Subsemnata Lupu Maria-Alexandra declar pierdute legitimația de student și carnetul de student, eliberate de Facultatea de Litere, Universitatea din București. Declar acest documente nule.

Author: Pierderi Acte