Subsemnata Sandu Anamaria, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti, Facultatea de Stiinte Politice. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte