Subsemnata Chele Diana- Georgiana declar pierdute carnetul de student si legitimatia de calatorie, emise de Facultatea de Medicina Ovidius din Constanta. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte