Subsemnatul Florescu Victor, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Medicina Veterinara, Timisoara in cadrul Universitatii de Stintele Vietii “Regele Mihai l” din Timisoara Il declar nul.

Author: Pierderi Acte