Subsemnatul Gaman Andrei Alexandru, student la USAMV, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului declar pierdute carnetul si legitimatia de student in data de 16.01.2024. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte