Subsemnatul Botofan Bogdan declar pierdut certificat de inregistrare moped cu numarul de inregistrare A 2595, numarul certificatului 3883, eliberat de Municipiul Timisoara, Directia Generala Investitii si Mentenanta la data de 17.05.2022. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte