Subsemnata Nedita Petre Luana Ionela declar pierdut procesul-verbal de predare-primire-receptie incheiat in data 11 februarie 1977 intre ICVL si Nedita Neculai cu privire la apartmentul 17 etajul 4, din imobilul situat in Bucuresti, Blocul 117A, Strada Magura Vulturului 64, Sector 3 precum si cota parte de folosintá asupra terenului pe care este amplasat imobilul. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte