Subsemnata Costas Teodora Bianca declar pierduta si nula legitimatia de student pentru reducere transport emisa de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Facultatea de Medicina.

Author: Pierderi Acte