Subsemnatul Bratu Marius declar pierdut: carnet student emis de catre Universitetea Politehnica din Bucuresti- Facultatea de Energetica. IL DECLAR NUL.

Author: Pierderi Acte