Subsemnata Sicaru D. Daria-Ioana declar pierdut si nul carnet de student emis de Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul Universitatiiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti.

Author: Pierderi Acte