Subsemnatul Miclea Madalin Vadim declar pierderea legitimatiei si a carnetului de student emise de catre Facultatea de Matematica-Informatica “Universitatea din Bucuresti”. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte