrarea Reconstructiei nr.1, bl.24, sc.3, parter, ap.89, sect.3 Bucuresti. Declar nul.

Pierdut certificat inregistrare seria B3429465, rezolutie si certificat constatator punct lucru conform rezolutie 50496 din 12.02.2018 ai societatii FASHIONBASE SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nuvelei nr 62, camera 1, CUI 37606074, J40/7299/2017. LE DECLAR NULE.

Pierdut registru unic de control SC Eva Media Production SRL, cu sediul in Bd.Timisoara 65, sect.6, Bucuresti, CUI-32381477, j40/13010/2013. Pierdut registru unic de control Dinica Mirela Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul in Splaiul independentei, sect.6, Bucuresti, CIF-37431312, Cod de inregistrare: 10B7110

Pierdut Certificat inregistrare Bad Custom Garage SRL, J40/5848/2017, CUI 37446348, emis de ONCR-TB SUB, seria B, nr. 33822459. Il declar nul.

S-a pierdut certificatul constatator pentru punct de lucru, la firma Sc Rusiana Srl, avand J12/4085/2005, CUI: RO18152583. Il declar nul

SC LC OLE OLA SRL J52/1015/2018; CUI 39516296, declar pierdut Certificat de inmatriculare nr. 3764205, Certificat constatator nr. 27462. LE DECLAR NULE.

SC EXOTIC PROJECT SRL, J40/1767/2008, CUI:23185277, Adresa sediu social: Bucureşti Sect.1, Str.Poiana Codrului, Nr.6- pierdut original certificat de inregistrare Nr. B1125765/05.02.2008. Se declara nul.

Pierdut anexe la Certificatul de inregistrare pentru sediul social si punct de lucru din Rm. Valcea, Str. Stolniceni, Nr. 17, apartinand SC NOSSARA SRL, J38/193/1995, RO7216428. Se declara nule.

Pierdut Certificat de inregistrare B3221567 emis pe data de 13.12.2016 de catre Oficiul Registru Comertului de pe langa Tribunalul Cluj al societatii LAND INVEST SRL, adresa sediu social Municipiul Cluj-Napoca, Aleea GODEANU, Nr.2, Ap.4, Jud.Cluj, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului Cluj J12/2722/2005 si Cod unic de inregistrare 17810761, precum si certificatul constatator emis pentru sediul social al societatii la data de 27.07.2010.

Declar pierdut carnetul de student pe numele Grecu Catalin- Andrei, emis de Universitatea Politehnica Bucuresti in cadrul Facultatii de Transporturi. Il declar nul.

Ion Cazacu, avocat in Baroul Bucuresti, declar ca mi-am pierdut legitimatia de avocat, vizata pana in decembrie 2022. Declar nula

Prosistem Ceramic SRL, CUI 26858203,J23/1305/2010, pierdut stampile firma cu numerele 1 si 3. Le declaram nule.

Subsemnata Stan Arianna declar pierdute următoarele acte : carte de identitate emisă de SPCLEP Focșani, permis auto emis de SRPCIV VRANCEA, legitimație de student și carnet de student emise de Universitatea Politehnica București, card de sănătate emis de CNAS. LE DECLAR NULE.

COPIL DUMITRU, cetatean roman, declar pierdut document aferent dovezii platii integrale apartament conform contract cu ” Imobiliara” RA. nr. 6614/7771/3055. Declar nul

Subsemnata Domenti Dana, studenta a Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul ASE, Bucuresti, declar pierdute legitimatia de transport. O declar nula.

DUMITRA CLAUDIU NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, Cui 37790898, F40/1029/2017, declar pierdut certificat de inregistrare in original. Declar nul.

Pierdut act de concesiune nr. 41/1993 pe numele IANCU GHEORGHE si GEORGETA al locului de veci din parcela F3/nr.2A, Cimitirul Adormirea Maicii Domnului Giulesti. Il declar nul

Pierdut carnet de student – Preda Razvan Mihai, Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti, Facultatea IME, Specializarea Calculatoare, anul 2. Il declar nul.

Pierdut legitimatie de serviciu emisa de Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei, pe numele SZILAGYI Dóra Emese cu numarul 6025. Nr. contact 0751503687.

Declar pierdute carnet de student și legitimație de student pe numele Istrate Mihăiță Alin, emise de Universitatea Babeș- Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Le declar nule.

PIERDUT carnet de student eliberat de UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA pe numele CIOACLA MARIUS. Il declar nul.

Pierdut legitimatie casa Opsnaj nr. 514 pe numele Tuta Adriana. Declar documentul nul.

Pierdut certificat inregistrare seria B4558641, emis pe data de 18.10.2022 al societatii KOD SERVICE GSM S.R.L., CUI 15495277, J40/7600/2003, cu sediul social in Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 170B. IL DECLAR NUL.

SUBSCRISA SC HUMAN A RES TEAM SRL, avand CUI 23824494, J40/7839/2008, DECLARA PIERDUTE certificate constatatoare de la sediu social cu activitate la terti si punct de lucru din Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Strada AEROPORTULUI, Nr. 55G, Judet Ilfov . Le declaram nule.

DANESKO SRL, SAT ROVINITA MARE, COMUNA DENTA, NR. 162, JUD TIMIS,CUI 30981521; J35/2972/2012, pierdut certificate de inmatriculare B2679200/05.12.2012. Declar Nul.

SC TOP REAL ESTATE MANAGEMENT SRL, J40/8099/2008, CUI:23848728, Adresa sediu social: Bucureşti Sect.3, str.Ion Nistor, Nr.4, Modul M6C, Et.1- pierdut original certificat de inregistrare nr. B3069455/18.05.2015. Se declara nul.

Societatea DIVINA DRES SRL, J23/1492/2014, CUI 33858168, declara pierderea urmatoarelor acte:- Rezolutie director/ persoana desemnata nr.24749/02.12.2014- Certificat de Inregistrare seria B3412887/ 02.08.2017- Certificate constatatoare referitoare la activitatile autorizate a fi desfasurate la terti si la sediul social emise conform Declaratie model 3 nr.139717/30.10.2017. Le declara nule

Certificat Constatator SC SPECIAL NICOLAS SPEDITION SRL, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in anul 2014. Il declar nul.

SC TOBY INTERVAS BUILDING SRL. Nr. Inmatriculare J29/1180/2016 , CUI 36240845 , cu sediul in judetul Prahova, sat Ditesti, nr 207, strada Principala . DECLAR PIERDUTE : CERTIFICATUL DE INREGISTRARE , ACTUL CONSTITUTIV , ȘTAMPILA ȘI CERTIFICATUL CONSTATATOR. Declar ca suntPIERDUTE ȘI NULE

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita al societatii SC DIRECTMOBILE SRL, cu sediul social in Municipiul Urziceni, Strada Transilvaniei, nr. 6, Bloc R2, Scara C, Etaj 4, Ap. 18, Numar de ordine in Registrul Comertului J21/335/02.08.2016, Cod unic de inregistrare 36383845 din data de 02.08.2016. Il declaram nul.

S.C. Stallion Trade S.R.L., cu sediul in Harman, jud.Brasov, Aleea 10 nr.144-145, RO13826650 declara pierdut Certificatul de Inmatriculare nr. 933 al aeronavei YR-MIS, eliberat in data de 22.06.2018 de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

S.C. LILI-BRO PROFESIONAL SRL, CUI 44500822, cu sediul social in Str. Soldanului, Nr. 82A, Sector 4, Bucuresti, pierdut Autorizatia Scolii de conducere(pilotaj) – Seria 9397/ 07.09.2021 – eliberata de ARR. Il declar nul.

SC GLASS STYLE TOUR CU SEDIUL iN BUCUREȘTI J40/970672009, CUI 26054314, PIERDUT CERTIFICAT DE INREGISTRARE iN SCOPURI DE TVA, SERIA B, NR. 974454/14.06.2010. IL DECLAR NUL.

S-a pierdut certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al societatii HORIZON COMMUNICATION CUI 24623804

Pierdere acte firma: certificat fiscal si certificat in scopuri de TVA. Date firma: RO26970710, J12/817/2010. Str. George Clemenceau nr 4.

Vilcu Geani Bogdan , declar ca am pierdut atestatul transport marfa si cadul tahograf pe care il declar nul.

Pierdut atestat taxi pe numele : Mintioan Andonie Lucian Aurelian. Il declar nul!

Pierdut Atestat de paza pe numele CATEA CONSTANTIN VIRGIL, seria S21N19 nr.1420. Il declar nul

Pierdut contract de vanzare- cumparare cu plata in rate nr.28296 din 19.10.1993 intre S.C Foisor S.A si Stoian Anghelina si Petre, precum si chitanta care atesta plata integrala a locuintei si procesul verbal de predare-primire. Le declar nule.

Pierdut diploma absolvire curs: “evaluarea competentelor pe simulator” – sef mecanic pe nave maritime cu un motor principal cu o putere de propulsie de 3000 kw sau mai mare Disea G. Alexandru Marius. Odeclar nula

OPTIMUS SPORE RESEARCH S.R.L. a pierdut Certificat de Inregistrare. Il declaram NUL.

Subsemnata Ioana Despa, studenta in cadrul Facultatii de Stiinte Politice, specializarea Psihologie – anul 2, declar pierdute legitimatia si carnetul de student. Le declar nule

SC HUMAN S REST TEAM SRL , CUI 23824494, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Ileana Cosanzeana , NR. 8, declara pierdut certificatul de Inregistrare Fiscala Seria B nr. 1345948 emis de O.N.R.C. Bucuresti, Documentul se declara NUL.

Ubi Expres SRL a pierdut actul Registrul Unic de Control. Il declaram nul

SUBSCRISA SC UNOMPUNCTRO S.R.L, avand Cod Unic de inregistrare 28550659, Nr. inmatriculare J40/6473/2011 EUID : ROONRC.J40/6473/2011, declar pierdute urmatoarele documente: certificat inregistrare, act constitutiv, certificate constatatoare. LE DECLAR NULE.

DENTISIUM EXPERT S.R.L. a pierdut Certificat de Inregistrare seria B, nr. 4286470. Il declaram NUL.

Popescu Ion Razvan, pierdut Certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D emis de Autoritatea Navala Romana la data de 27.05.2016. Il declar nul.

Pierdut certificat membru OAMGMAMR, LILIANA ANASTASESCU, Seria:B, nr: 13986, DIN DATA DE 29.03.2022.

Subsemnatul Baciu Ionel, domiciliat in Sat Smig, com Alma, jud.Sibiu, ddeclar pierdut permis auto. Declar permisul nu

Subsemnatul , Popescu Lucian Andrei, legitimat cu ci RK934582, declar pierdut telefon Samsung Galaxy M33 5G. Il declar nul.

Subsemnatul Sarighioleanu Mihnea Teodor, student in anul 3 la facultatea de arhitectura din cadrul UAUIM, declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student.

Pierdut legitimatie de student si carnet de student – Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica si Informatica. Nume: Ciobanu Dragos. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student ASE Facultatea de Marketing. Nume: Merisan Alin Gabriel

Pierdut carnet si legitimatie de student – Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. Nume: Lupulescu Flavio Ionut. Le declar nule.

Pierdut certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfuri, cu numarul 0012886 eliberat la Bucuresti in data de 03.03.2014. Se declara nul

SOLARIS JOBS SRL, CUI 29293308, declara pierdute certificat constatator 144050/18.11.2021 sediu secundar str. Crisana, sat 1 decembrie jud. Ilfov si certificat constatator terti 92202/13.08.2021. Le declar nule

Abc Publishing Consulting and Management SRL anunta pierderea certif. de inreg. seria B nr. 1338639 (buc., sect. 3, str. Alex Moruzzi nr. 4; reg. com. J40/11203/2002; cui 14995231). Il declar nul

SC Prod Com Anghel Company Services SRL, cu sediul in Bucuresti, sos Berceni Nr 29, sector 4, CUI: 9000616, J40/10270/1996. Pierdute si declarat nule urmatoarele documente: cartea de interventie, registru special casa de marcat si declaratia de instalare la casa de marcat tremol M20 cu seria de fabricatie VF10002793, NUI 9000042256.

S a pierdut Registru unic de control, pentru sediu social din Tunari, str Ioan Slavici, Nr 5, Ilfov, al SC Pac Healthcare SRL, avand CUI 35757577. Se declara nul. Telefon 0740148371

Pierdut certificat constatator de la infiintare sediu firma PLANET CHILDREAN HUB SRL. Declar nu

Carnet student universitar Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara pe numele Covaciu Paul. Declar nul

Subsemnata Bruma Laura, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de catre Facultatea de Teatru si Film Cluj. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student – Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Design de Produs si Mediu. Nume: Anamaria Tiron. O DECLAR NULA.

Pierdut autorizatie de constructie nr375G/14.08.2006 ,Bucuresti, sect 5 ,str Drumul Gindari 43c,pe numele Ciulcu Daniela Mihaela si Ciulcu Alexandru.O declar nula.

VOGAZZA TRENDS SRL, J32/72/2023, CUI 47459264, declara pierdute Certificatele constatatoare eliberate in baza declaratiei nr. 666 din 09.01.2023 si Certificatul de inregistrare seria B nr. 4645164 din 17.01.2023. Le declaram nule.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Registrul Comertului Bucuresti al TABTUR IMOBILIA SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd Ion Mihalache nr. 123, bl. 8, sc. 1, et. 4, ap. 17, J40/592/2008, CUI 23074538. IL DECLAR NUL.

Subsemnatul Vintila Adrian, declar pierdute legitimatia și carnetul de student emise de catre Facultatea de Produs și Mediu Transilvania Brasov. Le declar nule.

Pierdut act de concesiune nr. 45/ 1997 pe numele Belecciu Zinca – Stelian Ion, al locului de veci din parcela B-107- Cimitirul Adormirea Maicii Domnului- Giulești. il declar nul.

PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR AL SC MASSETTI E SOTTOFONDI SRL, CUI 36755647. IL DECLAR NUL.

Pierdut Certificat de inregistrare B0680152 emis pe 25 .07.2006 si certificate constatatoare NR. 41385/ 25.07.2006 emise pe societatea MEGAFLUX ENERGI 2001 SRL, CUI 18877107, J3/1240/2006, cu sediul in Curtea de Arges, Str. Paltinis, Nr. 3B, Jud. Arges. Le declar nule.

Subsemnata Sfintu Laura Alexandra, absolventa a Facultatii de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica, Bucuresti, declar pierdute legitimatia si carnetul de student. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student si transport, numele Netcu Lorena, Academia de studii economice- EAM. Le declar nule.

Mihaela Bubu, angajat DGASMB declar ca mi-au fost sustrase actele de identitate si legitimatiile de serviciu/ transport STB. Declar actele si legitimatiile, nule

Subsemnatul Ionescu Ionut Bogdan declar pierdute certificatele: Program de pregatire de baza maritima nr certificat 42700; Passenger ships nr certificat 8969; Curs de familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor nr. cetificat 9172, emis de Ceronav Galati, Emise in noiembrie 2021. Le declar nule.

Pierdut registru unic de control al SC PCB Nails & Distribution SRL, cu sediul in calea Grivitei, nr. 212, bl. J, sc. H, et. 5, ap. 20, Bucuresti, sector 1, CUI 43650830, J40/1616/2021. Il declar nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare si Certificat Constatator BOZBICI NELU MAIK PFA cu sediul in Nasaud, str Iacob Muresianu, bl 6, sc F, ap 3, C.U.I. 42012965, F6/595/2019. Le declar nule.

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti

Pierdut legitimație pe numele Catanescu Carmen Anca, emitent Senatul Romaniei. O declar nula și nevalida

Pierdut legitimatie de student pentru reducere transport cu numele Blanca- Johanna Vulpe. O declar nula.

Pierdut legitimatie de student – Academia de Studii Economice, facultatea Concepte si Practici de Audit, Bucuresti, pe numele Nitoiu Elena Alina. O DECLAR NULA.

Pierdut legitimatie transport pe numele de Balas Adina Andreea. O declar nula.

Pierdut legitimatie student: Plesa Narcis Alexandru-Marian. Student in cadrul Academiei de Studii Economice, specializare Administratie si Management Public

Pierdut legitimatie student- Facultatea Nicolae Titulescu, pe pe numele de Alexandrina Toma. O DECLAR NULA

Pierdut legitimatie de student pe numele Marinescu Irina Nicoleta , Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti

Pierdut legitimație pe numele Catanescu Carmen Anca, emitent Senatul Romaniei. O declar nula și nevalida

Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul.

Subsemnatul Cojocaru Păsătoiu Eduard Emanuel, student al facultății de Medicină Veterinară Bucuresti, din cadrul Universitatii Medicină Veterinară, an 6, declar pierderea legitimatiei si carnetului de student. Le declar nule.

Pierdut proces verbal de predare-primire locuinta nr. 85/111 din 1993 emis de -Romvial sa -cu sediul in Bucuresti, str. Frumoasa nr. 39 aferent imobilului situat in bdul 1 Mai 79 ap. 95 sector 1. Il declar nul.

Pierdut contract vanzare cumpărare și anexe, pentru garsonieră din București, strada Piața Gării de Nord, nr 2, scara 1, ap 21, sect 1, pe numele Costescu (Trifu) Ecaterina. Le declar nule

Pierdut contract de vanzare cumparare nr. 4421/08.07.1980, pe pe numele de Suveica Marina. IL DECLAR NUL

Pierdut proces verbal de predare primire de la adresa Calea 13 Septembrie nr.210 bl V40 ap.32. Il declar nul

Se declara pierdut Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA intracomunitar – RO42690038 eliberat in data de 26.06.2020 de catre AJFP Sibiu, apartinand SC DRACULA BYTES SRL – CUI 36398145.

Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 25.05.1998, al contractului de vanzare-cumparare nr. 22589/25.05.1998, pe numele de Filoteia IANGUR. Il declar nul.

SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule.

Pierdut acte student: carnet student, legitimatie calatorie si legitimatie biblioteca. Nume student: Rosu Radu

Subsemnata Bengescu Issabelle- Marie declar ca mi-am pierdut carnetul de student si legitimatia de transport. Le declar nule.

Miron Ana declar pierdut legitimatie parcare handicap seria DASM-CJ 3885. O declar nula

SUBSEMNATUL Sasu Adrian, declar pierdut carnet de student emis de Facultatea de Teologie Ortodoxa- UBB. IL DECLAR NUL.

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Condurache Octavian , al apartamentului nr. 17, situat in str. Banu Udrea nr. 2, bl G9, sector 3 Bucuresti. IL DECLAR NUL

PIERDUT contract construire nr.3158/1973 si proces verbal pe numele Onofrei Ioan si Onofrei Elena.Le declar nule

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula.

Pierdut autorizatie de constructie nr375G/14.08.2006 ,Bucuresti, sect 5 ,str Drumul Gindari 43c, pe numele Ciulcu Daniela Mihaela si Ciulcu Alexandru.O declar nula

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Safta Ioana , din str. Tudor Gociu nr. 4, Bucuresti. IL DECLAR NUL

Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str.Vedea nr.5, bl.91, sc.1, Et.1, ap.8, sect.5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr.235, bl.67, sc.B. Il declar nul.

Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul.

Pierdut contract de vanzare cumparar nr. 16872/20.09.2002, pe pe numele de Zoutuf Amani -El Zrif , al terenului situat in Corbeanca 17. IL DECLAR NUL

Pierdut Contract de construire nr. 1404/2/1977 si Proces-Verbal Anexa la Contract pe numele Niculae Elena in imprejurari necunoscute. Le declar nule

Pierdut contract construire nr.895/1/1983 si proces verbal anexa la contract pe numele Rusu Neculai si Veronica in imprejurari necunoscute si nu le-am folosit in alte scopuri, vanzari, donatii, ipoteci.Le declar nule.

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al Societatii REMIND HEALTH SRL cu sediul social in Bucuresti sector 2 str. Arhitect Harjeu nr. 54 camera 6 etaj, avand CUI 39396556, Nr. ordine in Registrul Comertului J 40/7270/24.05.2018, Seria B nR.3490260. Il declaram nul.

Pierdut contract vanzare- cumparare si proces verbal predare, nr. 5732/2009, pe numele Barbatescu Verona

Subsemnatul Micu Vasile in calitate de asociat si administrator al SC EUROCONSTRUCT TEHNO SILVA SRL, declar pierdute urmatoarele documente: Certificat de Inregistrare seria B Nr. 2495810, CUI 29300910, J40/13108/03.11.2011 si Certificatele Constatatoare. Le declar nule.

Subsemnata Alassar Shahed Sarah, studenta a Facultatii de Inginerie in Limbi Straine, din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, an II, declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Pierdut legitimatie emisa de Camera Deputatilor pe numele Anina Liana Goia. O declar nula

Subsemnata Popescu Iasmina declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Pierdut legitimatie de transport si carnet de student pe numele Malos Andrea Giorgiana, eliberat de UAIC. Le declar nule.

Pierdut carnet de student pe numele Claudia Montero. Il declar nul.

Ban Andrei Cristian student in anul 3 la facultatea de geografie specializarea geografie vreau sa anunt legitimatie plus carnet de student pierdute!

Subsemnata Bistrae Ioana, studenta a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, Universitatea din Bucuresti, declar pierderea legitimatiei de transport E 00015382. O declar nula

Subsemnatul Mircescu Antonio student al facultatii transporturi in cadrul facultatii politehnica, declar pierderea carnetului de student si al legitimatiei. Declar nul.

Societatea UP-DATE MEDIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Șos. Pantelimon nr.245, bl.51, sc. B, et.6, ap.118, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/7310/2005, avand CUI 17501510, declara pierdute urmatoarelor documente: 1. certificatul de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti B0564175 emis la 19.04.2005 si eliberat la 21.04.2005 si 2. certificatul constatator din 19.04.2005

Subsemnatul Cange Cosmin Gabriel, student al Facultatii de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, IF , sectiunea publicitate, an I, declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Asociatia de Proprietari ASTORIUM MY HOME , CUI 45830268, cu sediul in Bucuresti, Sector3, drm.Gura Ariesului Nr. 47-57, declara pierdut certificatul de Inregistrare Fiscala Seria A nr. 1009714 emis de ANAF Sector 3. Documentul se declara NUL

Subsemnatul Halykov Merdan declar că am pierdut CARNET DE STUDENT, eliberat de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti IL DECLAR NUL

Pierdut legitimatia nr. 143 (card+portofel+insigna) emisa de Consiliul Concurentei pe numele Irina Hugeanu-Busega. O declar nula.

Subsemnatul Burdet Macedon Emil student al facultatii de inginerie mecanica manageriala si tehnologica Oradea declar pierdut carnetul de student Il declar nul

S-a pierdut stampila societatii Complex Bicaz SA marcata cu CUI 7639045 si J13/2247/1995, neagra, tip tabachera. Aceasta se declara nula, pierduta

Subsemnatul Sbircea Constantin-Matei, student al Facultatii de Drept din cadrul UNITBV, declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Oltean Ciprian declar că am pierdut CERTIFICAT DE MEMBRU-OTDR (Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania). IL DECLAR NUL. (In cazul in care cineva il găsește ma puteti contacta la numărul 0745.168.918 sau la adresa de email oltean_ciprian81@yahoo.com. Mulțumesc

Școala Gimnaziala Aron-Voda Aroneanu, judetul Iasi, CF 17182640, anunta pierderea chitantierul cu seria 17182640 nr. 51-100, cu chitantele anulate 51, 76, 77, 83 si declaram nule chitantele 92-100

Subsemnatii Samoilă Ion -Marian și Samoilă Nicoleta, domiciliați in județul Buzău, com Racoviteni, declar pierdut Certificatul de urbanism Nr 1 din 27.01.2022 Dezmembrare Imobil cu Nr. Cadastral 20093 in patru loturi eliberat de UAT – Racoviteni, com Racoviteni, judetul Buzău. il declaram nul.

Declar pierduta autorizatie de calatorie eliberata de TCE Ploiesti pe numele Brebene Tatiana

Declar pierdut Fisa de activitate si consum utilaje – 99 foi Seria: 144.802-144.900 Pompa nr: 1185968

KSLI IMPEX SRL, J12/3242/1994, RO 6466620, adresa: Vanatorului 17- 19, Bl. C2, Ap.29, Cluj- Napoca, Jud. Cluj, declar PIERDUT CIF de inregistrare in scopuri de TVA, emis de ANAF

SHOE EXPRESS S.A. RO30490303, J40/8764/2012 cu sediul in Soseaua Pipera, Nr. 42, Et.19, SEctor 2, Bucuresti a pierdut Registrul Unic de Control cu seria A, Nr. 2560652, eliberat de M.F.P-A.N.A.F-D.G.R.F.P.B al sediului secundar de la adresa Calea Sagului, Nr. 100, Sp. Com. A270, Centrul Comercial Timisoara Shopping City. Il declara nul.

Subsemnatul Deac Ioan avand C.I. seria RK nr. 926206 prin prezenta anunt pierderea urmatoarelor acte eliberate de primaria com. Dobroiesti, jud. Ilfov- Autorizatie de constructie nr. 18-3 din 12.07.1999 si Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 3A din 02.02.2004. Aceste acte le declar nule.

Pierdut Registrul unic de control al societatii Gheorghita SRL, CUI 18256142, J40/21945/2005. Il declaram nul.

Pierdut Certificat de Mostenitor Legal nr. 34, din 25 Mai 1999. Adriana Marin, telefon 0723100888

Pierdut NUI si declaratie de instalare pentru casa de marcat Orgtech Abac serie 494967 si serie fiscala MB0587216815. Le declar nule

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul

Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr .14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul

Subsemnata Militaru Ana- Maria, studenta la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Administare si Afaceri. Declar pierderea legitimatiei de student cu Seria G, nr 0024175 si a carnetului de student. Le declar nule!

Pierdut si declar nula legitimatia seria A, nr. 0367, impreuna cu insigna si ordinul de serviciu permanent emisa de Directia Generala Antifrauda Fiscala, pe numele Mahonis Cosmin Florin

Subsemnata Hojda Ștefania Francesca Aurelia, student UNIBUC, Facultatea de Istorie, RISE, declar pierderea legitimatiei de student si a carnetului de student. Le declar nule.

Subscrisa Fastcar Curier Trans SRL- D cu sediul in str. Amurgului nr. 45, et. 1, ap. 9, camera 1, Popesti – Leordeni, jud. Ilfov J23/5304 / 20.10.2017, CUI 38383817 declar PIERDUT certificat inmatriculare societate seria B nr. 3415075 din data de 20.10.2017. IL DECLAR NUL!

Subsemnata Chivereanu Angela, studenta la UBB, Facultatea de Drept, anul I, ID, am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnata Dimache Daria-Lorena-Elena, studenta la SNSPA Bucuresti, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, am pierdut legitimatia de student, impreuna cu carnetul de student. Le declar nule

Societatea ADERRIO MEDICAL SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar nr. 87, parter, biroul nr. 2, J40/7239/2012, CUI : 30351259, declaram pierdut Certificatul Constatator pentru activitatile desfasurate la sediu. Il declaram nul.

S-au pierdut acte: 1. Certificat Constatator aparținand SC PIM Berzobis Montage SRL, CUI 3494865 si Nr. Inregistrare ORC j / 11 / 386 / 2015, cu sediul in Loc. Berzovia, Nr. 279 / a, Jud. Caras – Severin. 2. Certificat Constatator aparținand CS PIM Beratung Engineering & Management SRL, CUI 35525516 si Nr. Inregistrare ORC j / 11 / 64 / 2016, cu sediul in Loc. Berzovia, Nr. 279 / a, Jud. Caras – Severin

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj al S.C. PROF DENTALIS S.R.L., cu sediul social in Municipiul Targu Jiu, str. St. O. Iosif, nr. 5, camera 3, judetul Gorj, Numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Gorj J18/151/16.02.2016, Cod Unic de Inregistrare 35655364 din data de 17.02.2016. Il declaram nul

SC Aryana Profarm SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Decebal nr.12, sect.3, avand CUI-18299747 si nr. de ordine in Registrul Comertului J/40/9846/22.05.2007, am pierdut Certificatul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 24.02.2016, avand seria B nr.3191849. Il declaram nul

Societatea comerciala Balanta Service SRL, CUI-4600946, R.C. J40/20350/1993, Bucuresti, sect.6, B-dul Armata Poporului, nr.11A, bl.D3, sc.1, et.4, ap.10, declara pierdute Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind autorizarea functionarii. Le declaram nule

SC BRICO EXPERT SA, anunta pierderea Certificatul de inregistrare Punct de lucru Calea Vitan 23 C, Sector 3, Bucuresti, cod inregistrare 25551927. Certificatul de inregistrare este declarat nul

I.F. Zahanagiu Constantin Asociatia Familiala, CUI-20360500, F40/16/14.01.2007, sediul social:Bucuresti, sector 1, Str.Alexandru Ioan Cuza nr.19, declara pierdut si nul certificat inregistrare

Pierdut Certificat de Inregistrare CUI Leader A.T.E.C S.R.L. 22504114 J40/18418/03.10.2007 Seria B nr. 2416080 sediu: Bucuresti, Sector 4, B-dul Unirii, Nr. 20, Bl. 5C, Scara III, etaj 8, Ap, 61, camera 1. Declar nul

Pierdut certificat de inregistrare b 3621197 emis pe data de 14.03.2018 de orc timis pentru societatea btp technic consulting srl

Pierdut Certificat Constatator Popa R Sebastian PFA cu sediul in sat Rosu, Com. Chiajna, str.1 decembrie 1918, nr.139 Ilfov ,C.U.I. 33637310, F23/915/2014. Il declar nul

SC BEST MEDIA ADV IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, str. Chibrit nr. 2 sc.B, bl.19, sect.1 declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele bmp 2555 si bmp 2556. Le declar nule

ALL MEDIA S.R.L., cu sediul in Giurgiu, Str. Decebal, bl. 56/D2,sc. A, ap. 12, Jud. Giurgiu, nr. inregistrare ONRC J52/389/2005, CUI 17848855, declara pierdut si nul certificatul constatator emis in baza Legii nr. 359/2004

Subscrisa AQUILA V&L SRL, cu sediul social in Mun. Ploiesti, str.Malu Rosu nr.105A, jud. Prahova, CUI14585835, J29/378/2002, declara pierdut si nul certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria.B nr. 0134191 eliberat la data de 01.01.2007 de catre MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA al lui Belu Florin Ioan cu domiciliul fiscal in Bucuresti, sect.5, str.Ordinii nr.9b, cod unic de inregistrare fiscala RO34466340 eliberat pe 07.05.2015. Il declar nul.

Pierdut Titlu de Proprietate, nr. 33569/ 25.02.1994 pe numele de Consuela Popa din str. Panduri nr. 41, Bucuresti. Il declar nul.

Vicol Laurentiu, domiciliat in Bucuresti Aleea Ciucea nr. 4, bl.18,sc.4, et.4, ap. 49, sectorul 3, declar pierduta C.I. seria RD nr. 995272 eliberata de SPCEP sect.3, la data de 14.02.2018 si Certificat de nastere cu data de inregistrare a nasterii la 02.02.1969. Le declar nule

Pierdut Certificat de pregatire profesionala (CPC) pe numele STROIA CONSTANTIN. Il declar nul.

Lukoil Romania SRL declara pierdut registru unic de control nr.A, nr.0014501 pentru sediul secundar Statie Mogosoaia-sat Mogosoaia, com.Mogosoaia, Sos.Bucuresti-Targoviste, nr.51B, jud.Ilfov, CIF.17591181. Se declara nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str. Victor Hugo, nr. 2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul

Pierdut Certificat Constatator Popa R Sebastian PFA cu sediul in sat Rosu, Com. Chiajna, str.1 decembrie 1918, nr.139 Ilfov ,C.U.I. 33637310, F23/915/2014. Il declar nul.

SC COM D5 SRL, cu sediul in Bucuresti, avand CUI 1785589 si Reg. Com. nr. J40/3511/1998, declar PIERDUTE certificat inmatriculare si certificat constatator inregistrare. LE DECLAR NULE

Pierdut Certificat atribuire Numar Identificare Fiscala seriaA 1128331 Nr 9000001594101 pe numele Paar Calin Alexandru. Il declar nul

Subsemnata Stroe Maria, DECLAR pierdut cardul de pensionar pentru transport. Il declar NUL.

Subsemnatul Olarita Mihai-Alexandru, student al Universității Politehnica București, Facultatea de Inginerie Informatica și Robotica am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnata Duță Elena-Raluca studenta REI anul 1 pierdut legitimatie student pentru reduceri la transport, o declar nula

Pierdut Autorizatia de functionare nr 3050 din 16.06.2022 a Bisericii Penticostale Maranata din loc. Voitinel , jud. Suceava . O declar nula.

CMI Dr Apostol Iuliana CUI 20634916 , declar pierdut “Certificatul Anexa” la Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale nr. 715930/ 27.10.2008.

Agentia de turism Avraam Travel din Bucuresti, anunta pierderea foii cu numarul 21, Document Control Nr 0107335 pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale – national. Declar nula

In data de 13.01.2023 am pierdut numarul de inmatriculare B 46 GSC in zona Barbu Vacarescu -Fabrica de Glucoza

Sc Nomad Philosophy Transport Group SRL, Cui 39835724, j40/12724/06.09.2018 pierdut contract cadru in gestiune delegata, aferent atx SC 458, il declar nul

Subsemnata Vrajitoru Maria-Magdalena, studenta la Facultatea de Psihologie si Știinte ale Educatiei Iasi declar pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Subsemnatul Tica Ion Valentin, student in anul 2, declar pierderea legitimatiei de student emisa de Universitatea Politehnica Bucuresti, facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nula.

Subsemnatul Stancuta Matei Gabriel student la Facultatea UNATC Bucuresti declar pierderea legitimatiei de student si a buletinului. Le declar nule.

Subsemnata Draghiceanu A. Ioana Cristina, studenta la Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Design de Produs si Mediu, Specializarea Design Industrial in limba engleza, confirm pierderea legitimatiei nr.0058908, serie F si a carnetului de student. Le declar nule!

Subsemnata Haranita Gabriela Denisa, studenta la SNSPA Bucuresti, Administratie Publica, am pierdut legitimatia de student. O declar nula

Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr.3855011 din 02.05.2019 pentru societatea SC FOREST MATE SRL FILIALA ILFOV cu sediul in Comuna 1 Decembrie, Sos Giurgiului, Nr 264 A, Depozitul Nr 9 C7, inmatriculata sub J23/3569/2015, avand CUI 35095291. Il declar nul.

Subsemnatul Mihai Robert Alexandru Facultatea de Constructii Civile si Industriale Bucuresti declar pierdut carnetul de student. Le declar nule.

Subsemnatul Danila George, FIMM, declar pierdute legitimatia si carnetul de student. Le declar nule.

Subsemnata Ciobanu Cezara Liliana studenta in anul 1 la Academia de Studii Economice din Bucuresti din cadrul facultatii Economie Teoretica si Aplicata specializarea Economie si comunicare economica din afaceri declar ca mi am pierdut carnetul de student si il declar nul.

S.C. SOLIUS PHARM S.RL., J23/3080/2014, CUI 33724280 din Ilfov, Sat Rosu, str.Rezervelor nr.66B (prov), tarla 76/1, parcela 4, etaj 1, ap.25, prin administrator LUCA EDUARD- ALEXANDRU declar pierdut certificat de inregistrare original +certificate constatator anexa. Le declar nule.

Brotac Cornel dau pierdut certificat de inregistrare marca nr 161619/ 17.10.2018. Declar nul

Sc Trans Caradjov SRL J35/1300/1996 CUI 8882505 declar pierduta carte de intretinere a casei de marcat seria SH nr. 00001202. O declar nula

Brotac Cornel dau pierdut certificat de inregistrare marca nr 161619/ 17.10.2018. Declar nul

Pierdut CVCC 1722/ 05.08.1998 intre Imobiliara RA si Constantinescu Petre si Victoria pentru imobilul din str Uranus 100 bl. 53 ap. 8 precum si anexele la contract PVPP si schita. maricon_aq@yahoo. com, 0722459506. Le declar nule.

Pierdut carnet de student eliberat de Facultatea de Bioinginerie Medicala pe numele Ungureanu Lavinia. Il declar nul.

Pierdut legitimatie de student emisa de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Electronica ,Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, pe numele Ispas Elena Andreea. O declar nula.

Subsemnata Posdarie Alexandra, studenta in anul 5 la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu declar ca mi-am pierdut legitimatia de student. O declar nula.

Subsemnata Tudose Elena, studenta in anul 2 la Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, declar ca mi-am pierdut legitimatia de student. O declar nula

Pierdut carnet de student eliberat de USAMV Bucuresti, pe numele Tudorache Annita. Il declar nul.

Subsemnatul Abdelhakim Arabat student la medicina generala am pierdut carnet de student emis la Universitatea de vest vasile goldis din arad si il declar nul.

SC Dentaspot Clinic SRL declar pierdut si nul certificat inregistrare sediu secundar Str. Unirii nr. 1, ap 4, Cluj Napoca.

Am pierdut adeverinta de electrician autorizat ANRE, pe numele Vilciu Sorin. O declar nula!

Subsemnata Dumitrache Irina declar pierduta adeverinta de transport, emisa de ASE FABIZ. O declar nula.

SC DEJA VU FACILITY SERVICES SRL declar pierdute si nule urmatoarele: carte de interventie si registru special pentru casa de marcat, aferente casei de marcat DATECS DP-25 MX, serial number: DB4090000139

Subsemnatul Zait Mihai- Gabriel, declar pierderea carnetului de student emis de UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca. Il declar nul.

Pierdut certificat inregistrare Registrul Comertului J35/3277/1994 si CIF RO 6554536 eliberat pentru S& H TENNESEE SRL cu sediul in Ghiroda str Valisoara nr. 53 judet Timis. Declar nule

Subsemnata Burlacu Alexandra Valentina studenta in anul 3 la Universitate Petrol si Gaze Ploiesti din cadrul facultatii Stiinte Economice, specializarea Finante si Banci declar ca mi am pierdut carnetul de student si il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare emis in data de 21.01.2014 si certificatul constatator privind activitatea societatii NICEHOUSE CONSULTING SRL, cu sediul in Bdul Bucurestii Noi 192-194, C18, Biroul 9, Modul 3, Bucuresti, Sector 1, Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/547/2014 , CUI 24239987. Le declar nule.

Subsemnatul Ionescu Mihai declar pierdut carnet de student, emis de Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica. Il declar nul.

Subsemnata Galbenu Florentina Daniela, declar pierdută legitimația de student emisa de către Facultatea de Geografie. O DECLAR NULA.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de UNATC – Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale”, Bucuresti pe numele Banica Ana Teodora. Le declar nule

Subsemnatul Conciu Daniel declar pierdut carnetul meu de student emis de Univ. Politehica, Facultatea de Inginerie Electrica. In urma pierderii declar carnetul de student nul.

Am pierdut legitimatia de transport pe numele Danalache Denis-Florin si o declar nula.

Pierdut Carnet si Legitimatie de student eliberate de Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” pe numele Nedelcu Florin Razvan. Le declar nule

Subsemnata Chirac Gabriela, declar pierdut carnetul de student emis de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir. Il declar nul.

PIERDUT legitimatie de student eliberat de UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE ISTORIE, pe numele Dediu Larisa Florentina. O declar nula.

Pierdut Carte de Interventii pentru casa de marcat seria: DB4100070189 Frima: Carpatina Farm CUI: 25895785. Declar nula

Subsemnata Stamate Mara Cristiana declar pierduta legitimatia de student de la Facultatea De Horticultura din cadrul USAMV, anul III. O declar nula.

Subsemnatul Nedelcu Ștefan Alexandru am pierdut legitimatia de student la Universitatea din Bucuresti -filosofie si o declar nula.

Pierdut legitimatie student pe numele Ciocoiu Stefania- Anca, UPB, an III. O declar nula

Subsemnatul Voinescu Radu Constantin, declar pierdut carnetul de student de la Faculatatea de Medicina Dentara UVVG, Arad. Il declar nul.

Declaram pierdut originalul certificatului de inmatriculare al S.C. LEGIS AVANGARD GROUP S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar, nr.148, camera nr.5, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/3749/2002, CUI 14622275. Il declaram nul.

Pierdut document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru unitatile de vanzare cu amanuntul nr.2306/30.07.2007 – Firma SC. ELYS ASTRA SRL, sediu str. Viilor nr. 56 – Navodari, Jud. Constanta

Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul

Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul.

Mave Consulting SRL, CUI 18968158 declara pierdut si nul documentul: decizie privind inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari 235499/ 29.10.2013, emis de A.N.A.F- D.G.F. P. Cluj-Napoca

GAB DESTINY S.R.L .(J13/2689/2015; CUI: 35352824) cu sediul in Localitatea Constanta, Str. SLT Petre Papadopol, Nr. 14, IMOBIL C10, Jud. Constanta, pierdut Certificat Constatator pentru punct lucru din Loc. Constanta,Piata Tomis III-Major Compres, Spatiul Comercial, Nr. 7, Judetul Constanta si Certificat Constatator pentru punct lucru din Localitatea Constanta, Blv. Alexandru Lapusneanu, Nr. 175, PIATA TOMIS 3, Bl. LT7, Et. P, Judetul Constanta. Declar ambele documente nule.

PFI Dr. Salca H. Horia-Calin – Neurochirurgie CIF 43753509 cu sediul in Str Pescarilor Nr 1 Bl PA8 Sc A Apart 14 Constanta jud. Constanta declar pierdut Certificatul de Inregistrare Fiscala Seria A Nr.1447820 si Registrul Unic de Control aferent lui.

Pierdut certificat membru CMDR in constanta pe numele Dr. Diana Costandache. IL DECLAR NUL

Pierdut proces verbal de predare primire a locuintei: Anexa 5 nr 38680v, emis pe data de 12.02.1992 la predarea/ primirea locuintei situate la adresa Bucuresti, str. L. Rebreanu nr 5, bloc 52, scala 2, ap 85, in baza contractului de vanzare compare nr 38680v din 12.02.1992. Il declar nul.

Pierdut Acte Firma si Certificat de Inregistrare din 11/06/2020 pentru firma Project Pixie SRL cu sediul social in Str. Razboieni nr 84, Constanta, Jud. Constanta,inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1275/2020, C.U.I.: RO42606453 cu data de eliberare 11.06.2020 si Certificate Constatatoare eliberate in data de 11.06.2020, identificator unic EUID: R00NRJC.J13/1275/2020

GAB DESTINY S.R.L.(J13/2689/2015; CUI:35352824) cu sediul in Localitatea Constanta, Str. SLT Petre Papadopol, Nr.14, IMOBIL C10, Jud. Constanta, pierdut Certificat Constatator pentru punct lucru din Loc. Constanta, Piata Tomis III-Major Compres, Spatiul Comercial, Nr.7, Judetul Constanta si Certificat Constatator pentru punct lucru din Localitatea Constanta, Blv. Alexandru Lapusneanu, Nr. 175, PIATA TOMIS 3, Bl. LT7, Et.P, Judetul Constanta .Declar ambele documente nule.

Pierdut certificat de inregistrare original emis de ONRC Constanta, la data de 17.03.1993, pe numele firmei OZALP SRL, cu sediul in Eforie Sud ,strada Dezrobirii nr.6,judet Constanta, CUI 3250710, nr.de ordine in Registrul Comertului j13/629/1993. Il declar nul.

SC ELYS ASTRA SRL (J13/1069/2006; CUI 18565377) cu sediul in Navodari, Jud. Constanta, str. Viilor nr. 56, declar PIERDUT si NUL document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru unitatile de vanzare cu amanuntul nr.2306/30.07.2007 -cu punctul de lucru str. Viilor nr. 56 -Navodari, Jud. Constanta

Pierdut NUI atribuit de catre ANAF pentru SC ANDREEA LUXURY INVEST SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, CUI 43552408. Il declar nul.

Subsemnata Puiu Liliana Constanta declar pierdut carnetul de membru CECCAR cu numarul 309. IL DECLAR NUL

PIERDUT carnet de student eliberat de UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA pe numele CIOACLA MARIUS. Il declar nul

CONSTANTA- *Declar pierdute urmatoarele acte: Cartela conducatorului auto cu numarul 000000000DLNE000 din 10.09.2020 pe numele Chiscababa Lilia a.n.17.01.1986, cu domociliul. Certificatul de pregatire profesionala a conducatorului auto din11. 09.2020 cu nr:0493396000. Le declar nule.

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de Iordache Costin si Iordache Angela din str. Flacarii nr. 65, Constanta. Il declar nul

Constanta. Subsemnatul POPESCU DAN- declar pierdut permis ambarcatiune seria CAA nr 48608 CAA, cat. C+D

Mave Consulting srl – CUI 18968158 declara pierdut si nul certificatul de inregistrare in scopuri de TVA – seria B numarul 0869471, eliberat de A.N.A.F. la 28.10.2013.

Subsemnatul OPRITA NICOLAE- TUDOR, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Socioligie si Asistenta Sociala, specializarea asistenta sociala. Le declar nule

SC Victoria M 2000 SRL , J13/1719/1999, avand CUI RO 12179148 cu sediul in Olimp, Jud Constanta , declar ca am pierdut anexa la certificatul de clasificare Restaurant Ciresica cu numărul 10961 din 5/09/2011. il declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare: B3273414, emis pe data de 03.03.2016, si certificatul constatator privind activitatea societatii E.F.G. AUTO PARCK SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/660/2016, CUI 35750498, cu sediul in Sat Sacalaz, Comuna Sacalaz, Nr. 216, Judet Timis Le declar nule

Pierdut Certificat de inregistrare: B2855025, emis pe data de 29.11.2013, si certificatul constatator privind activitatea societatii MOVI-TRANS-PLUS SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2957/2013, CUI 32531035, cu sediul in Timisoara, str. Samuil Micu Clain, Nr. 9, CORP D, Camera 1 Jud. Timis. Le declar nule.

Pierdut Certificat de inregistrare: B3907203, emis pe data de 02.07.2019 si eliberat la data 02.07.2019, si certificatorul constatator privind activitatea societatii ZOFRONIX SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/3716/2017, atribuit in data de 12.09.2017, cu sediul in Oras Recas, Strada LUCIAN BLAGA, Nr. 23, Judet Timis. Le declar nule.

Pierdut Certificat de inregistrare: B2947003, emis pe data de 25.07.2014, si certificatul constatator privind activitatea societatii VITALTRANSOB SRL, Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/1814/2014, CUI 33421766, cu sediul in Sat Sacalaz, Comuna Sacalaz, Nr. 412A, Jud. Timis. Le declar nule.

Pierdut carnet de student emis de Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei pe numele Selter Andrei. Il declar nul

Subsemnatul Chira Vlad- Andrei, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. Le declar nule.

Declar pierduta si nula legitimatia de serviciu MAE avand numarul 2731. Elena Cristina Havris

PFA Niţescu Gh.Iulian-Mihai , cu sediul in Municipiul București, Sector 2, Str. Țepeș Vodă, nr. 99, ap.2, avand CUI 27977008, DECLAR pierdute CERTIFICATUL DE INREGISTRARE si CERTIFICATUL CONSTATATOR. Le declar nule.

Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr.4141393 pentru societatea ANA DENTAL PRACTICE SRL cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, str Carol I, nr 28, bl D7, sc A, ap 5 , jud Valcea, inmatriculata sub J38/521/05.07.2016 , avand CUI 36281500. Il declar nul.

Subsemnata, Jianu Maria Bianca, declar pierdut si nul carnetul de student emis de Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti.

Subsemnata Cristina Badea declar pierduta si nula legitimatie de avocat definitiv, Baroul Bucuresti.

PFI Grigore Lily-Ana cu sediul in str Hatmanul Arbore nr 22 Constanta declar pierdut actul – anexa nr 13221 a certificatului de clasificare Pensiunea Coliba Lui Zalmoxe si il declar nul

PFA Voicu V. Cristian, cu sediul in Focsani, bd. Independentei, nr. 25, bl. 25, sc. 1, et. 3, ap. 6, Jud. Vrancea, avand CUI 30442322, DECLAR pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE si CERTIFICAT CONSTATATOR, le declar nule.

Subsemnata Stinga Ana Maria, declar pierduta legitimatia temporara de acces securitate Aeroportul Henry Coanda. O declar nula.

PIERDUT la 23.12.2022 Legitimatie de avocat definitiv – Avocat SAVIN GHIULFIDAN – BAROUL BUCURESTI – Dosar Profesional 15944. O DECLAR NULA

Pierdut legitimatie de serviciu nr. 9859 pe numele Ion- Rotaru Viviana, vizata la zi. O declar nula. nume- Ion Rotaru Viviana telef 0723323014

Declar pierdut cardul national de sanatate, avand numarul de identificare 4421332118900018, pe numele Havris Elena-Cristina. In consecinta, il declar nul.

Pierdut legitimatie de avocat pentru ILIE DAN LUCIAN nr. dosar 9871 – Baroul Bucuresti, vizata pe anul 2022. O declar nula.

Toate actele firmei Zenzahair, inregistrata la registru comertului cu CUI 46302627 au fost deteriorate in urma unei inundatii.

Deteriorare CVC si PVP nr. 879/112/1997 eliberat de S.C.Rom Vial SA pentru Mann Doina /97de S.C.Rom Vial S.A. str. Comana, nr. 27, corp c, ap.4, sect.1, Buc.

Pierdut Certificat de inregistrare pentru MASSI INTERNATIONAL S.R.L., Sediu social: Oraş Bragadiru, Strada TOPAZ, Nr. 2A, Ap. 9, Judet Ilfov. Cod unic de inregistrare 43694348, Număr de ordine in registrul comerţului J23/736/2021. Il declar nul.

PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI PENTRU SOCIETATEA RIDEX SRL, CUI 18033701, INREGISTRATA SUB NR J12/3612/2005, CU SEDIUL IN CLUJ NAPOCA STR AL PAPIU ILARIAN, NR 16. IL DECLARAM NUL.

PIERDUT REGISTRU UNIC DE CONTROL al SC VACAJU ARTIZAN SRL, CUI Ro16247121. DECLAR NUL

Pierdut in data de 26 decembrie 2022, in metrou, acte contabile pentru PFA dr. Parvulescu Dan, CIF 38967255, de la infiintarea PFA pana in prezent. Declar nule

Pierdut certificat de inregistrare emis de UNPIR al CABINETULUI INDIVIDUAL DE INSOLVENTA – BUDAU LIGIA ELENA RFO 1 – 1971; cu sediul in Bacau, Str. 13 Septembrie, Nr. 51, jud. Bacau. Il declaram nul.

Subsemnata Istrate Andreea-Iuliana, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emise de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept, seria G, nr 17186. Le declar nule

No post found