Subsemnatul Craiu Bogdan, declar pierduta legitimatia de student emisa de facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Timisoara. O declar nula.

Author: Pierderi Acte