Subsemnata Sonea Stefan declar pierderea carnetului de student emis de Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte