Subsemnatul Chiriloiu Adrian Nicolae declara pierderea carnetului si a legitimatiei de student emise de Facultatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte