Subsemnata Munteanu Irina Daniela declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte