Subsemnata Marinica Teodora Alexandra declar pierderea carnetului si a legitimatiei de student emise de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti . Le declar nule.

Author: Pierderi Acte