Subsemnatul Anderca Mihai Teodor, declar pierderea carnetului si legitimatiei de student emise de Facultatea de Automatica si Calculatoare-Universitatea Politehnica Timisoara. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte