Subsemnata Porei Alexandra declar pierdut carnet de student  emis de catre Facultatea de medicina veterinara. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte