Subsemnatul Ilinca Victor-Valentin, declar pierduta si nula legitimatia de student eliberata de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine.

Author: Pierderi Acte