Subsemnata Petrea Carmen Elena, declar pierderea carnetului de note si legitimatiei, emise de catre Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica. Le leclar nule.

Author: Pierderi Acte