Declar pierdută legitimația de student pe numele Eftimescu Radu-Mihai, eliberat de Universitatea din Bucuresti. O declar nulă.

Author: Pierderi Acte