Subsemnata Vaida Ivet Stella declar pierderea legitimației de student pentru transportul feroviar emis de către Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest. Îl declar nul.

Author: Pierderi Acte