Subsemnata Bianca-Elena Hulubei, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student emise de catre Facultatea de Automatica si Calculatoare, UNSTPB (fost UPB). Le declar nule.

Author: Pierderi Acte