Subsemnata Elena Amalia Digulescu, declar pierdute si nule cardul de student si cardul de transport emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova.

Author: Pierderi Acte