Subsemnata Marin Crina Patricia, studenta la Academia de Studii Economice Bucuresti, in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, anul II, declar pierdute legitimatia de transport si legitimatia de student. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte