Subsemnatul Duculet Ioan- Norbert, declar pierduta legitimatia de student, emisa de Facultatea de Transporturi, din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte