Subsemnatul Nemes Tiberiu in calitate de administrator al Sc The Kullurs Srl declar pierdut registrul unic de control al firmei de la sediul social. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte