Subsemnatul Jigau Iosif-Rafael, declar pierderea legitimatiei de student pentru transport, emisa de Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Declar nul actul in cauza.

Author: Pierderi Acte