Subsemnatul, Bacalu Robert Mihai declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Medicina Dentara din cadrul UMFCD Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte