Subsemnata Ciopei Alexandra Laura, declar pierderea carnetului de student și a legitimației de student, emise de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Automatica si Calculatoare , specializarea calculatoare si tehnologia informatiei. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte