Subsemnatul Luca Constantin Marius, declar pierdut carnet de student si legitimatie emise de Facultatea FIMM,Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Author: Pierderi Acte