Subsemnata, Bilbie Carla, declar pierdut carnetul de student emis de Universitatea Ovidius din Constanta. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte